ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนโรงเรียนท่าจันทน์ทำน้ำยาล้างจาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
บริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (โครงการ รร.สุจริต) สร้างผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบปรุงรส
(วันที่ 26 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
สาธารณสุขอำเภอขนอม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าจันทน์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.45 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
วิทยาลัยเทคนิคสิชลเข้ามาช่วยดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.44 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมฐานเรียนรู้ลูกเสือสำรอง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.29 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 09.05 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
10
ปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 10.11 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.26 น./อ่าน 822)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.09 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส"
(วันที่ 07 กันยายน 2560 07.12 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการธนาคารขยะ "แยก แลก ยิ้ม"
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 07.27 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
16
ค่ายสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการศึกษา
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 14.16 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559
(วันที่ 21 กันยายน 2559 10.40 น./อ่าน 529)
ข่าวกิจกรรม
18
การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 16.16 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 10.15 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 14.26 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม