ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 09.05 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
2
ปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 10.11 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.26 น./อ่าน 740)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.09 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส"
(วันที่ 07 กันยายน 2560 07.12 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการธนาคารขยะ "แยก แลก ยิ้ม"
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 07.27 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
8
ค่ายสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการศึกษา
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 14.16 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559
(วันที่ 21 กันยายน 2559 10.40 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
10
ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.03 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 16.16 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 10.15 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 14.26 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม