ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านชะอวด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
EP.6 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 10.53 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 09.44 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ป.4-6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 15.10 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
EP.5 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.41 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.5 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 09.23 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
6
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.4 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.16 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
7
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.3 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.41 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
8
EP.4 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.33 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 13 มิถุนายน 2563 16.13 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.2 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.10 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
กิ่งกาชาดอำเภอชะอวดมอบหน้ากากผ้าให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.00 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
12
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติดตามการเรียนผ่าน DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.51 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
13
เยี่ยมบ้านนักเรียนปฐมวัย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.45 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
14
มอบทุนตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
รายการ BCU NEWS on TV [EP.3]
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 12.55 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 11.18 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
17
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 08.53 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ผู้ปกครองนักเรียน ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อกรอกแบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 16.17 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน 3 รายการ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 เมษายน 2563 14.26 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 14.35 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 10.46 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
22
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 10.08 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 16.12 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 15.41 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กำหนดการนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 14.20 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.17 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 15.51 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่งธุรการโรงเรียน)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 19.20 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 22.47 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ขอเชิญร่วมระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มกราคม 2563 11.29 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การเปิดประมูลวัสดุรายการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านชะอวด ประจำปี 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 14.54 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
35
ประกาศการเปิดประมูลร้านขายอาหารและสินค้าโรงเรียนบ้านชะอวด 2562 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14.24 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
37
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เทควันโด อยุธยาโอเพ่นฯ 2019
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 14.05 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
39
มอบเกียรติบัตร NT เต็ม ด้านคำนวณ 2561
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.58 น./อ่าน 52)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
40
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
41
การประเมินโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.43 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
42
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.40 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
43
รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอล 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.06 น./อ่าน 156)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
44
สนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.54 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.50 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
46
วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.47 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
47
อบรมครูวิทย์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.34 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
48
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 1/2562
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 14.38 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
49
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างและพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
(วันที่ 29 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง และพนักงานบริก
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 13.05 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 17.47 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 16.06 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 15.23 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 14.25 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ปฏิบัติการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ น้อมเกล้าถวายองค์ราชันย์
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.22 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
56
Boot Camp Cohort 1 @NST3
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.08 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
57
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.01 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
58
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 11.29 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
59
Southern EP/MEP Open House 2019
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 09.27 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
60
โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ด้านการแปรงฟัน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.19 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.10 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
62
สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเยี่ยม อาคารเกียรติคุณ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.57 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
63
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.29 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.08 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
66
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายปรีชา ทองรักษ์ ช่างปูน 3
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.57 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.52 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
68
มอบเกียรติบัตรเพลงบอก คณะ ศ.เหมศิลป์ถิ่นบ้านชะอวด
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.24 น./อ่าน 142)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
69
โรงพยาบาลชะอวด ตรวจสุขภาพนักเรียน 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.16 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
70
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
71
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
72
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.21 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
โครงการ “เยี่ยมให้กำลังใจครู รับรู้ปัญหา ร่วมพัฒนาคุณภาพ”
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 689)
ข่าวกิจกรรม
75
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 09.01 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามโครงการเด็กชะอวดปลอดภัยไม่จมน้ำ ปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.32 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
77
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
78
ร่วมงานวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.10 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.04 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
80
อบรม อย.น้อย รอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.59 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
81
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การรำมโนราห์)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.49 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
82
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ และแม่ครัว
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 18.42 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 22.23 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ผู้บริหารและคุณครูMEP ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในโครงการ English Program / Mini English Pro
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 21.45 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
85
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.41 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
86
โครงการนำภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.34 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
87
รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 169)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
88
ครูปฐมวัยหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.26 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
89
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ มีการทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.27 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
90
ครูฐิติมน ครูเกสรี ร่วมประชุมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.20 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
91
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 19.28 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
92
พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิพระครูปิยนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 18.26 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
93
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.29 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
94
ครูชัย เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโล
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
95
ผอ.อำพล ประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
96
แนะนำครูใหม่ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.55 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
97
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.48 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
98
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ MEP
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 18.57 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 14.59 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 16.07 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 14.24 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ครัวและผู้ประกอบการร้านค้า
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 15.20 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนว่ายน้ำ 2 อัตรา
(วันที่ 29 เมษายน 2562 13.04 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
[ด่วน!!!] ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง นักการภารโรง/ยาม พนักงานบริการ แม่ครัว และแม่ค้า..
(วันที่ 08 เมษายน 2562 12.44 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ, นักการภารโรง
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 15.55 น./อ่าน 294)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 13.56 น./อ่าน 624)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
รับสมัครครูอัตราจ้าง, นักการ, ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 461)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ขยายเวลาการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 19.11 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
ประกาศ... การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 18.22 น./อ่าน 391)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
นักเรียนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2562 14.02 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
111
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมฟุตซอล โรงเรียนบ้านชะอวด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.55 น./อ่าน 263)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
112
นักเรียรับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้ งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชะอวด
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.52 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
113
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.43 น./อ่าน 225)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
114
พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.36 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
115
รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.26 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
116
ประกาศผลสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มกราคม 2562 19.04 น./อ่าน 856)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
ประมวลภาพ วันครู อำเภอชะอวด ประจำปี 2562
(วันที่ 16 มกราคม 2562 23.57 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
118
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน (4 ม.ค.62) เนื่องจากสถานการณ์พายุปาบึก
(วันที่ 03 มกราคม 2562 14.31 น./อ่าน 403)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ขอเชิญสมัครสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด"ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 21.39 น./อ่าน 846)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.42 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.39 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
122
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องจำนวนนักเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.36 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
123
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
124
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 11.52 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
125
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 09.03 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
126
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.39 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
127
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.30 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
128
เปิดอาคารเรียนใหม่+ต้อนรับ พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.12 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
129
รับรางวัล ชมเชย การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.39 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
130
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.30 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
132
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.28 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.25 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
134
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.23 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
135
โรงเรียนบ้านชะอวด รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.20 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
136
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.06 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
137
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
138
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอชะอวด
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.00 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
139
งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.57 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
140
MEP Market
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.49 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
141
การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.45 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
142
โครงการ Saving For Field Trip
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.40 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
143
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 16.10 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
144
พิธีเปิดงานประเพณี ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 21.35 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
145
เชิญชมเและเชียร์ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด “ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5” 4-5 ก.ค. 61
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่1/2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.53 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
147
รับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.45 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
148
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.56 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
149
รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก2018
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.44 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
150
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.48 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
151
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 13.45 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
152
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 12.57 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี - แม่บ้าน ME
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 19.19 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
[เพิ่มเติม] ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีและแม่บ้าน MEP
(วันที่ 28 เมษายน 2561 15.11 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย, บรรณารักษ์, ดนตรี
(วันที่ 20 เมษายน 2561 15.00 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 15.46 น./อ่าน 701)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย, บรรณารั
(วันที่ 10 เมษายน 2561 20.28 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง แม่ครัว และพนักงานบริการ
(วันที่ 01 เมษายน 2561 16.05 น./อ่าน 473)
ข่าวประชาสัมพันธ์
159
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 10.09 น./อ่าน 536)
ข่าวประชาสัมพันธ์
160
ประกาศห้องสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 13.18 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
161
[ฉบับแก้ไข 15 เม.ย 2561] ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง จำนวน 3 อัตรา
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 21.48 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
162
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกิจกรรม นักข่าวน้อย รุ่นที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
163
รายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.24 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
164
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.10 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
165
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.54 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
166
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.33 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
167
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.23 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
168
กีฬาสามสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ร.ร.บ้านชะอวด, ร.ร.ชะอวด, ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.13 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
169
ยินดีต้อนรับ นายเศรษฐ์สิริ ปานสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.03 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
170
อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.48 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
171
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
172
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.26 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
173
ต้อนรับ คุณครูศรุตา รักน้อย สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.08 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
174
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 12.57 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
175
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เข้าให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้น ม.1
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
176
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.25 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
177
ต้อนรับ คุณครูเบ็ญจวัน ณ นคร สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.08 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
178
มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.02 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
179
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการสำนักงาน
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 08.14 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ, นักการภารโรง
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 18.08 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
181
ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนบ้านชะอวด จำนวน 10 อัตรา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 17.18 น./อ่าน 2780)
ข่าวประชาสัมพันธ์
182
สภ.ชะอวด ให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.08 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
183
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.47 น./อ่าน 2004)
ข่าวกิจกรรม
184
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.22 น./อ่าน 469)
ข่าวกิจกรรม
185
พิธีเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
186
งานสืบสานวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค ณ ศาลาร้อยปี วัดพระบรมหาธาตุวรมหาวิหาร
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09.48 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
187
ผอ.อำพล มอบของที่ระลึกแก่คุณครูวริสรา ตำปาน เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ที่ ร.ร.วัดบ่อโพง
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
188
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
189
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโรงฝึกงาน (อาคารอเนกประสงค์)
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.54 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
190
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.29 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
191
บรรยายพิเศษ สร้างคน สร้างชาติ เด็กไทยยุค 4.0 จากโรงเรียนมัธยมยานากาวา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.45 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
192
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.35 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
193
ประชุมปฏิบัติการ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.29 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
194
การสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ 5/2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.19 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
195
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 มกราคม 2561 14.31 น./อ่าน 1271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
196
ประกาศผล...การสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านชะอวด" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.34 น./อ่าน 1296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
197
อบรมสุขอนามัยนักเรียน
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.28 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
198
วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.18 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
199
Conference การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.10 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
200
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 มกราคม 2561 13.42 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
201
วันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.52 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
202
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.17 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
203
กิจกรรม Happy Childrens Day @MEP_BCU
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
204
โรงเรียนชะอวด แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1
(วันที่ 17 มกราคม 2561 13.24 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
205
ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.15 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
206
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 หลักสูตร Mini English Program : MEP จำนวน 30 คน
(วันที่ 06 มกราคม 2561 16.07 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
207
ต้อนรับ ครูกิตติศักดิ์ ครูลักขณา ครูเบญญาภา ครูอัจฉรา
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.05 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
208
สวัสดีปีใหม่ จาก..นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 12.13 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
209
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 12.36 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
210
Christmas @MEP Bancha-uat School 2017
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 09.27 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
211
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน พื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 06.30 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
212
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงณิฌา ท้าวสกุล คว้าที่1 ในการคัดเลือกตัวแทนภาค 4 เทควันโด
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560 09.13 น./อ่าน 535)
ข่าวกิจกรรม
213
ขอเชิญร่วมสมัครสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 07.40 น./อ่าน 350)
ข่าวประชาสัมพันธ์
214
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.14 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
215
เดินทางส่ง คุณครูสุวิมล พรหมมะ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้ายเลา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 15.52 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
216
เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 06.21 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
ประกาศ...โรงเรียนบ้านชะอวด หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อุทกภัย) 1 วัน วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 03.19 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
218
ประกาศ เปิดเรียนปกติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เลิกเรียน เวลา 13.00 น.
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 23.37 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
219
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 03.27 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
220
ประกาศ!!! เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 13.13 น./อ่าน 658)
ข่าวประชาสัมพันธ์
221
ด้วยภาวะน้ำท่วมเส้นทางไม่สะดวกแก่การเดินทาง จึงประกาศปิดเรียนในวันที่ 27 พ.ย. 2560 เป็นเวลา 1 วัน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 00.05 น./อ่าน 990)
ข่าวประชาสัมพันธ์
222
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 05.18 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
223
การประชุม การจัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2560
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 03.49 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
224
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาโรงเรียนบ้านชะอวด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 05.26 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
ต้อนรับคุณครูปรีดา คงแก้ว และคุณครูวิชัย พงศ์พฤกษธาตุ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 05.40 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
226
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งรับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.18 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
227
การประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 06.00 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
228
สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 09.10 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
229
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 07.31 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
230
ประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ของ สพป.นศ.3
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.57 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
231
ผอ.อำพล เพ็ญตระการ และคุณครูนคมน์ คงดี ร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.34 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
232
ประชาสัมพันธ์ วันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 สอบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 02.00 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์
233
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านทุ่งใครเนื่อง ในโอกาสเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
234
สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 00.59 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
235
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 585)
ข่าวประชาสัมพันธ์
236
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 03.55 น./อ่าน 721)
ข่าวกิจกรรม
237
STEM โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 ตุลาคม 2560 03.25 น./อ่าน 94)
วีดีทัศน์จาก Youtube
238
ต้อนรับสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 09.49 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
239
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 03.38 น./อ่าน 406)
ข่าวกิจกรรม
240
ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9
(วันที่ 17 ตุลาคม 2560 06.53 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
241
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2560 06.36 น./อ่าน 892)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
242
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 03.06 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
243
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคารเกียรติคุณ)
(วันที่ 29 กันยายน 2560 02.23 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
244
ร.ร.บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini English Program : MEP ร.ร.บ้านชะอวด
(วันที่ 12 กันยายน 2560 03.20 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
245
งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กันยายน 2560 02.01 น./อ่าน 1067)
ข่าวกิจกรรม
246
พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9
(วันที่ 03 กันยายน 2560 03.49 น./อ่าน 471)
ข่าวกิจกรรม
247
มอบเกียรติบัตร การสอบวัดความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
248
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง แข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern Region EP/MEP Open House 2017 และกา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 05.29 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
249
กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด วันที่ 1 กันยายน 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 02.52 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์
250
สรุปการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของโรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 03.15 น./อ่าน 443)
ข่าวประชาสัมพันธ์
251
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 02.48 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
252
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนชั้นปฐมวัย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
253
ค่ายภาษาอังกฤษ Teacher Training Motivating & Creating Students’ Positive Attitude toward English
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.57 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
254
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการจัดสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ 9
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.18 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
255
คณะครูนักเรียนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.07 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม