ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านชะอวด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายการ BCU NEWS on TV [EP.19]
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.09 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 1/2563 รอบที่ 2
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
3
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 12.03 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
4
รายการ BCU NEWS on TV [EP.18]
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 14.13 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านการรำมโนราห์ ร่วมแสดงในงานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด ประจำปี 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 10.33 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนและครู รับรางวัลในกิจกรรมเพลงร้องเรือ งานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด ประจำปี 2563
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.45 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
7
สอบ TEDET ประจำปี 2563 สนามสอบโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.40 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ โครงการสอบ TEDETประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 11.20 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รายการ BCU NEWS on TV [EP.17]
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.52 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาชะอวด 1
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.19 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
11
รายการ BCU NEWS on TV [EP.16]
(วันที่ 12 กันยายน 2563 23.25 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.28 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
13
ครูอรุณ และครูลักขณา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 20.48 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมครูและบุคลากร กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาชะอวด1 (29 ส.ค.63)
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 20.23 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
15
คุณครูอรุณ หนูดำ และคุณครูวงศ์ธวัช สงเทพ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.46 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
16
อบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
17
คุณครูสันติภาพ พุทธิเนตร เข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดเเยกเเยะผลประโยชน์ส่วนต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงพยาบาลชะอวดมาตรวจสุขภาพแก่นักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
19
สายชั้น ป.1 จัดกิจกรรม ออมไว้ได้กำไรชีวิต ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
20
คุณครูเบ็ญจวัน ณ นคร และคุณครูอุสมาน มือลี ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ APDSIR MODE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
21
สายชั้น ป.4 จัดกิจกรรม ออมไว้ได้กำไรชีวิต ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
22
ครูสุภาพร,ครูปรีดา และครูจินตพร ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ APDSIR MODEL
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
24
ยินดีต้อนรับคุณครูปรางทิพย์ พรหมปลอด สู่โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
25
ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
26
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ พร้อมด้วยศิษย์เก่า และคณะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 19 เคร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
27
รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
28
แนะนำนักศึกษาฝึกสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
29
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
30
BCU NEWS ON TV EP.14
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
31
EP.6 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 10.53 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
32
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 09.44 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ป.4-6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 15.10 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
EP.5 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.41 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.5 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 09.23 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
36
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.4 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.16 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
37
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.3 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.41 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
38
EP.4 รายการ BCU NEWS ON TV "ตรงถึงครู รู้ถึงผู้ปกครอง สนองการเรียนรู้ถึงศิษย์" โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.33 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 13 มิถุนายน 2563 16.13 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.2 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.10 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
41
กิ่งกาชาดอำเภอชะอวดมอบหน้ากากผ้าให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.00 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
42
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติดตามการเรียนผ่าน DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.51 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
43
เยี่ยมบ้านนักเรียนปฐมวัย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.45 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
44
มอบทุนตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
45
รายการ BCU NEWS on TV [EP.3]
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 12.55 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
46
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 11.18 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
47
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 08.53 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ผู้ปกครองนักเรียน ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อกรอกแบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 16.17 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน 3 รายการ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 เมษายน 2563 14.26 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 14.35 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 10.46 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
52
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 10.08 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 16.12 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 15.41 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
กำหนดการนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 14.20 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.17 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 15.51 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่งธุรการโรงเรียน)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 19.20 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 22.47 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ขอเชิญร่วมระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มกราคม 2563 11.29 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
การเปิดประมูลวัสดุรายการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านชะอวด ประจำปี 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 14.54 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
65
ประกาศการเปิดประมูลร้านขายอาหารและสินค้าโรงเรียนบ้านชะอวด 2562 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14.24 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
67
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เทควันโด อยุธยาโอเพ่นฯ 2019
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 14.05 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
68
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
69
มอบเกียรติบัตร NT เต็ม ด้านคำนวณ 2561
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.58 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
70
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
71
การประเมินโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.43 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
72
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.40 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
73
รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอล 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.06 น./อ่าน 172)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
74
สนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.54 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.50 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
76
วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.47 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
77
อบรมครูวิทย์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.34 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
78
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 1/2562
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 14.38 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
79
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างและพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
(วันที่ 29 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง และพนักงานบริก
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 13.05 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 17.47 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 16.06 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 15.23 น./อ่าน 272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 14.25 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ปฏิบัติการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ น้อมเกล้าถวายองค์ราชันย์
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.22 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
86
Boot Camp Cohort 1 @NST3
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.08 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
87
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.01 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
88
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 11.29 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
89
Southern EP/MEP Open House 2019
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 09.27 น./อ่าน 509)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ด้านการแปรงฟัน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.19 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.10 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
92
สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเยี่ยม อาคารเกียรติคุณ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.57 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
93
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.29 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
94
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
95
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.08 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
96
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายปรีชา ทองรักษ์ ช่างปูน 3
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.57 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.52 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
98
มอบเกียรติบัตรเพลงบอก คณะ ศ.เหมศิลป์ถิ่นบ้านชะอวด
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.24 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
99
โรงพยาบาลชะอวด ตรวจสุขภาพนักเรียน 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.16 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
100
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
101
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
102
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 07 กันยายน 2562 10.17 น./อ่าน 6)
103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.21 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
โครงการ “เยี่ยมให้กำลังใจครู รับรู้ปัญหา ร่วมพัฒนาคุณภาพ”
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 711)
ข่าวกิจกรรม
106
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 09.01 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามโครงการเด็กชะอวดปลอดภัยไม่จมน้ำ ปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.32 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
108
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
109
ร่วมงานวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.10 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.04 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
111
อบรม อย.น้อย รอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.59 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
112
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การรำมโนราห์)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.49 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ และแม่ครัว
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 18.42 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 22.23 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ผู้บริหารและคุณครูMEP ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในโครงการ English Program / Mini English Pro
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 21.45 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
116
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.41 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
117
โครงการนำภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.34 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
118
รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 178)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
119
ครูปฐมวัยหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.26 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
120
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ มีการทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.27 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
121
ครูฐิติมน ครูเกสรี ร่วมประชุมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.20 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
122
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 19.28 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
123
พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิพระครูปิยนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 18.26 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
124
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.29 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
125
ครูชัย เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโล
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
126
ผอ.อำพล ประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
127
แนะนำครูใหม่ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.55 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
128
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.48 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
129
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ MEP
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 18.57 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
130
ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 14.59 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 16.07 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 14.24 น./อ่าน 413)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ครัวและผู้ประกอบการร้านค้า
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 15.20 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนว่ายน้ำ 2 อัตรา
(วันที่ 29 เมษายน 2562 13.04 น./อ่าน 372)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
[ด่วน!!!] ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง นักการภารโรง/ยาม พนักงานบริการ แม่ครัว และแม่ค้า..
(วันที่ 08 เมษายน 2562 12.44 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ, นักการภารโรง
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 15.55 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 13.56 น./อ่าน 679)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
รับสมัครครูอัตราจ้าง, นักการ, ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 472)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
ขยายเวลาการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 19.11 น./อ่าน 363)
ข่าวประชาสัมพันธ์
140
ประกาศ... การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 18.22 น./อ่าน 432)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
นักเรียนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2562 14.02 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
142
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมฟุตซอล โรงเรียนบ้านชะอวด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.55 น./อ่าน 298)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
143
นักเรียรับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้ งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชะอวด
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.52 น./อ่าน 264)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
144
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.43 น./อ่าน 240)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
145
พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.36 น./อ่าน 447)
ข่าวกิจกรรม
146
รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.26 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
147
ประกาศผลสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มกราคม 2562 19.04 น./อ่าน 912)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
ประมวลภาพ วันครู อำเภอชะอวด ประจำปี 2562
(วันที่ 16 มกราคม 2562 23.57 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
149
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน (4 ม.ค.62) เนื่องจากสถานการณ์พายุปาบึก
(วันที่ 03 มกราคม 2562 14.31 น./อ่าน 434)
ข่าวประชาสัมพันธ์
150
ขอเชิญสมัครสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด"ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 21.39 น./อ่าน 870)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.42 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.39 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
153
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องจำนวนนักเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.36 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
154
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
155
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 11.52 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
156
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 09.03 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
157
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.39 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
158
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.30 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
159
เปิดอาคารเรียนใหม่+ต้อนรับ พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.12 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
160
รับรางวัล ชมเชย การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.39 น./อ่าน 198)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
161
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
163
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.28 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.25 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
165
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.23 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
166
โรงเรียนบ้านชะอวด รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.20 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
167
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.06 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
168
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.04 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
169
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอชะอวด
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.00 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
170
งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.57 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
171
MEP Market
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.49 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
172
การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.45 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
173
โครงการ Saving For Field Trip
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.40 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
174
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 16.10 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
175
พิธีเปิดงานประเพณี ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 21.35 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
176
เชิญชมเและเชียร์ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด “ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5” 4-5 ก.ค. 61
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่1/2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.53 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
178
รับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.45 น./อ่าน 135)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
179
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.56 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
180
รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก2018
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.44 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
181
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.48 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
182
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 13.45 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
183
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 12.57 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
184
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี - แม่บ้าน ME
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 19.19 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
[เพิ่มเติม] ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีและแม่บ้าน MEP
(วันที่ 28 เมษายน 2561 15.11 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
186
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย, บรรณารักษ์, ดนตรี
(วันที่ 20 เมษายน 2561 15.00 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
187
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 15.46 น./อ่าน 737)
ข่าวประชาสัมพันธ์
188
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย, บรรณารั
(วันที่ 10 เมษายน 2561 20.28 น./อ่าน 264)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง แม่ครัว และพนักงานบริการ
(วันที่ 01 เมษายน 2561 16.05 น./อ่าน 511)
ข่าวประชาสัมพันธ์
190
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 10.09 น./อ่าน 556)
ข่าวประชาสัมพันธ์
191
ประกาศห้องสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 13.18 น./อ่าน 307)
ข่าวประชาสัมพันธ์
192
[ฉบับแก้ไข 15 เม.ย 2561] ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง จำนวน 3 อัตรา
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 21.48 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
193
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกิจกรรม นักข่าวน้อย รุ่นที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
194
รายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.24 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
195
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.10 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
196
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.54 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
197
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.33 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
198
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.23 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
199
กีฬาสามสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ร.ร.บ้านชะอวด, ร.ร.ชะอวด, ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.13 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
200
ยินดีต้อนรับ นายเศรษฐ์สิริ ปานสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.03 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
201
อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.48 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
202
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
203
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.26 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
204
ต้อนรับ คุณครูศรุตา รักน้อย สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.08 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 12.57 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
206
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เข้าให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้น ม.1
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
207
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.25 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
208
ต้อนรับ คุณครูเบ็ญจวัน ณ นคร สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.08 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
209
มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.02 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
210
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการสำนักงาน
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 08.14 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
211
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ, นักการภารโรง
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 18.08 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนบ้านชะอวด จำนวน 10 อัตรา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 17.18 น./อ่าน 2813)
ข่าวประชาสัมพันธ์
213
สภ.ชะอวด ให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.08 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
214
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.47 น./อ่าน 2093)
ข่าวกิจกรรม
215
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.22 น./อ่าน 500)
ข่าวกิจกรรม
216
พิธีเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
217
งานสืบสานวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค ณ ศาลาร้อยปี วัดพระบรมหาธาตุวรมหาวิหาร
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09.48 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
218
ผอ.อำพล มอบของที่ระลึกแก่คุณครูวริสรา ตำปาน เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ที่ ร.ร.วัดบ่อโพง
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
219
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
220
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโรงฝึกงาน (อาคารอเนกประสงค์)
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.54 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
221
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.29 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
222
บรรยายพิเศษ สร้างคน สร้างชาติ เด็กไทยยุค 4.0 จากโรงเรียนมัธยมยานากาวา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.45 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
223
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.35 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
224
ประชุมปฏิบัติการ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.29 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
225
การสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ 5/2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.19 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
226
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 มกราคม 2561 14.31 น./อ่าน 1294)
ข่าวประชาสัมพันธ์
227
ประกาศผล...การสอบวัดความรู้ "ยุวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านชะอวด" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.34 น./อ่าน 1320)
ข่าวประชาสัมพันธ์
228
อบรมสุขอนามัยนักเรียน
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.28 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
229
วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.18 น./อ่าน 541)
ข่าวกิจกรรม
230
Conference การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.10 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
231
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 มกราคม 2561 13.42 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
232
วันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.52 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
233
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.17 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
234
กิจกรรม Happy Childrens Day @MEP_BCU
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
235
โรงเรียนชะอวด แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1
(วันที่ 17 มกราคม 2561 13.24 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
236
ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.15 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
237
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 หลักสูตร Mini English Program : MEP จำนวน 30 คน
(วันที่ 06 มกราคม 2561 16.07 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
238
ต้อนรับ ครูกิตติศักดิ์ ครูลักขณา ครูเบญญาภา ครูอัจฉรา
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.05 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
239
สวัสดีปีใหม่ จาก..นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 12.13 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
240
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 12.36 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
241
Christmas @MEP Bancha-uat School 2017
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 09.27 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
242
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน พื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 06.30 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
243
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงณิฌา ท้าวสกุล คว้าที่1 ในการคัดเลือกตัวแทนภาค 4 เทควันโด
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560 09.13 น./อ่าน 562)
ข่าวกิจกรรม
244
ขอเชิญร่วมสมัครสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 07.40 น./อ่าน 358)
ข่าวประชาสัมพันธ์
245
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.14 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
246
เดินทางส่ง คุณครูสุวิมล พรหมมะ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้ายเลา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 15.52 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
247
เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 06.21 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
248
ประกาศ...โรงเรียนบ้านชะอวด หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อุทกภัย) 1 วัน วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 03.19 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
249
ประกาศ เปิดเรียนปกติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เลิกเรียน เวลา 13.00 น.
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 23.37 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
250
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 03.27 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
251
ประกาศ!!! เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 13.13 น./อ่าน 679)
ข่าวประชาสัมพันธ์
252
ด้วยภาวะน้ำท่วมเส้นทางไม่สะดวกแก่การเดินทาง จึงประกาศปิดเรียนในวันที่ 27 พ.ย. 2560 เป็นเวลา 1 วัน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 00.05 น./อ่าน 995)
ข่าวประชาสัมพันธ์
253
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 05.18 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
254
การประชุม การจัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2560
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 03.49 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
255
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาโรงเรียนบ้านชะอวด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 05.26 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
256
ต้อนรับคุณครูปรีดา คงแก้ว และคุณครูวิชัย พงศ์พฤกษธาตุ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 05.40 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
257
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งรับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.18 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
258
การประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 06.00 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
259
สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 09.10 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
260
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 07.31 น./อ่าน 451)
ข่าวกิจกรรม
261
ประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ของ สพป.นศ.3
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.57 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
262
ผอ.อำพล เพ็ญตระการ และคุณครูนคมน์ คงดี ร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.34 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
263
ประชาสัมพันธ์ วันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 สอบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 02.00 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
264
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านทุ่งใครเนื่อง ในโอกาสเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
265
สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 00.59 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
266
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 589)
ข่าวประชาสัมพันธ์
267
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 03.55 น./อ่าน 729)
ข่าวกิจกรรม
268
STEM โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 25 ตุลาคม 2560 03.25 น./อ่าน 97)
วีดีทัศน์จาก Youtube
269
ต้อนรับสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 09.49 น./อ่าน 392)
ข่าวกิจกรรม
270
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 03.38 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
271
ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9
(วันที่ 17 ตุลาคม 2560 06.53 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
272
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2560 06.36 น./อ่าน 960)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
273
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 03.06 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม
274
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคารเกียรติคุณ)
(วันที่ 29 กันยายน 2560 02.23 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
275
ร.ร.บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini English Program : MEP ร.ร.บ้านชะอวด
(วันที่ 12 กันยายน 2560 03.20 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
276
งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กันยายน 2560 02.01 น./อ่าน 1073)
ข่าวกิจกรรม
277
พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9
(วันที่ 03 กันยายน 2560 03.49 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม
278
มอบเกียรติบัตร การสอบวัดความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
279
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง แข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern Region EP/MEP Open House 2017 และกา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 05.29 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
280
กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด วันที่ 1 กันยายน 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 02.52 น./อ่าน 332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
281
สรุปการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของโรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 03.15 น./อ่าน 456)
ข่าวประชาสัมพันธ์
282
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 02.48 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
283
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนชั้นปฐมวัย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
284
ค่ายภาษาอังกฤษ Teacher Training Motivating & Creating Students’ Positive Attitude toward English
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.57 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
285
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการจัดสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ 9
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.18 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
286
คณะครูนักเรียนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.07 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม