ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 11.15 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 03.30 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา อำเภอชะอวด
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 07.03 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 06.41 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
5
วันไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.35 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
6
งานสู่ฝันวันสำเร็จปี 59
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
7
เผยแพร่ผลงาน คศ.๓
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.13 น./อ่าน 169)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
กิจกรรม ค่านิยม 12 ประการ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 13.09 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
9
จัดนิทรรศการอาเซียน
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 14.40 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 12.11 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 15.10 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
12
งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 16.29 น./อ่าน 1708)
ข่าวกิจกรรม