ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม โรคมือเท้าปากและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 09.52 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในงานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๓ ระดับเขตพ
(วันที่ 15 กันยายน 2560 01.56 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมกีฬาสี
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 03.35 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ลดเวลาเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.25 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม