ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง)
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 15.00 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
(วันที่ 17 เมษายน 2563 15.01 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
4
ฟฟ
(วันที่ 07 กันยายน 2562 12.54 น./อ่าน 32)
5
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม โรคมือเท้าปากและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 09.52 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในงานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๓ ระดับเขตพ
(วันที่ 15 กันยายน 2560 01.56 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมกีฬาสี
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 03.35 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ลดเวลาเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.25 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม