ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสระโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข
(วันที่ 12 กันยายน 2563 10.52 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค​
(วันที่ 12 กันยายน 2563 08.29 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
3
รับการนิเทศ​ กำกับ​ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ​
(วันที่ 12 กันยายน 2563 08.24 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำEIT
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.19 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิพระครูปิยนุเคราะห์” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
นางณัฐนิชา อินทนะ ผู้อำนวยการร.ร.วัดสระโพธิ์มอบรางวัลห้องเรียนสะอาดและเขตพื้นที่สะอาดประจำเดือนสิงหา
(วันที่ 02 กันยายน 2563 13.12 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมครู​และบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของรร.คุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนวัดสระโพธิ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.04 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
เตรียมร่องปลูกพืชผักสวนครัว ทำสบู่เหลว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของรร.คุณภาพประจำตำบล(ITA)
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.38 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
12
เพลงซ่อนกลิ่น
(วันที่ 07 กันยายน 2562 11.07 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
ติดตามการดำเนินงาน ระบบปัจจัยพื้นนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 07 กันยายน 2562 10.16 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม