ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านอินทนิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet และ ระบบของบริษัท Brain Cloud
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 13.17 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
การรับเกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 13.09 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Brain Cloud
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 18.10 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom และการอบรมการใช้ google form
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 11.07 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านอินทนิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 10.57 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้โปรแกรม Zoom
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 10.47 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
7
การปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 09.48 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
8
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564 : สรุปผลการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 16.37 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 16.26 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
10
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รร.กัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 19.03 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
11
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2564 09.48 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2564 18.09 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง
(วันที่ 03 เมษายน 2564 15.36 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
14
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 09.52 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
15
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 10.37 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 10.07 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
17
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 09.59 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
18
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 (RT) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 10.47 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
19
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 10.16 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
20
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2563
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 10.11 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการอบรมศาสนพิธีกรน้อย ครั้งที่ 2
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 08.29 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
22
การเก็บข้อมูลผลการศึกษางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.24 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
23
การทดสอบคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 09.33 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
24
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 09.18 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 13.39 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 10.04 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
27
โครงการอบรมศาสนพิธีกรน้อย ณ วัดสระแก้ว
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 09.58 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
28
ผลการสอบโครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 15.58 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 6
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 11.01 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
30
รับเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 22 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 10.50 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 15.17 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
โครงการค่ายภาวะผู้นำ (สภานักเรียน)
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 14.47 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
33
รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.23 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.13 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
35
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 10.08 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
36
เรียนชดเชยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 09.44 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
37
ผลการสอบแข่งขัน โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพช
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 09.33 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
38
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณิชรวิกาญญ์ อิวิโส (ครูเฟิร์น) ได้รับรางวัล " ครูดีไม่มีอบายมุข " ประจำปีกา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 14.39 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
39
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.58 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
การรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มกราคม 2564 14.57 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
41
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศกลวรรณ ดิมาน (น้องนาเดียร์) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 25 มกราคม 2564 15.03 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
42
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสกุลรัตน์ ศาลิคุปต ได้รับรางวัล " ครูผู้ทรงคุณค่า " ประจำปี 2563
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.57 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
43
การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบใหม่)
(วันที่ 18 มกราคม 2564 19.09 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
44
การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(วันที่ 09 มกราคม 2564 18.16 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
45
ประกาศโรงเรียนบ้านอินทนิน เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.39 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กิจกรรมน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.12 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
48
การมอบหนังสือให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.44 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
49
การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 10.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 09.58 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
51
การตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 11.12 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
52
การตัดต้นไม้ที่ล้มบริเวณโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
53
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.16 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.12 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการนักเรียน ระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.35 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
56
เดินทางมาส่งคุณครูกมลทิพย์ ยุเหล็ก เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาขุนพนม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.26 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
57
เดินทางมาส่งคุณครูธิดารัตน์ ไฝจู ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนท่าศาลา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.16 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดอยุธยาและกรุงเทพฯ)
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
59
การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม ครั้งที่ 2
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 15.49 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
60
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 08.34 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
61
การประชุมรอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
62
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.38 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
63
การย้อมสีฟัน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.35 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
64
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2563
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
65
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
66
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.56 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
69
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ใหม่) สพป.นศ.๔
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.37 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
70
การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.นศ.3
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.53 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.13 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.04 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
74
ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
75
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
76
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
77
การเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.39 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
78
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.27 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
79
ข้อปฏิบัติของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.14 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.09 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
81
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.25 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
82
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.10 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
83
ผลการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
84
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกาญจน์ ยิ่งยง สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช ได้ลำดับ 2
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.18 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 18.35 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
87
การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 20.49 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
88
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.49 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
89
การออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมกับติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.31 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
90
สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
91
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 14.00 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
93
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.27 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
94
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 โครงการ SMGP ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.04 น./อ่าน 1409)
ข่าวกิจกรรม
95
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง : ระดับประเทศ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.32 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
97
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
โครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ส.ว) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมศาสนพิธีกรน้อย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.20 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
100
รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
101
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว) ของนักเรียนชั้นป.1-6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.22 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
102
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.49 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
103
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.46 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.40 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
106
“ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
107
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมเสริมสร้างน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.32 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
109
Merry Christmas and Happy New Year 2020
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.23 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
110
การสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.13 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
111
โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.02 น./อ่าน 511)
ข่าวกิจกรรม
112
การตรวจสุขภาพนักเรียน อ.2 - ป.6
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 09.48 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
113
การมอบเงินซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
114
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กรุงเทพฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.49 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
115
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
116
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.4
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.33 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
117
การฟอกสีฟัน นักเรียนชั้น ป.1-6
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
118
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นศ.4
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.52 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
119
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.47 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
120
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.28 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
121
การศึกษาดูงานของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
122
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
123
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
124
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
125
การตัดผมนักเรียนชาย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
126
การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
127
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
128
ร่วมแสดงความเสียใจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
130
การแข่งขันกรีฑาอำเภอท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
131
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
132
การติดตั้งระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.24 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
133
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.14 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
134
การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
135
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.48 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมมอบชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
138
การแข่งขันกีฬา กรีฑา สระแก้วเกมส์ ครั้งที่ 17
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.18 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมมอบเครื่องเล่นสนามและมอบทุนการศึกษา โดยคุณปราโทย์ พราหมหีด และครอบครัว
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 08.51 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
140
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.00 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
141
ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.16 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
142
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.08 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
143
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 11.59 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
144
กิจกรรมการสอนเสริม English by Teacher Warangkana
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.58 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
145
ประชุมเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.54 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
146
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.40 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
147
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็มร้อย
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
148
วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.22 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
149
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนท่าศาประสิทธิ์
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
150
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนยอดนิยม
(วันที่ 05 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
กิจกรรมรับรางวัลในโครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 14.21 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
153
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสระแก้ว
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 15.10 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.43 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
ผลการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
156
ผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมรับรางวัลคนเก่งตำบลสระแก้ว ประเภทโรงเรียนในเครือข่ายท่าศาลา ๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
158
ผลการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1 ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.28 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
159
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์(ส.ว.) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.23 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
160
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.18 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมโครงการสอบแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว(คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.50 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรม Christmas Day 2018
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 18.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
164
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 13.25 น./อ่าน 772)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น./อ่าน 1117)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
166
ผลงานของโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 20.15 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์