ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านอินทนิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.27 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 โครงการ SMGP ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.04 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง : ระดับประเทศ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.32 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ส.ว) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมศาสนพิธีกรน้อย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.20 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว) ของนักเรียนชั้นป.1-6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.22 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.49 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.46 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.40 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
15
“ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเสริมสร้างน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.32 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
Merry Christmas and Happy New Year 2020
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.23 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
19
การสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.02 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
21
การตรวจสุขภาพนักเรียน อ.2 - ป.6
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 09.48 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
22
การมอบเงินซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กรุงเทพฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.49 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
24
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
25
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.4
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.33 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
26
การฟอกสีฟัน นักเรียนชั้น ป.1-6
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
27
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นศ.4
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.52 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
28
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.47 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
29
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
30
การศึกษาดูงานของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
31
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
32
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
33
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
34
การตัดผมนักเรียนชาย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
35
การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
36
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
37
ร่วมแสดงความเสียใจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
39
การแข่งขันกรีฑาอำเภอท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
41
การติดตั้งระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.24 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
42
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.14 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
43
การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
44
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.48 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมมอบชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
47
การแข่งขันกีฬา กรีฑา สระแก้วเกมส์ ครั้งที่ 17
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.18 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมมอบเครื่องเล่นสนามและมอบทุนการศึกษา โดยคุณปราโทย์ พราหมหีด และครอบครัว
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 08.51 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.00 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
50
ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.16 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
51
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.08 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
52
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 11.59 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมการสอนเสริม English by Teacher Warangkana
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.58 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
54
ประชุมเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.54 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
55
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.40 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
56
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็มร้อย
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
57
วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.22 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
58
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนท่าศาประสิทธิ์
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนยอดนิยม
(วันที่ 05 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
กิจกรรมรับรางวัลในโครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 14.21 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.37 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสระแก้ว
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 15.10 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.43 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ผลการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
65
ผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมรับรางวัลคนเก่งตำบลสระแก้ว ประเภทโรงเรียนในเครือข่ายท่าศาลา ๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
67
ผลการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1 ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.28 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
68
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์(ส.ว.) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.23 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
69
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.18 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมโครงการสอบแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว(คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.50 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรม Christmas Day 2018
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 18.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
73
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 13.25 น./อ่าน 694)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น./อ่าน 1012)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
ผลงานของโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 20.15 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์