ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านอินทนิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม ครั้งที่ 2
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 15.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 08.34 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
การประชุมรอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.38 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
5
การย้อมสีฟัน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.35 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2563
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
7
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.56 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
11
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ใหม่) สพป.นศ.๔
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.37 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.นศ.3
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.53 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.13 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.04 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
16
ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
17
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
18
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.07 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
การเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.39 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
20
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.27 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
ข้อปฏิบัติของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.14 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.25 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
24
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.10 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
25
ผลการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
26
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกาญจน์ ยิ่งยง สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช ได้ลำดับ 2
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.18 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 18.35 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
29
การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 20.49 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
30
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.49 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
31
การออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมกับติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.31 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
32
สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
33
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 14.00 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.27 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
36
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 โครงการ SMGP ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.04 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
37
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง : ระดับประเทศ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.32 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
39
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
โครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ส.ว) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมศาสนพิธีกรน้อย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.20 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว) ของนักเรียนชั้นป.1-6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.22 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
44
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.49 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
45
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.46 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
46
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.40 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
48
“ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเสริมสร้างน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.32 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
51
Merry Christmas and Happy New Year 2020
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.23 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
52
การสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.13 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.02 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
54
การตรวจสุขภาพนักเรียน อ.2 - ป.6
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 09.48 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
55
การมอบเงินซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กรุงเทพฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.49 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
57
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
58
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.4
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.33 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
59
การฟอกสีฟัน นักเรียนชั้น ป.1-6
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
60
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นศ.4
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.52 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
61
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.47 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
62
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
63
การศึกษาดูงานของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
67
การตัดผมนักเรียนชาย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
68
การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
69
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
70
ร่วมแสดงความเสียใจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
72
การแข่งขันกรีฑาอำเภอท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
73
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
74
การติดตั้งระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.24 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
75
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
76
การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.48 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมมอบชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
80
การแข่งขันกีฬา กรีฑา สระแก้วเกมส์ ครั้งที่ 17
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.18 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมมอบเครื่องเล่นสนามและมอบทุนการศึกษา โดยคุณปราโทย์ พราหมหีด และครอบครัว
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 08.51 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.00 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
83
ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
84
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.08 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
85
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 11.59 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมการสอนเสริม English by Teacher Warangkana
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.58 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
87
ประชุมเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.54 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
88
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
89
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็มร้อย
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
90
วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.22 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
91
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนท่าศาประสิทธิ์
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
92
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนยอดนิยม
(วันที่ 05 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
กิจกรรมรับรางวัลในโครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 14.21 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.37 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
95
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสระแก้ว
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 15.10 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.43 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
ผลการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
98
ผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมรับรางวัลคนเก่งตำบลสระแก้ว ประเภทโรงเรียนในเครือข่ายท่าศาลา ๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
100
ผลการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1 ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
101
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์(ส.ว.) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.23 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
102
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.18 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมโครงการสอบแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว(คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.50 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรม Christmas Day 2018
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 18.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
106
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 13.25 น./อ่าน 725)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น./อ่าน 1053)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
108
ผลงานของโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 20.15 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์