ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านอินทนิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(วันที่ 09 มกราคม 2564 18.16 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศโรงเรียนบ้านอินทนิน เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.39 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.48 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.12 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
5
การมอบหนังสือให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.44 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 10.03 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 09.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
8
การตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 11.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
การตัดต้นไม้ที่ล้มบริเวณโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.24 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.16 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 14.12 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการนักเรียน ระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.35 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
13
เดินทางมาส่งคุณครูกมลทิพย์ ยุเหล็ก เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาขุนพนม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.26 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
14
เดินทางมาส่งคุณครูธิดารัตน์ ไฝจู ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนท่าศาลา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.16 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดอยุธยาและกรุงเทพฯ)
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 18.10 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
16
การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม ครั้งที่ 2
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 15.49 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
17
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 08.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
18
การประชุมรอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
19
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.38 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
20
การย้อมสีฟัน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.35 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2563
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
22
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
23
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพด้วยการทำไข่เค็ม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.56 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
26
การมาศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ใหม่) สพป.นศ.๔
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
27
การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.นศ.3
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.53 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.13 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
30
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.04 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
31
ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
32
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
33
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
34
การเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.39 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
35
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.27 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
36
ข้อปฏิบัติของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.14 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 10.09 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
38
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.25 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
39
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.10 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
40
ผลการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
41
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกาญจน์ ยิ่งยง สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช ได้ลำดับ 2
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.18 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 18.35 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
44
การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 20.49 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
45
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.49 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
46
การออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมกับติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.31 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
47
สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
48
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 14.00 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.27 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
51
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 โครงการ SMGP ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.04 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม
52
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง : ระดับประเทศ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.32 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
54
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
โครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ส.ว) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมศาสนพิธีกรน้อย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.20 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
57
รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
58
โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว (คนเก่งตำบลสระแก้ว) ของนักเรียนชั้นป.1-6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.22 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
59
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.49 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
60
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.5-6 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.46 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
61
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.40 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
63
“ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมเสริมสร้างน้ำใจไมตรีสู่ชุมชน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
66
Merry Christmas and Happy New Year 2020
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.23 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
67
การสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(วันที่ 03 มกราคม 2563 11.13 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.02 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
69
การตรวจสุขภาพนักเรียน อ.2 - ป.6
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 09.48 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
70
การมอบเงินซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
71
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กรุงเทพฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.49 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
72
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
73
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.4
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.33 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
74
การฟอกสีฟัน นักเรียนชั้น ป.1-6
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
75
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นศ.4
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.52 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
76
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.47 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
77
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
78
การศึกษาดูงานของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
79
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
80
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
81
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายท่าศาลา 1
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
82
การตัดผมนักเรียนชาย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
83
การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
84
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
85
ร่วมแสดงความเสียใจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
87
การแข่งขันกรีฑาอำเภอท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
88
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
89
การติดตั้งระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
90
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.14 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
91
การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
92
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 19.48 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมมอบชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
95
การแข่งขันกีฬา กรีฑา สระแก้วเกมส์ ครั้งที่ 17
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมมอบเครื่องเล่นสนามและมอบทุนการศึกษา โดยคุณปราโทย์ พราหมหีด และครอบครัว
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 08.51 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.00 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
98
ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.16 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
99
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.08 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
100
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 11.59 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมการสอนเสริม English by Teacher Warangkana
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.58 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
102
ประชุมเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.54 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
103
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
104
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็มร้อย
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
105
วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.22 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
106
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนท่าศาประสิทธิ์
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
107
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนยอดนิยม
(วันที่ 05 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
กิจกรรมรับรางวัลในโครงการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 14.21 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.37 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
110
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสระแก้ว
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 15.10 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.43 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
ผลการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 440)
ข่าวกิจกรรม
113
ผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมรับรางวัลคนเก่งตำบลสระแก้ว ประเภทโรงเรียนในเครือข่ายท่าศาลา ๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
115
ผลการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา1 ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
116
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์(ส.ว.) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.23 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
117
การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.18 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมโครงการสอบแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลสระแก้ว(คนเก่งตำบลสระแก้ว)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.50 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรม Christmas Day 2018
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 18.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
121
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 13.25 น./อ่าน 731)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น./อ่าน 1069)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
123
ผลงานของโรงเรียนบ้านอินทนิน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 20.15 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์