ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดชลธาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.29 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 23.09 น./อ่าน 746)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 23.00 น./อ่าน 33)
4
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 21.55 น./อ่าน 981)
ข่าวกิจกรรม