ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสระบัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 26 กันยายน 2560 02.15 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 02.49 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอแสดง "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานแและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.46 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.45 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.37 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.11 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 14.50 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
8
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 14.49 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
9
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 14.47 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 10.47 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 1093)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 10.03 น./อ่าน 107)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 13.51 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับฟังท่านนายกแถลงนโยบาย .
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 21.03 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 21.01 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 21.00 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
17
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.57 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
18
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.55 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.53 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
20
วันไหว้ครู
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.51 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
21
ร่วมพิธีละศีลอด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.49 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
22
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.47 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
23
บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.46 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
24
รับรางวัล
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.45 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
25
แข่งทักษะภาษาอังกฤษ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.43 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
26
ทดลองวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 20.40 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
27
การเรียนการสอน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 19 มกราคม 2557 14.43 น./อ่าน 818)
ข่าวกิจกรรม
28
การเรียนการสอน วิชาชุมนุมเปตอง
(วันที่ 19 มกราคม 2557 14.39 น./อ่าน 1839)
ข่าวกิจกรรม
29
การเรียนการสอน วิชาชุมนุมคนรักอาชีพ
(วันที่ 19 มกราคม 2557 14.36 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
30
ค่ายเตรียมความพร้อมกาสอบ O-NET ปี 2556
(วันที่ 19 มกราคม 2557 14.33 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
31
สภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านสระบัว
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.49 น./อ่าน 380)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.37 น./อ่าน 495)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.37 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
34
ประชุมคณะครู
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.26 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
35
ทุนการศึกษา
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.15 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันสำคัญพุทธ
(วันที่ 15 มกราคม 2557 10.07 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
37
ผลงานนักเรียน
(วันที่ 04 มกราคม 2557 16.24 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
38
ขับขี่ปลอดภัย
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 11.18 น./อ่าน 864)
ข่าวกิจกรรม
39
แอโรบิค
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 11.15 น./อ่าน 1762)
ข่าวกิจกรรม
40
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนบ้านสระบัว
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 11.08 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านสระบัว
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 11.04 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 10.58 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
43
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 10.34 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
44
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 10.30 น./อ่าน 1618)
ข่าวกิจกรรม
45
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จ.พัทลุง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 13.55 น./อ่าน 820)
ข่าวกิจกรรม