ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 306 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สั่งจองเสื้อฉลองโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 14.16 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
3
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมบริจาคพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 22.58 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
4
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมบริจาคพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 22.58 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
5
ต้อนรับครูพิไลภรณ์ ไชยผล สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 13.44 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับคุณครูฐิริญญา พรหมศร สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.26 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน)
(วันที่ 20 กันยายน 2562 08.35 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้เด็กหญิงขวัญจิรา สุขสงวน
(วันที่ 16 กันยายน 2562 11.19 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 16 กันยายน 2562 11.15 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
10
ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.23 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
11
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.20 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขค 2
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.14 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
13
มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ให้เด็กชายกนกพล สามารถ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.11 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
14
มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ให้เด็กหญิงไหมฟ้า บุญชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมเคารพศพ คุณสมชัย เรือนสูง สามีของ คุณจิรพร เรือนสูง
(วันที่ 09 กันยายน 2562 15.02 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
16
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรการฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 14.55 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 09.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
18
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมนิเทศ ติดตามและฝึกอบรมทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.58 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
19
พ.ต.ท. ณรงค์ นิ่มดวง รองผู้กำกับสถานีตำรวจกะปาง มอบเกียรติคุณบัตรหลักสูตรของครูแดร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
20
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังหีบ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 10.56 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรมโครงการศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 3
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 08.34 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง เพื่อเตรียมงานวิชาการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 08.26 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรม วิทยาการคำนวณ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ไปใช้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.14 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมคณะทำงานเตรียมนิเทศ สัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ สพป.นศ.2
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
26
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้อ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.11 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
27
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
28
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.03 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
32
มอบเกียรติคุณบัตร ให้คุณครูบุญสด บุญเกิด และลูกเสือสำรอง ในโอกาสร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ คร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณชวน รัตนสุภา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
35
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
36
แข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
37
ร่วมกิจกรรมวันแม่ อบต.เขาโร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.11 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
38
วันวิทยาศาสตร์ 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.55 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.54 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.53 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.49 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน และอาคารประกอบโดยวิธีเฉพาะเจาะ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.47 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลองชุดเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.44 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
แชมป์เปตอง รุ่น 15 ปี กีฬาจังหวัด ปี 2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 13.58 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
46
ติดตามการสอน ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา โดย ศน.กาญจนา จิตรสำรวย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
47
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง "รายการเสมาปริทัศน์"
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 14.02 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
48
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.54 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.00 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
50
ครูเจมส์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.29 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
เลิกคุยทั้งอำเภอ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
53
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.31 น./อ่าน 415)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.30 น./อ่าน 325)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.29 น./อ่าน 333)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 303)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.27 น./อ่าน 306)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 213)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.25 น./อ่าน 229)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O17 : E-Service
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 361)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.11 น./อ่าน 238)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 205)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.09 น./อ่าน 207)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.08 น./อ่าน 230)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.58 น./อ่าน 232)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 205)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 168)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.41 น./อ่าน 168)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.40 น./อ่าน 174)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 160)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.38 น./อ่าน 187)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.35 น./อ่าน 166)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.32 น./อ่าน 174)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 159)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.21 น./อ่าน 163)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 212)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 184)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.12 น./อ่าน 185)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.09 น./อ่าน 170)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 197)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.58 น./อ่าน 201)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.52 น./อ่าน 207)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.49 น./อ่าน 206)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.21 น./อ่าน 226)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 153)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 125)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.24 น./อ่าน 122)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 163)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 171)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
อบรม ITA วันที่ 2
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.51 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
92
อบรม ITA
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
93
กองเชียร์ ท.พศ. เขาโรเกมส์ 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 21.11 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
94
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 19.54 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
กระดานข่าวกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 09.24 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
96
ผลงานเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 19.05 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครู
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 19.02 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
นายสุริยา โนนเสนา รับรางวัลคุรุสดุดี จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรว่าการกระทรวง
(วันที่ 29 มกราคม 2562 19.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
99
นายสุริยา โนนเสนา รับรางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา
(วันที่ 20 มกราคม 2562 10.04 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
100
ผอ.สุริยา โนนเสนา รับรางวัลคุรุสดุดี เนื่องในวันครู 16มกราคม 2562
(วันที่ 20 มกราคม 2562 10.01 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 18.19 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
102
ผอ.สุริยา โนนเสนา ประชุมผู้บริหารและรับมอบนโยบาย ที่โรงแรมทวินโลตัส
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 17.13 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
103
แนะนำครูธุรการใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.20 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
104
แนะนำครูใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.16 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
105
แนะนำครูใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.15 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
106
แนะนำครูใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.14 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
107
แนะนำครูใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.13 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
108
แนะนำครูใหม่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 19.11 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
109
งานเกษียณครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2561
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 20.09 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
110
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 19.51 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
111
ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการทำงานในภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 19.47 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแนะนำครูใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานในการพัฒน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 18.13 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
113
ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการทำงานในภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 09.29 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
114
ต้อนรับครูรุ่นใหม่
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 09.23 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
115
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พ.ต.ท.เขมณัฐฏ์ หนูชุ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 18.04 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
116
1 ตุลาคม 2561 ต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 17.58 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
117
คุณนงลักษณ์ ศรีปาน เลี้ยงอาหารนักเรียนเนื่องในวันเกิด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
(วันที่ 10 กันยายน 2561 22.59 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
118
ผอ.สุริยา โนนเสนา อบรมสัมมนาผู้อำนวยการฝึกลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 14.03 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
119
ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.08 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
120
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.01 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 09.54 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเขาโรเกม ครั้งที่ 10
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 14.54 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
123
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเขาโรเกม ครั้งที่ 10
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 14.47 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
124
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 พร้อมด้วย พ.อ.อุทัย รุ่งสัง
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 12.20 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
125
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรียนเชิญรับมอบบ้าน จาก พลตรีทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ.มลฑลทหารบกที่ 43 มอบให้ นางเ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 14.53 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
126
ขอเชิญศิษย์เก่าบริจาคเงินสมทบทุน "พี่ดูแลน้อง" เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 11.10 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
127
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นกำลังใจ ให้ ผอ.พินิจ สังสัพพันธ์ ในโอกาสประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 13.43 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
128
ผอ.สุริยา โนนเสนา เขาร่วมงานงานบรีสเล่นเลอะ ของสำนักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ.
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 13.33 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
129
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 12.26 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
130
ผอ.สุริยา โนนเสนา วิทยากรการสัมมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือของโรงเรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 10.40 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
131
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2561 10.20 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
132
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ตั้งศาลพระภูมิ
(วันที่ 26 เมษายน 2561 14.41 น./อ่าน 546)
ข่าวกิจกรรม
133
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
(วันที่ 11 เมษายน 2561 10.20 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
134
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียน จำนวน 61,500 บาท
(วันที่ 08 เมษายน 2561 14.03 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
135
ผอ.สุริยา โนนเสนา รับมอบเกียรติคุณบัตรคณะจัดรายการเสมาปริทัศน์
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
136
ผอ.สุริยา โนนเสนา จัดรายการเสมาปริทัศน์
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 09.42 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
137
ครูเบญจมาศ สมมาตร ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
138
นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ ครูปฐมวัย โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.26 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
139
การออมทรัพย์นักเรียน ที่สถาบันการเงินบ้านวังไทร
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.22 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมอนุบาลโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยครูดาด้า และ ครูเบญ
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 18.16 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
141
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟโรงเรียนมัธยมศ
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 10.57 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
142
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 10.53 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
143
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครูที่อำเภอทุ่งสง
(วันที่ 30 มกราคม 2561 21.04 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
144
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบทุนการศึกษา จากสถาบันการเงินบ้านวังไทร
(วันที่ 30 มกราคม 2561 20.56 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
145
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายแรมคืนที่อุทยานแห่งชาติเขานัน
(วันที่ 30 มกราคม 2561 20.47 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับคุณครูวราภรณ์ ไชยรัตน์ ในโอกาสรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.35 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
147
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.32 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
148
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ชมพระเมรุมาศ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2560 01.42 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
149
นายสุริยา โนนเสนา อบรมพัฒนานักเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2560 05.38 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
150
ยินดีกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559
(วันที่ 17 ธันวาคม 2560 05.30 น./อ่าน 1308)
ข่าวกิจกรรม
151
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนอบรมพิธีกรน้อย
(วันที่ 17 ธันวาคม 2560 05.25 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
152
ประกาศ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบซ่อมแซมอาคารเรียน ครุภัณฑ์และสิ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 08.22 น./อ่าน 136)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
นายสุริยา โนนเสนา และ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล moe awards
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 10.59 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
154
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 10.54 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
155
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การศึกษาปฐมวั
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 07.34 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
156
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 07.31 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
157
6 พฤศจิกายน 2560 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด วิชาเอกภาษาไทย
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 07.23 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
158
1 พฤศจิกายน 2560 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครู 5 ปี
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 07.20 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
159
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษามอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียน จำนวน 35 ทุน 32,500 บาท
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 02.48 น./อ่าน 422)
ข่าวกิจกรรม
160
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี คุณครูบุญเจือ บุญสถิตย์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 02.41 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
161
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสิบที่วัดทุ่งควาย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 02.37 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
162
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2560
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 02.32 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
163
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมพัฒนา GROWTH TOGETHER ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 03.24 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
164
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับคุณครูวรรณา เลียบวงศ์ คุณครูโชคดี ไชยรัตน์ คุณครูศุภรัตน์ ชำนิ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 03.20 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
165
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ ในโอกาสแข่งขันกีฬาเทควันโ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 08.25 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
166
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ครบรอบ 65 พรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2560 11.47 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
167
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 00.59 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
168
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม อย.น้อย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 00.51 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
169
นาสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับศูนย์เคร
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 14.47 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
170
สัมมนาคณะวิทยากรลูกเสือ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 14.45 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
171
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 00.47 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
172
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 00.45 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
173
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบระบบน้ำประปาดื่มได้ จากสโมสรโรตารี่ทุ่งสง
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 00.40 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
174
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด สุราษฎร์ธานีแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 07.09 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
175
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด สุราษฎร์ธานีแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 03.25 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
176
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 03.21 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
กิจกรรมกีฬาสี ทุ่งควายเกมส์ ประจำปี 2560
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 01.50 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
178
นายสุริยา โนนเสนา พร้อม นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับโล่รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 04.58 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
179
รับมอบชุดนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 13.37 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
180
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 13.34 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
181
กิจกรรมไหว้ครู 2560
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 13.24 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
182
เมื่อวันที่30 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 16.48 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
183
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน นำคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา กราบพระบรมศพ ร.9
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 13.40 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
184
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 19.17 น./อ่าน 695)
ข่าวกิจกรรม
185
เด็กหญิงสุกัญญา เพชรสีเงิน เหรียญทองคัดลายมือสื่อภาษา ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 13.43 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
186
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ แข่งเทควันโด เหรียญทอง นครโอเพ่น
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 13.39 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
187
6 ธันวาคม 2559 ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเวศ กลับศรี และคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 06 ธันวาคม 2559 17.11 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
188
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน เกิดน้ำท่วมโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2559 17.06 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
189
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน นำคณะครู จัดกิจกรรมปัญญาสมวาร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2559 17.03 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
190
ประเมินวิทยฐานะครู เป็นครูชำนาญการ ของ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 18.11 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
191
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน Obec Awards ระดับภาคใต้ที่จัง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 12.54 น./อ่าน 624)
ข่าวกิจกรรม
192
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมนำเสนอผลงาน Obec Awards ระดับภาคใต้
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 16.13 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
193
นายสุริยา โนนเสนา รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 17.22 น./อ่าน 934)
ข่าวกิจกรรม
194
ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2559 19.27 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
195
สพป.สงขลา เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 12.40 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
196
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมรับการเยี่ยมชมจาก คณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.สงขลา เขต 1
(วันที่ 16 ตุลาคม 2559 14.52 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
197
ผอ.สุริยา โนนเสนา เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
(วันที่ 03 ตุลาคม 2559 11.08 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
198
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 ตุลาคม 2559 11.07 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
199
รางวัลระดับชาติโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2559 15.53 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
200
เกษียณอายุราชการ คุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ
(วันที่ 25 กันยายน 2559 14.18 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
201
บุคลากรพัฒนาตนเองเรียน ป.บัณฑิต
(วันที่ 25 กันยายน 2559 14.06 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
202
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิต คุณครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ค.ม. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต ว
(วันที่ 25 กันยายน 2559 13.56 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
203
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิต คุณครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ค.ม. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต ว
(วันที่ 25 กันยายน 2559 13.52 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
204
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.รุ่นที่ 2 กับกิจกรรมการนำลูกเสือมาพัฒนาองค์ก
(วันที่ 09 กันยายน 2559 19.06 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมลูกเสือได้อะไรมากมาย
(วันที่ 07 กันยายน 2559 20.21 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
206
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ
(วันที่ 07 กันยายน 2559 19.24 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
207
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ
(วันที่ 07 กันยายน 2559 19.22 น./อ่าน 499)
ข่าวกิจกรรม
208
ลูกๆนักเรียนกับ ผอ.โรงเรียน คือความรักที่บริสุทธิ์
(วันที่ 03 กันยายน 2559 22.13 น./อ่าน 626)
ข่าวประชาสัมพันธ์
209
29 สิงหาคม 2559 รับการนิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 20.12 น./อ่าน 272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
210
25 สิงหาคม 2559 นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมลูกเสือชาวบ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 08.54 น./อ่าน 568)
ข่าวประชาสัมพันธ์
211
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.รุ่นที่ 2 กับกิจกรรมการนำลูกเสือมาพัฒนาองค์ก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 08.17 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste scho
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 08.08 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
213
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งนักกีฬาเทควันโด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด ครั้งที่ 59 ที่โรงเรีย
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559 18.56 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
214
สนั่นลั่นลือทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คว้า 5 เหรียญทอง ในกีฬาเทควั
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559 18.49 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
215
นายสุริยา โนนเสนา ศึกษาดูงานพีระยานาวิน มูลนิธิ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 13.09 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
216
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน นำคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.38 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
217
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 255
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.31 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
218
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.26 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
219
คณะติดตามจาก สพฐงมาติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 10.55 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
220
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 15.00 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
221
ปีการศึกษา 2559 กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 14.32 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
222
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 14.23 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
223
มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 14.11 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
224
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2559 10.35 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
225
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
(วันที่ 17 มกราคม 2559 20.02 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
226
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
(วันที่ 17 มกราคม 2559 19.57 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
227
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
(วันที่ 24 ธันวาคม 2558 21.04 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
228
ผลงานระดับชาติโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 11.39 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
229
ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 12.07 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
230
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 11.46 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
231
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 22.39 น./อ่าน 409)
ข่าวประชาสัมพันธ์
232
ถวายพระพร
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 22.37 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
233
บุคลากรเตรียมปรับมิติการทำงาน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 21.28 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
234
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 21.23 น./อ่าน 383)
ข่าวประชาสัมพันธ์
235
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเขาโรเกม ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนบ้านวัง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 21.28 น./อ่าน 1871)
ข่าวประชาสัมพันธ์
236
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นสำคัญ จัดกิจกรรมบ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.29 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
237
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นสำคัญ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.28 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
238
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.27 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
239
นายสุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.24 น./อ่าน 453)
ข่าวประชาสัมพันธ์
240
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขารับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 12.27 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
241
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 12.23 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2558 14.53 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
243
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำลูกเสือเนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ไปเข้าค่ายแรมคืน ที่หาดราชมงคล อ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 10.47 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
244
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(วันที่ 30 มกราคม 2558 20.31 น./อ่าน 2344)
ข่าวกิจกรรม
245
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
(วันที่ 22 มกราคม 2558 16.49 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
246
การใช้งาน wifi ห้องประชุม นบ-จิบ อักษรนำ
(วันที่ 20 มกราคม 2558 13.19 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
247
พร้อมแล้วสำหรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 20 มกราคม 2558 00.49 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
248
คณะผู้บริหารเดินทางมาให้กำลังใจโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในการเตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 13 มกราคม 2558 23.44 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
249
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
(วันที่ 12 มกราคม 2558 22.59 น./อ่าน 658)
ข่าวประชาสัมพันธ์
250
การจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 03 มกราคม 2558 23.46 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
251
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 27 ธันวาคม 2557 18.59 น./อ่าน 250)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 26 ธันวาคม 2557 10.07 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
253
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี2557
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 13.36 น./อ่าน 558)
ข่าวกิจกรรม
254
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานภาคเหนือ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 20.48 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
255
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เตรียมผลงานสู่รางวัลพ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 12.27 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
256
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เตรียมผลงานสู่รางวัลพ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 09.05 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
257
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นสำคัญ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 08.31 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
258
ยินดีกับครูเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 10 ธันวาคม 2557 10.10 น./อ่าน 248)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
259
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจั
(วันที่ 10 ธันวาคม 2557 09.46 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
260
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีกับ นายนบ อักษรนำ ในโอกาสรับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด
(วันที่ 10 ธันวาคม 2557 09.27 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
261
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
(วันที่ 10 ธันวาคม 2557 09.15 น./อ่าน 40)
262
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เตรียมผลงานสู่รางวัลพ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2557 11.26 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
263
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นสำคัญ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2557 11.11 น./อ่าน 448)
ข่าวประชาสัมพันธ์
264
ยินดีกับคุณครูนิรมล โนนเสนา และคุณครูประนอม บุญสิทธิ์ ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(วันที่ 09 ธันวาคม 2557 11.02 น./อ่าน 1137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
265
ยินดีกับ ผอ.สุริยา โนนเสนา ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
(วันที่ 08 ธันวาคม 2557 08.01 น./อ่าน 976)
ข่าวประชาสัมพันธ์
266
ยินดีกับ นายไมตรี หอมเกตุ ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น จาก อบต.เขาโร ปี 2557
(วันที่ 06 ธันวาคม 2557 22.14 น./อ่าน 460)
ข่าวประชาสัมพันธ์
267
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
(วันที่ 06 ธันวาคม 2557 22.08 น./อ่าน 651)
ข่าวประชาสัมพันธ์
268
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 20.20 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
269
นายนบ อักษรนำ บริจาคเงินในการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 200,000 บาท
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 09.11 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
270
กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 20.32 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
271
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 08.25 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
272
นายสุริยา โนนเสนา ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2555
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 21.13 น./อ่าน 2852)
ข่าวประชาสัมพันธ์
273
ผลงานครู ระดับชาติ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 21.06 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
274
อาคารสถานที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 20.59 น./อ่าน 631)
ข่าวประชาสัมพันธ์
275
ประเมินขั้นที่ 5 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 20.55 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
276
กิจกรรมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 20.52 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
277
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจั
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 20.27 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
278
นายสุริยา โนนเสนา ประธานพิธีการงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2557 ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 20.04 น./อ่าน 802)
ข่าวกิจกรรม
279
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 18.57 น./อ่าน 37)
280
ยินดีกับ นางประนอม บุญสิทธิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 18.53 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
281
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 18.49 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
282
ผลงานเด่น นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 20.15 น./อ่าน 6425)
ข่าวประชาสัมพันธ์
283
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 11.38 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
284
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 20.31 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
285
นายสุริยา โนนเสนา เดินทางเข้าร่วมรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือดีเด่น
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 20.29 น./อ่าน 272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
286
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 22.50 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
287
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินดรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจั
(วันที่ 24 ตุลาคม 2557 17.44 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
288
ผอ.สุริยา โนนเสนา ร่วมงานวันปิยะมหาราช ที่อำเภอทุ่งสง
(วันที่ 24 ตุลาคม 2557 17.33 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
289
นายนบ อักษรนำ รับรางวัลผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น
(วันที่ 19 ตุลาคม 2557 11.20 น./อ่าน 203)
290
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2557
(วันที่ 19 ตุลาคม 2557 11.02 น./อ่าน 1812)
ข่าวประชาสัมพันธ์
291
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2557 10.36 น./อ่าน 220)
292
ฉลองอาคารเรียน สปช.105/29 และรับมอบห้องประชุมนายนบ นางจิบ อักษรนำ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 18.47 น./อ่าน 5387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
293
10 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญร่วมงานฉลองอาคารเรียน สปช.105/29 และรับมอบ ห้องประชุม นายนบ-นางจิบ อักษรนำ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2557 09.23 น./อ่าน 3314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
294
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น งบอุทก
(วันที่ 15 เมษายน 2557 16.04 น./อ่าน 695)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
อดีตโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2553
(วันที่ 15 เมษายน 2557 15.42 น./อ่าน 1235)
ข่าวกิจกรรม
296
ประเมินขั้นที่ 5 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 13 เมษายน 2557 15.26 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
297
ยินดีกับ ผอ.สุริยา โนนเสนา ,ครูนิรมล โนนเสนา ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(วันที่ 03 เมษายน 2557 15.31 น./อ่าน 1352)
ข่าวกิจกรรม
298
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 20.40 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
299
แสดงควา่มยินดีกับครูพิไลภรณ์ ไชยผล
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 19.56 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
300
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 19.52 น./อ่าน 1485)
ข่าวประชาสัมพันธ์
301
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 19.45 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
302
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 19.41 น./อ่าน 595)
ข่าวกิจกรรม
303
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 27 มีนาคม 2557 19.39 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
304
กิจกรรมเลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 19.17 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
305
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 19.14 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
306
ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 งบประมาณ 3,400,00
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 21.37 น./อ่าน 496)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง