ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
17 ก.ค 2563 ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.50 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
16 ก.ค 2563 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (ช่วงบ่าย)
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.39 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
16 ก.ค 2563 พิธีไหว้ครู (ช่วงเช้า)
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.04 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.25 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์