ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบางลึก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเกษียณอายุราชการของคุณครูบุญเรือน โฉมทอง
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 08.31 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๕ อำเภอปากพนัง
(วันที่ 20 มิถุนายน 2561 21.01 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม