ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเทพนมเชือด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.27 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
2
การตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนมเชือด
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.14 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
3
การเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 12.13 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
4
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 เมษายน 2562 17.06 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แผ่นพับโรงเรียนวัดเทพนมเชือด
(วันที่ 18 เมษายน 2562 16.52 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์