ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ไหว้ครู ปีการศึกษา2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
เลือกประธานนักเรียน ประจำปี256318 กุมภาพันธ์2563 เข้าคูหาเลือกประธานนักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อังคารที่ 28 มกราคม2563)
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.40 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ อุทยานเขาเตริก 13/2/63
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.25 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นำมาบูรณาการในบ้านเราทัศนศึกษาจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 - 24
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.39 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
6
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
7
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภูมิภาค จ.ตรัง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
กรีฑาสี เนกขัมเกมส์ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.38 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.30 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน62
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 10.25 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชีวิตที่ดีงาม
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 08.12 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 11.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
13
ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 11.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
15
แห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดเขาน้อย เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.51 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
อบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด รร. บ้านปากเชียร
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ปพ.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 12.36 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
18
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.18 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
19
เดินรณรงค์/เยี่ยมบ้าน โครงการ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.15 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.04 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
เดินรณรงค์/เยี่ยมบ้าน โครงการ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.03 น./อ่าน 433)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 15.12 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 15.09 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม