ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.22 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
งานเลี้ยงน้ำชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.17 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเดินทางไกล ณ วัดเขาน้อยและสวนผลไม้ครูนภาพร นกเพชร 12/02/2564
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 14.06 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
ไหว้ครู ปีการศึกษา2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.05 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
เลือกประธานนักเรียน ประจำปี256318 กุมภาพันธ์2563 เข้าคูหาเลือกประธานนักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อังคารที่ 28 มกราคม2563)
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.40 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ อุทยานเขาเตริก 13/2/63
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.25 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นำมาบูรณาการในบ้านเราทัศนศึกษาจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 - 24
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.39 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
10
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภูมิภาค จ.ตรัง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
กรีฑาสี เนกขัมเกมส์ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.38 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.30 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน62
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 10.25 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชีวิตที่ดีงาม
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 08.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 11.47 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 11.12 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
18
แห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดเขาน้อย เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.51 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด รร. บ้านปากเชียร
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.40 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ปพ.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 12.36 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.18 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
22
เดินรณรงค์/เยี่ยมบ้าน โครงการ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.15 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.04 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
เดินรณรงค์/เยี่ยมบ้าน โครงการ อย.น้อย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 16.03 น./อ่าน 476)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 15.12 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 15.09 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรมการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.49 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม