ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 00.43 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.52 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมตลาดน้ำ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.37 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีเปิดอาคารเรียน โดม ลานสร้างสรรค์ สระว่ายน้ำ สนามเด็ก
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 14.40 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 23.24 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
6
มูลนิธิครูกรึกศักดิเศรษฐ์
(วันที่ 07 กันยายน 2562 11.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(วันที่ 07 กันยายน 2562 09.58 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม