ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 22.19 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
แห่หมฺรับ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
3
สนามเด็กเล่นอนุบาล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.08 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
รับรางวัลวันภาษาไทย
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.07 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice) “ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 12.19 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 00.43 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.52 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมตลาดน้ำ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.37 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีเปิดอาคารเรียน โดม ลานสร้างสรรค์ สระว่ายน้ำ สนามเด็ก
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 14.40 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 23.24 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
11
การจัดกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 23.18 น./อ่าน 16)
12
การจัดกิจกรรมแห่หมฺรับ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 23.14 น./อ่าน 70)
13
มูลนิธิครูกรึกศักดิเศรษฐ์
(วันที่ 07 กันยายน 2562 11.07 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(วันที่ 07 กันยายน 2562 09.58 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม