ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice) “ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 12.19 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 00.43 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.52 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมตลาดน้ำ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 20.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีเปิดอาคารเรียน โดม ลานสร้างสรรค์ สระว่ายน้ำ สนามเด็ก
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 14.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 23.24 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
7
มูลนิธิครูกรึกศักดิเศรษฐ์
(วันที่ 07 กันยายน 2562 11.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(วันที่ 07 กันยายน 2562 09.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม