ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 18.13 น./อ่าน 424)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 11.35 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 12.11 น./อ่าน 339)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(โครงการ English Program)
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.29 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับรางวัลและเกียรติบัตรการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ
(วันที่ 30 มกราคม 2563 15.47 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ยินดีต้อนรับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม 2
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.13 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ยินดีต้อนรับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม 2
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.13 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.10 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
9
วันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 15.24 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมทอดกฐินวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.51 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลของบริษัท เสริมปัญญา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.29 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.20 น./อ่าน 134)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
มอบโล่และเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของประเทศ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.13 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.07 น./อ่าน 241)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.55 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.46 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.37 น./อ่าน 81)
18
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.37 น./อ่าน 40)
19
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.37 น./อ่าน 249)
20
มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสุงสุด ของจังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการ คณิ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.43 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสุงสุด ของจังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการ คณิ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.43 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 13.03 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 12.52 น./อ่าน 85)
24
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 14.44 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 13.13 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เอกสารร่องรอยหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.43 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR)
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.35 น./อ่าน 280)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.21 น./อ่าน 144)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (EP)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 07.59 น./อ่าน 1887)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน EP
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10.04 น./อ่าน 1325)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงขั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 09.37 น./อ่าน 249)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ผลการนำนักเรียนไปแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 01.55 น./อ่าน 492)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.40 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
35
รับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 12.31 น./อ่าน 583)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
EP SHOW
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 14.19 น./อ่าน 40)
37
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 12.51 น./อ่าน 652)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
รับรางวัลการแข่งขันคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.00 น./อ่าน 435)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
มอบถุงยังชีพแก่ครู นักเรียนโรงเรียน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
(วันที่ 20 มกราคม 2560 16.34 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100วัน
(วันที่ 20 มกราคม 2560 12.27 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
41
ต้อนรับ ผอ.ประวรรณชัย เต็งทอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 14.27 น./อ่าน 1113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern EP Open House 2016
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 14.29 น./อ่าน 819)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ค่ายคุณธรรมน้อมนำความดี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 13.35 น./อ่าน 22)
44
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 13.26 น./อ่าน 43)
45
สพฐ และเขตพื้นที่นิเทศ ศูนย์ Peer Canter
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 13.15 น./อ่าน 22)
46
แข่งขันกีฬาอำเภอสิชล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 13.06 น./อ่าน 18)
47
การศึกษางานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 14.01 น./อ่าน 27)
48
การแข่งขันกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล ครั้งที่ 10
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 13.21 น./อ่าน 557)
ข่าวกิจกรรม
49
การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 12.29 น./อ่าน 709)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การประกวดแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 334)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
รวมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 21.12 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมไหว้ครู 59
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 08.18 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
53
รางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 09.35 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
โครงการ ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 21 เมษายน 2559 13.40 น./อ่าน 617)
ข่าวกิจกรรม
55
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ O-Net
(วันที่ 18 เมษายน 2559 20.05 น./อ่าน 788)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 15.17 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
57
มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกลอนสดประเพณีเทศการงานเดือนสิบ 58
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 09.10 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 15.50 น./อ่าน 839)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 15.32 น./อ่าน 538)
ข่าวกิจกรรม
60
มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 14.28 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวัน Asean Day
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 14.17 น./อ่าน 444)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมการแข่งขัน Southern EP Open House 2015
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 13.20 น./อ่าน 687)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.58 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
64
กีฬาอำเภอสิชล 27-29 กรกฏาคม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.41 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
65
ิbbi
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.41 น./อ่าน 196)
66
ประชุม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.39 น./อ่าน 24)
67
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสิชล ครั้งที่ 9
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.33 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
68
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนตันแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 15.18 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
69
เดินรณรงค์ต้อนยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 10.39 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
70
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 08.07 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 08.48 น./อ่าน 2362)
ข่าวกิจกรรม
72
ตรวจสุภาพประจำปี 2558
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 09.00 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
73
การประชุมสัมมนาครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาที่ 1
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.46 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
74
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558 10.02 น./อ่าน 1445)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 19.39 น./อ่าน 34)
76
รับทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุนจาก เทสโก้โลตัส สาขาสิชล
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 19.28 น./อ่าน 806)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2558
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 21.00 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
78
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 09.03 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 09.53 น./อ่าน 499)
ข่าวกิจกรรม
80
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 15.53 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนบ้านชะอวดและโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ ที่ 30 เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 16.11 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม
82
บริษัท เทสโก้โลตัส มอบอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 15.51 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
83
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
(วันที่ 29 เมษายน 2558 10.47 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
84
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 17 เมษายน 2558 16.44 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 16 เมษายน 2558 13.15 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลาการโครงการ English Program
(วันที่ 07 เมษายน 2558 08.36 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
87
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 03 เมษายน 2558 13.58 น./อ่าน 748)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 02 เมษายน 2558 11.24 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
89
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 27 มีนาคม 2558 15.28 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
90
รับ ปพ.1 นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2557
(วันที่ 20 มีนาคม 2558 14.38 น./อ่าน 775)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมประทุมวิชาการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 14.29 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 14.23 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
93
ปลูกกล้วยน้ำว้า เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(วันที่ 03 มีนาคม 2558 16.17 น./อ่าน 552)
ข่าวกิจกรรม
94
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังก
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 15.52 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 มกราคม 2558 17.27 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 และแบบ สปช.2/28
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.54 น./อ่าน 178)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.34 น./อ่าน 650)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 26 มกราคม 2558 14.35 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 15 มกราคม 2558 09.40 น./อ่าน 1134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
(วันที่ 13 มกราคม 2558 16.30 น./อ่าน 1004)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2558 16.12 น./อ่าน 873)
ข่าวกิจกรรม
102
ประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล้ง)
(วันที่ 24 ธันวาคม 2557 14.01 น./อ่าน 454)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
กิจกรรม English Camp โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 10.32 น./อ่าน 1185)
ข่าวกิจกรรม
104
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 09.34 น./อ่าน 891)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ยินดีต้อนร้บข้าราชการครู
(วันที่ 15 ธันวาคม 2557 19.34 น./อ่าน 415)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.57
(วันที่ 06 ธันวาคม 2557 19.30 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
107
เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
(วันที่ 05 ธันวาคม 2557 10.28 น./อ่าน 943)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 20.19 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
109
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 20.09 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรม English Camp
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 10.39 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประทุมทายการาม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 21.19 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
112
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 09.14 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
113
วันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 14.19 น./อ่าน 485)
ข่าวกิจกรรม
114
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 28 ตุลาคม 2557 12.15 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 19.49 น./อ่าน 578)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 12.14 น./อ่าน 408)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประทุมทายการาม
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 11.42 น./อ่าน 453)
ข่าวกิจกรรม
118
ฝึกซ้อมแผนเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและอัคคีภัย
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.08 น./อ่าน 550)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ศึกษาดูงานโครงการ EP โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
(วันที่ 01 กันยายน 2557 13.16 น./อ่าน 1332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 16.02 น./อ่าน 572)
ข่าวกิจกรรม
121
ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 15.51 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
122
นักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการามยกปิ่นโตไปวัดตามโครงการเข้าพรรษานำนักเรียนเข้าวัด
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 15.32 น./อ่าน 2878)
ข่าวกิจกรรม
123
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 13.37 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายสิชล 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 13.28 น./อ่าน 483)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 22 สิงหาคม 2557 19.11 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
126
คณะกรรมการการแข่งขันและสถานการแข่งขันทักษะทางวิชากรกลุ่งเครือข่ายพัฒนาสิชล 1
(วันที่ 19 สิงหาคม 2557 15.11 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
การประชุมกรรมการและครูวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1 เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดการแข่งขัน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.58 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
128
ร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.56 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
129
ผลการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 08.57 น./อ่าน 518)
ข่าวประชาสัมพันธ์
130
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล
(วันที่ 12 สิงหาคม 2557 20.40 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมวันแม่ 2557
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 13.27 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ณ ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 10.21 น./อ่าน 1279)
ข่าวกิจกรรม
133
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา งานมหากรรมวิชาการ Southern EP Open House 2014
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 09.57 น./อ่าน 962)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP OPEN HOUDE 2014
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 14.24 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
135
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2557 12.40 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
ประชุมกรรมการและครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 13.35 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 09.05 น./อ่าน 1083)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
คณะครูอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 15.29 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
139
นักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการามฟังบรรยายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 14.45 น./อ่าน 1763)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอสิชล ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 08.32 น./อ่าน 671)
ข่าวกิจกรรม
141
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 1/2557
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 09.06 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 14.56 น./อ่าน 2045)
ข่าวกิจกรรม
143
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนของโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 13.47 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
144
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่ง ปลอดยาเสพติด เรียนรู้ด้านการเงน สร้างความเป็นพลเมืองตระหนักไทย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 15.12 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
145
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีอำเภอสิชล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 14.41 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 09.12 น./อ่าน 882)
ข่าวกิจกรรม
147
ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 12.37 น./อ่าน 1935)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 15.28 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
149
โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 12.50 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมค่ายคุณธรรม น้อมนำความดี
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 09.56 น./อ่าน 678)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 08.27 น./อ่าน 790)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
การฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.58 น./อ่าน 699)
ข่าวกิจกรรม
153
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2557 09.45 น./อ่าน 513)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 12 มีนาคม 2557 14.27 น./อ่าน 1728)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 09.32 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถามศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 12.53 น./อ่าน 1180)
ข่าวกิจกรรม
157
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (English Program)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.53 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.12 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
159
กิจกรรมงานวันครูประจำปี2557
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.54 น./อ่าน 1507)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรมวันเด็กปี2557
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.34 น./อ่าน 714)
ข่าวกิจกรรม
161
กิรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อ.สิชล
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.18 น./อ่าน 2293)
ข่าวกิจกรรม
162
โรงเรียนวัดประทุมทายการามผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.35 น./อ่าน 337)
ข่าวประชาสัมพันธ์
163
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.10 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
164
การจัดงานคริสต์มาส 56 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.01 น./อ่าน 1029)
ข่าวกิจกรรม
165
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสิชล 1 สพป.นศ4 จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 21.15 น./อ่าน 458)
ข่าวกิจกรรม
166
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสิชล 1 สพป.นศ4 จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 21.15 น./อ่าน 1125)
ข่าวกิจกรรม
167
โรงเรียนวัดประทุมทายการามจัประชุมผู้ปกครองระหว่างวันที่14-16 พฤศจิกายน 2556
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 19.55 น./อ่าน 619)
ข่าวกิจกรรม
168
โรงเรียนวัดประทุมทายการามเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
(วันที่ 23 ตุลาคม 2556 11.40 น./อ่าน 653)
ข่าวกิจกรรม
169
งานเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2556 20.45 น./อ่าน 2885)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
การแข่งขันกลอนสดประเพณีงานเดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช ปี 2556
(วันที่ 08 ตุลาคม 2556 11.20 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
171
งานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 20.53 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
172
ระบบประปาบาดาลใช้งานได้แล้ว
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 20.03 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
173
ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556
(วันที่ 25 กันยายน 2556 16.00 น./อ่าน 683)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเรียนรู้
(วันที่ 25 กันยายน 2556 15.21 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2
(วันที่ 20 กันยายน 2556 09.44 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์