ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดประทุมทายการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมทอดกฐินวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.51 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลของบริษัท เสริมปัญญา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.29 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.20 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
มอบโล่และเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของประเทศ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.13 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.07 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.55 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.46 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสุงสุด ของจังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการ คณิ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.43 น./อ่าน 2)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้คะแนนสุงสุด ของจังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการ คณิ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.43 น./อ่าน 3)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 13.03 น./อ่าน 4)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 14.44 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 13.13 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เอกสารร่องรอยหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.43 น./อ่าน 186)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR)
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.35 น./อ่าน 234)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.21 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (EP)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 07.59 น./อ่าน 1850)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน EP
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10.04 น./อ่าน 1304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงขั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 09.37 น./อ่าน 185)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ผลการนำนักเรียนไปแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 01.55 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.40 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
22
รับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 12.31 น./อ่าน 406)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 12.51 น./อ่าน 589)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
รับรางวัลการแข่งขันคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.00 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
มอบถุงยังชีพแก่ครู นักเรียนโรงเรียน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
(วันที่ 20 มกราคม 2560 16.34 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100วัน
(วันที่ 20 มกราคม 2560 12.27 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
27
ต้อนรับ ผอ.ประวรรณชัย เต็งทอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 14.27 น./อ่าน 912)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern EP Open House 2016
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 14.29 น./อ่าน 756)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
การแข่งขันกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล ครั้งที่ 10
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 13.21 น./อ่าน 542)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 12.29 น./อ่าน 677)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การประกวดแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 307)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รวมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 21.12 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมไหว้ครู 59
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 08.18 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
34
รางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 09.35 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โครงการ ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 21 เมษายน 2559 13.40 น./อ่าน 517)
ข่าวกิจกรรม
36
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ O-Net
(วันที่ 18 เมษายน 2559 20.05 น./อ่าน 679)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 15.17 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
38
มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกลอนสดประเพณีเทศการงานเดือนสิบ 58
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 09.10 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 15.50 น./อ่าน 789)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 15.32 น./อ่าน 492)
ข่าวกิจกรรม
41
มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 14.28 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวัน Asean Day
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 14.17 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมการแข่งขัน Southern EP Open House 2015
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 13.20 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.58 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
45
กีฬาอำเภอสิชล 27-29 กรกฏาคม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 20.41 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
46
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสิชล ครั้งที่ 9
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.33 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
47
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนตันแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 15.18 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
48
เดินรณรงค์ต้อนยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 10.39 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
49
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 08.07 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 08.48 น./อ่าน 2134)
ข่าวกิจกรรม
51
ตรวจสุภาพประจำปี 2558
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 09.00 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
52
การประชุมสัมมนาครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาที่ 1
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.46 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
53
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558 10.02 น./อ่าน 1292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
รับทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุนจาก เทสโก้โลตัส สาขาสิชล
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 19.28 น./อ่าน 793)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2558
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 21.00 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
56
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 09.03 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 09.53 น./อ่าน 468)
ข่าวกิจกรรม
58
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 15.53 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
59
โรงเรียนบ้านชะอวดและโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ ที่ 30 เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 16.11 น./อ่าน 620)
ข่าวกิจกรรม
60
บริษัท เทสโก้โลตัส มอบอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 15.51 น./อ่าน 514)
ข่าวกิจกรรม
61
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
(วันที่ 29 เมษายน 2558 10.47 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 17 เมษายน 2558 16.44 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 16 เมษายน 2558 13.15 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลาการโครงการ English Program
(วันที่ 07 เมษายน 2558 08.36 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
65
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 03 เมษายน 2558 13.58 น./อ่าน 718)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 02 เมษายน 2558 11.24 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
67
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 27 มีนาคม 2558 15.28 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
68
รับ ปพ.1 นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2557
(วันที่ 20 มีนาคม 2558 14.38 น./อ่าน 725)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมประทุมวิชาการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 14.29 น./อ่าน 500)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 14.23 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
71
ปลูกกล้วยน้ำว้า เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(วันที่ 03 มีนาคม 2558 16.17 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
72
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังก
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 15.52 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 มกราคม 2558 17.27 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 และแบบ สปช.2/28
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.54 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.34 น./อ่าน 618)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 26 มกราคม 2558 14.35 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 15 มกราคม 2558 09.40 น./อ่าน 1080)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
(วันที่ 13 มกราคม 2558 16.30 น./อ่าน 979)
ข่าวกิจกรรม
79
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2558 16.12 น./อ่าน 815)
ข่าวกิจกรรม
80
ประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล้ง)
(วันที่ 24 ธันวาคม 2557 14.01 น./อ่าน 388)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
กิจกรรม English Camp โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 10.32 น./อ่าน 1126)
ข่าวกิจกรรม
82
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 09.34 น./อ่าน 828)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ยินดีต้อนร้บข้าราชการครู
(วันที่ 15 ธันวาคม 2557 19.34 น./อ่าน 396)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.57
(วันที่ 06 ธันวาคม 2557 19.30 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
85
เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
(วันที่ 05 ธันวาคม 2557 10.28 น./อ่าน 783)
ข่าวกิจกรรม
86
พิธีถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 20.19 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
87
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 20.09 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรม English Camp
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 10.39 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประทุมทายการาม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 21.19 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 09.14 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
91
วันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 14.19 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 28 ตุลาคม 2557 12.15 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 19.49 น./อ่าน 563)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 12.14 น./อ่าน 369)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประทุมทายการาม
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 11.42 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
96
ฝึกซ้อมแผนเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและอัคคีภัย
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.08 น./อ่าน 538)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
ศึกษาดูงานโครงการ EP โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
(วันที่ 01 กันยายน 2557 13.16 น./อ่าน 1293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 16.02 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
99
ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 15.51 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
100
นักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการามยกปิ่นโตไปวัดตามโครงการเข้าพรรษานำนักเรียนเข้าวัด
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557 15.32 น./อ่าน 2768)
ข่าวกิจกรรม
101
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 13.37 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายสิชล 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 13.28 น./อ่าน 415)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 22 สิงหาคม 2557 19.11 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
104
คณะกรรมการการแข่งขันและสถานการแข่งขันทักษะทางวิชากรกลุ่งเครือข่ายพัฒนาสิชล 1
(วันที่ 19 สิงหาคม 2557 15.11 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
การประชุมกรรมการและครูวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1 เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดการแข่งขัน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.58 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
106
ร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.56 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
107
ผลการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 08.57 น./อ่าน 487)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล
(วันที่ 12 สิงหาคม 2557 20.40 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมวันแม่ 2557
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 13.27 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ณ ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 10.21 น./อ่าน 1244)
ข่าวกิจกรรม
111
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา งานมหากรรมวิชาการ Southern EP Open House 2014
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 09.57 น./อ่าน 897)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP OPEN HOUDE 2014
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 14.24 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
113
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2557 12.40 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ประชุมกรรมการและครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 13.35 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 09.05 น./อ่าน 1048)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
คณะครูอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 15.29 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
117
นักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการามฟังบรรยายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 14.45 น./อ่าน 1724)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอสิชล ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 08.32 น./อ่าน 628)
ข่าวกิจกรรม
119
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 1/2557
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 09.06 น./อ่าน 281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 14.56 น./อ่าน 1960)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนของโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 13.47 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
122
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่ง ปลอดยาเสพติด เรียนรู้ด้านการเงน สร้างความเป็นพลเมืองตระหนักไทย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 15.12 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
123
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีอำเภอสิชล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 14.41 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 09.12 น./อ่าน 760)
ข่าวกิจกรรม
125
ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 12.37 น./อ่าน 1779)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 15.28 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
127
โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 12.50 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมค่ายคุณธรรม น้อมนำความดี
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 09.56 น./อ่าน 619)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 08.27 น./อ่าน 687)
ข่าวประชาสัมพันธ์
130
การฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.58 น./อ่าน 656)
ข่าวกิจกรรม
131
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2557 09.45 น./อ่าน 475)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 12 มีนาคม 2557 14.27 น./อ่าน 1599)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 09.32 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถามศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 12.53 น./อ่าน 1145)
ข่าวกิจกรรม
135
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (English Program)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.53 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.12 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
กิจกรรมงานวันครูประจำปี2557
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.54 น./อ่าน 1435)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมวันเด็กปี2557
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.34 น./อ่าน 675)
ข่าวกิจกรรม
139
กิรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อ.สิชล
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.18 น./อ่าน 2171)
ข่าวกิจกรรม
140
โรงเรียนวัดประทุมทายการามผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.35 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.10 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
142
การจัดงานคริสต์มาส 56 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.01 น./อ่าน 948)
ข่าวกิจกรรม
143
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสิชล 1 สพป.นศ4 จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 21.15 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
144
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสิชล 1 สพป.นศ4 จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 21.15 น./อ่าน 1080)
ข่าวกิจกรรม
145
โรงเรียนวัดประทุมทายการามจัประชุมผู้ปกครองระหว่างวันที่14-16 พฤศจิกายน 2556
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 19.55 น./อ่าน 593)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนวัดประทุมทายการามเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
(วันที่ 23 ตุลาคม 2556 11.40 น./อ่าน 623)
ข่าวกิจกรรม
147
งานเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2556 20.45 น./อ่าน 2756)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
การแข่งขันกลอนสดประเพณีงานเดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช ปี 2556
(วันที่ 08 ตุลาคม 2556 11.20 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์
149
งานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 20.53 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
150
ระบบประปาบาดาลใช้งานได้แล้ว
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 20.03 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556
(วันที่ 25 กันยายน 2556 16.00 น./อ่าน 639)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเรียนรู้
(วันที่ 25 กันยายน 2556 15.21 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2
(วันที่ 20 กันยายน 2556 09.44 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์