ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดคงคาวดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 05.14 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
นักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.28 น./อ่าน 166)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
โรงเรียนวิถีพอเพียง
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.26 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนชั้นปฐมวัย
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.23 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแข่งขันร้อยมาลัยนักเรียนพิการเรียนร่วม
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.18 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนวิถีพอเพียง
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.07 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
7
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 04.01 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 03.49 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
9
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 03.44 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์