ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านไสพลู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พรมเช็ดเท้า
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 21.18 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
เอแมท
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 21.05 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10.54 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
เรียนรู้หลักสุตรท้องถิ่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10.39 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
แหล่งเรียนภูมิปัญญาและอาชีพในท้องถิ่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10.16 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ผอ.สพป.นศ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไสพลู
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 00.16 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 00.03 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.35 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
9
แหล่งเรียนรู้คู่โรงเรียน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.20 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
วันนี้มีแซนวิช
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.13 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ลอยกระทงกันจ้านักเรียน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
12
สวัสดีคุณครู
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.01 น./อ่าน 347)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ต้นไม้กินน้ำแดงได้มั้ย?
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.54 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
เรียนรู้ผ่าน DLTV
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.47 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
ถั่วงอกในกระป๋องพลาสติก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.38 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
สวัสดีคุณครู
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.31 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.03 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
ไล่ยุงจ้าาาาาาา
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 21.54 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 14.48 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
ตรวจสุขภาพจิตและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 14.16 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประชุมครูเดือนตุลาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 14.06 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
รียูสกระป๋องน้ำอัดลม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13.46 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 10.49 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
มาแล้ววววววววว......ครูอนุบาลรายงานตัว
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 10.22 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 10.10 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
27
ตรวจสุขภาพกับ อสม.น้อย
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 10.00 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
28
รู้ทันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09.36 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
ประชุมครูประจำเดือนกัยายน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09.35 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 23.28 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 23.10 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
32
ฮุลลาฮุบ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22.54 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
33
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 253)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
34
แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 02 กันยายน 2562 22.44 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
35
รับการตรวจโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 02 กันยายน 2562 22.13 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
37
ถอดบทเรียนครูผู้สอนสาระภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 02 กันยายน 2562 22.05 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
แข่งขันกีฬาประชาชน นักเรียนนักศึกษา ระดับอำเภอสิชล
(วันที่ 02 กันยายน 2562 21.58 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
39
แข่งขันกีฬาประชาชน นักเรียนนักศึกษา ระดับตำบล
(วันที่ 02 กันยายน 2562 21.44 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีกาศึกษา 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.51 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
41
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พื้นที่อำเภอสิชล
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.46 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ที่1/2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.31 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 4)
44
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านไสพลูได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
45
กิจกรรมทำบุญ-มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 21.24 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
46
ประกาศรับสมัครนักเรียน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 21.23 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์