ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านไสเหรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พญานาคราชคัพ ครั้งที่ 1
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมจิตอาสา ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 15.07 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 15.03 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาเหลียนเกมส์ ประจำปี 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 14.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 14.44 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม