ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านต้นจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายEnjoy E nglihs ยิ่งรู้คำศัพท์ยิ่งเรียนภาษาอังกฤษสนุก
(วันที่ 17 มีนาคม 2564 10.00 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
นิเทศการเรียนการสอน
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 14.41 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,RTปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 11.06 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.15 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
7
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.59 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
ปลูกต้นไม้ทำความดี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
9
นักเรียนรับทุนการศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.00 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 12.49 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
11
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำห้องส้วม
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 761)
ข่าวกิจกรรม
12
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 12.00 น./อ่าน 4950)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.52 น./อ่าน 17985)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
การควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 128)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
กรุงเพพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก 2019” สนามแข่งขันภาคใต้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหาร
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.49 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมหน้าเสาธงพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 652)
ข่าวกิจกรรม
18
อบรมพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
19
ตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการกำจัดเหา
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.55 น./อ่าน 85)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
ประกาศจัดจ้างเหมารถบัสไปทัศนศึกษา
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.49 น./อ่าน 126)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.33 น./อ่าน 538)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.29 น./อ่าน 34)
25
ประชุมสุดสัปดาห์
(วันที่ 20 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
26
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 19 กันยายน 2562 16.25 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.32 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
28
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กันยายน 2562 20.00 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 14.01 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม