ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านต้นจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำห้องส้วม
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 12.00 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.52 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
การควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
กรุงเพพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก 2019” สนามแข่งขันภาคใต้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหาร
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.49 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมหน้าเสาธงพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
9
ตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการกำจัดเหา
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.55 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
ประกาศจัดจ้างเหมารถบัสไปทัศนศึกษา
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.49 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.33 น./อ่าน 413)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประชุมสุดสัปดาห์
(วันที่ 20 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 19 กันยายน 2562 16.25 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.32 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
17
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กันยายน 2562 20.00 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 14.01 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม