ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านต้นจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.15 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
4
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.59 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
ปลูกต้นไม้ทำความดี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนรับทุนการศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.00 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 12.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
8
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำห้องส้วม
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 486)
ข่าวกิจกรรม
9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 12.00 น./อ่าน 2478)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.52 น./อ่าน 15131)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
การควบคุมภายใน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 102)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
กรุงเพพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก 2019” สนามแข่งขันภาคใต้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหาร
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.49 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมหน้าเสาธงพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
15
อบรมพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
ตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการกำจัดเหา
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.55 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
ประกาศจัดจ้างเหมารถบัสไปทัศนศึกษา
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.49 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.33 น./อ่าน 510)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.29 น./อ่าน 18)
22
ประชุมสุดสัปดาห์
(วันที่ 20 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 19 กันยายน 2562 16.25 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.32 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
25
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กันยายน 2562 20.00 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 14.01 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม