ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม