ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายวัด เพื่
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.29 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 7)
8
ครูที่ปรึกษาของท่านผอ.นิคม ม่วงหิมพาน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.19 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
10
แนะแนวจากโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 9)
11
การสอบNT
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.13 น./อ่าน 11)
12
คอนโดคณิตศาสตร์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.10 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กินดีอยู่ดีตามวิถีเด็กบ้านปราบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.04 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
จุดเช็คอิน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.57 น./อ่าน 5)
16
สมัครเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่1
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.54 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 15.38 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชาสัมพันธ์QR Code โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 11.11 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.46 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 14)
22
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 5)
23
ระดับเขตผ่านไป เตรียมตัวลุยระดับชาติกันต่อ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 09.38 น./อ่าน 13)
24
ระดับเขตผ่านไป เตรียมตัวลุยระดับชาติกันต่อ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 09.36 น./อ่าน 6)
25
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 7)
26
รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV จาก สพป.นศ.4
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 8)