ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
หนึ่งในเมนูอาหารกลางวันของวันนี้
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
งานปรับปรุงภูมิทัศน์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามฯ ที่กรุณามานิเทศติดตามฯ ระบบ DLTV ตลอดจนช่วยปรับแต่งการติดตั้งสาย LAN พร้อมทั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายวัด เพื่
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.29 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 27)
10
ครูที่ปรึกษาของท่านผอ.นิคม ม่วงหิมพาน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.19 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
12
แนะแนวจากโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 18)
13
การสอบNT
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.13 น./อ่าน 17)
14
คอนโดคณิตศาสตร์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.10 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กินดีอยู่ดีตามวิถีเด็กบ้านปราบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.04 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
จุดเช็คอิน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 410)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.57 น./อ่าน 16)
18
สมัครเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่1
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.54 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 15.38 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชาสัมพันธ์QR Code โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 11.11 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.46 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 21)
24
สรุปผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 11)
25
ระดับเขตผ่านไป เตรียมตัวลุยระดับชาติกันต่อ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 09.38 น./อ่าน 17)
26
ระดับเขตผ่านไป เตรียมตัวลุยระดับชาติกันต่อ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 09.36 น./อ่าน 12)
27
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 11)
28
รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV จาก สพป.นศ.4
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 11)