ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันต่อต้านยาเสพติดปี๒๕๖๓
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 10.38 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 10.31 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวไทร ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลาย โดยมีมาตรการ“3 เ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.26 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ อาทิ วาดภาพระบายส
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.24 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาขนาดใหญ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.23 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม OPEN CLASS การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ณ โร
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.22 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหัวไทร(เรือนปร
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.20 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้ว ท.บ. คุณครูนงลักษณ์ ดิสโร วิชาเอกภาษาไทย คุณครูเจริญศรี วิญญประสิทธิ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.19 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมทำ MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกั
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.18 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
10
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกใน
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.18 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
11
ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร ได้เข้ามาให้บริการแก่นักเรียนที่ยังไม่ได้ร
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.16 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยคณะวิท
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.14 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
13
ยินดีต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.14 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
14
คณะผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า อำเ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.12 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมย้อมสีฟัน เพื่อประเมินความสะอาดการแปรงฟันของนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.10 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
พระบรรเจิด โรจนญาโณ พระวิทยากร ได้ให้การอบรมสมาธิ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ณ อาคารอเนกประส
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.04 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
TB NEWS 20
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.03 น./อ่าน 136)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
TB NEWS 19
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.01 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
TB NEWS 18
(วันที่ 12 มกราคม 2563 16.00 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
TB NEWS 17
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.59 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
TB NEWS 16
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.58 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
TB NEWS 15
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.57 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
TB NEWS 14
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.56 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
TB NEWS 13
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.56 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
TB NEWS 12
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
TB NEWS 11
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
TB NEWS 10
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.52 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
TB NEWS 9
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
TB NEWS 8
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
TB NEWS 7
(วันที่ 12 มกราคม 2563 15.46 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันใน
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 16.04 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมอบรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โดยคณะพระวิทยากร
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมการเคลือบฟลูออไลด์
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 15.42 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
35
TB NEWS 6
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 15.34 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมโนราห์เยาวชน เนื่องในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.55 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
37
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (ทีม) ในเทศบาลประเพณีบุญสารทเดือนสอบ จังหวัดนครศรีธรรม
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.38 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.34 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
39
TB NEWS 5
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.33 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
TB NEWS 4
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.26 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
TB NEWS 3
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.28 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
TB NEWS 2
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.22 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
TB NEWS 1
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.11 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.17 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
45
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.12 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้เข้าประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับรอบรู้สุขภาพระดับทอง
(วันที่ 10 กันยายน 2562 21.50 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
47
คณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดนครศร๊ธรรมราช เข้านิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 10 กันยายน 2562 21.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
48
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมและตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
(วันที่ 07 กันยายน 2562 13.20 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 07 กันยายน 2562 13.16 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
50
ไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 07 กันยายน 2562 13.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
51
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
(วันที่ 07 กันยายน 2562 13.08 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
(วันที่ 07 กันยายน 2562 11.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
53
กีฬาสีประจำปี2562
(วันที่ 07 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันสำคัญ
(วันที่ 07 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
55
อย.น้อย
(วันที่ 07 กันยายน 2562 10.00 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม