ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดทะเลปัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แข่งขันกีฬา อบต.หัวไทร
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 18.21 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีพท้องถิ่นสู่อาเซียน โรงเรียนวัดทะเลปัง
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 18.16 น./อ่าน 166)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 18.13 น./อ่าน 1853)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ