ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังลุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.44 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ประชุมกรรมการบริษัทสร้างการดี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี ทำกิจกรรม เพาะพันธ์เคราฤาษีและสับปะรดสี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ค่ายพัฒนาสมาชิก TWO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไ่ม่พึ่งยาเสพติดย์
(วันที่ 15 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.27 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
Q&A
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.47 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.32 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.28 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.23 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.38 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.33 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
E-SERVICE
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.17 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.06 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แบบฟอร์มใบลา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.03 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
แบบฟอร์มใบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
Social Network
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.18 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสมบูรณ์ ไกรคุ้ม ญาติคุณครู จิราภรณ์ ,ครูชวัลลักษณ์ ,ครูพิทักษ์
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง วันที่ 10 กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
อบรมเครือข่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมแกรนปาร์ค นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๘ กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
24
ทำบุญวันสาทรเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.25 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง วันที่ 10 กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.20 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
26
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.57 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.53 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.22 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.07 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.50 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.43 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.39 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.15 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.14 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.14 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.13 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.11 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.09 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.51 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 131)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.01 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 26 มกราคม 2561 10.08 น./อ่าน 1052)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
กีฬา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 08.08 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
56
การแข่งขันกีฬา อบต.ทอนหงส์ ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2556 16.08 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม