ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปากลง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำความสะอาดบริเวณโรงโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 12.57 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 15.58 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
3
สอบชิงทุนคนเก่งเครือข่ายพัฒนคุณภาพการศึกษานบพิตำ
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 15.33 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.32 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 14.08 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
6
เจาะโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.28 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
เจาะโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.20 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.05 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14.50 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
10
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
ประเพณีสาทเดือนสิบ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 15.38 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
13
ภาพยนตร์สั้น happiness ความสุ้ก สุข
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
นวัตกรรมการสอน เกมต้านทุจริตชั้น ป.3
(วันที่ 26 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 135)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 245)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
4-5 กรกฏาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.20 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
19
นักเรียนร่วมประกวด การประดิษฐ์ กระทง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.11 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พี่สอนน้อง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
การย้ายเข้า
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
การย้ายออกจากโรงเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.39 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
24
ป้าแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนรำโทน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
25
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
26
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 05.02 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
8 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.49 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
31
4 ก.ค.2561 เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.38 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
32
3 ก.ค. 2561 ประชุมครูเครือข่ายอำเภอนบพิตำ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.14 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม