ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปากลง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเพณีสาทเดือนสิบ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 15.38 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
ภาพยนตร์สั้น happiness ความสุ้ก สุข
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
นวัตกรรมการสอน เกมต้านทุจริตชั้น ป.3
(วันที่ 26 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 85)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
4-5 กรกฏาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.20 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
8
นักเรียนร่วมประกวด การประดิษฐ์ กระทง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.11 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
พี่สอนน้อง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การย้ายเข้า
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
การย้ายออกจากโรงเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.39 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
ป้าแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนรำโทน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
15
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 05.02 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
8 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.49 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
20
4 ก.ค.2561 เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.38 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
21
3 ก.ค. 2561 ประชุมครูเครือข่ายอำเภอนบพิตำ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.14 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม