ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปากพนัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีเปิดรับมอบโรงงานน้ำดื่มจากสโมสรโรตารี่
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 14.43 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 14.38 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมสมโภชน์ผ้าพระบฏพระราชทาน อำเภอปากพนัง
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 14.32 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันครู อำเภอปากพนัง
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 14.31 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม