ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประวัติโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย และ สหกรณ์โรงเรียน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2564 15.04 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2564 14.34 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
จุดสาธิตและฐานการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2564 14.09 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกตรกร
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2564 14.01 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
กิจกรรม ค่ายยุวชน คนคุณธรรม
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 10.38 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม