ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งปรือ
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 15.20 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 15.51 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 08.31 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน”
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ รับพระราชทานตรา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 07.49 น./อ่าน 525)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมลงนามถวายพระพร ร.10 และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.38 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
7
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสินปุนโคกหารพรุเตียว ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.31 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
8
เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.17 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09.16 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 20.32 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
11
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง จัดกิจกรรมสุขภาพให้กับนักเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 11.00 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนคลองพน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนร
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.50 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการเด็กกระบี่ดีและเก่ง
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.35 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.29 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
15
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.11 น./อ่าน 173)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
กิจกรรมเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ (่อาคารราชพฤกษ์)
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 13.00 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.15 น./อ่าน 155)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 14.22 น./อ่าน 235)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบตพรุเตียว ครั้งที่ 6/2558
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 16.23 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
20
การอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยสภานักเรียน(ภาวะผู้นำ)
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 16.05 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมสนามจราจรสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 16.32 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.38 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม