ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 15.51 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 08.31 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน”
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ รับพระราชทานตรา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 07.49 น./อ่าน 476)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมลงนามถวายพระพร ร.10 และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.38 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
6
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสินปุนโคกหารพรุเตียว ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.31 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
7
เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.17 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09.16 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 20.32 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
10
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง จัดกิจกรรมสุขภาพให้กับนักเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 11.00 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนคลองพน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนร
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.50 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการเด็กกระบี่ดีและเก่ง
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.35 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 10.29 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.11 น./อ่าน 149)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
กิจกรรมเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ (่อาคารราชพฤกษ์)
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 13.00 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.15 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 14.22 น./อ่าน 204)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบตพรุเตียว ครั้งที่ 6/2558
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 16.23 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
19
การอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยสภานักเรียน(ภาวะผู้นำ)
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 16.05 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมสนามจราจรสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 16.32 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
21
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.38 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม