ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนทับปุดวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนงานและงบประมาณ
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 13.34 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ttttttttt
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.14 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) โรง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 12.51 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็ครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 13.45 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ ม.4
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 10.34 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ ม.1
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 10.26 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์