ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 17.10 น./อ่าน 525)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 12.55 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ค่ายลูกเสือบูรณาการ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 07.16 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬา-กรีฑา ตำบล ท่าอุแท ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 20.56 น./อ่าน 230)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 11.00 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม