ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 19.35 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างแบบอาคารเรียน แบบ ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 13.35 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างแบบอาคารเรียน แบบ ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียนด้วยวิธีปร
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 11.29 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 17.10 น./อ่าน 731)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 12.55 น./อ่าน 136)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ค่ายลูกเสือบูรณาการ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 07.16 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
7
กีฬา-กรีฑา ตำบล ท่าอุแท ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 20.56 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 11.00 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม