ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนตลาดหนองหวาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 23.06 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
2
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 22.55 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
3
วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 22.30 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.13 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
5
ไหว้ครู ปีการศึกษา2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.11 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.02 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
7
แบบฝึกอ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะและสระ แล้วนำมาประสมคำตามกลุ่มอักษรประสมกับสระเสียงยาวตามที่อยู่ เพื่อใ
(วันที่ 26 มกราคม 2561 16.19 น./อ่าน 254)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.22 น./อ่าน 5319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 217)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
การไฟฟ้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 15.30 น./อ่าน 65)
11
กิจกรรมถวายพระพรวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 15.14 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 08.23 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
13
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 08.08 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมงานวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านคันธุลี วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2560
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 03.57 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
15
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรีย
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.00 น./อ่าน 1884)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 05.22 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 15.22 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนตลาดหนองห
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 16.51 น./อ่าน 215)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
20
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 13.06 น./อ่าน 214)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
รายละเอียดกิจกรรมวันครู ปี 2560 สพป.สฎ เขต 2
(วันที่ 13 มกราคม 2560 16.46 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560 โรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 13 มกราคม 2560 16.38 น./อ่าน 580)
ข่าวกิจกรรม
23
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 12 มกราคม 2560 09.24 น./อ่าน 212)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง