ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนตลาดหนองหวาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 23.06 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
2
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 22.55 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
3
วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 22.30 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.13 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
5
ไหว้ครู ปีการศึกษา2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.11 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 2561
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 15.02 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
7
แบบฝึกอ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะและสระ แล้วนำมาประสมคำตามกลุ่มอักษรประสมกับสระเสียงยาวตามที่อยู่ เพื่อใ
(วันที่ 26 มกราคม 2561 16.19 น./อ่าน 209)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.22 น./อ่าน 3452)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 165)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
กิจกรรมถวายพระพรวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 15.14 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 08.23 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
12
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 08.08 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
13
ร่วมงานวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านคันธุลี วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2560
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 03.57 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
14
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรีย
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.00 น./อ่าน 1576)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 05.22 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 15.22 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนตลาดหนองห
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 16.51 น./อ่าน 184)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
19
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 13.06 น./อ่าน 190)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
รายละเอียดกิจกรรมวันครู ปี 2560 สพป.สฎ เขต 2
(วันที่ 13 มกราคม 2560 16.46 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560 โรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 13 มกราคม 2560 16.38 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
22
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนตลาดหนองหวาย
(วันที่ 12 มกราคม 2560 09.24 น./อ่าน 183)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง