ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางสาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาแล้วจ้า ขอเชิญอุดหนุไข่ปลอดสารพิษ ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2564 19.03 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
2
เชิญชวนอุดหนุน ไข่ปลอดสารพิษ ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2564 18.44 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เตรียมความพร้อมเปิดเทอม พ่นควันและกำจัดยุงลาย
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 17.48 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 22.24 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 09.51 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
นักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมแสดง งานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 วัดคีรีไพรสณฑ์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.37 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16.01 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 20.25 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 22.26 น./อ่าน 890)
ข่าวกิจกรรม
10
วันภาษาไทยแห่งชาติ และ สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.57 น./อ่าน 189)
11
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.50 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.35 น./อ่าน 24)
13
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.29 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีเปิดอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพนม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 21.54 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อ.พนม ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 19.23 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
16
ตรวจฟัน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสาน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 20.52 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
17
ประเมินการอ่านเขียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 และ ประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ระดับ ม.1 - ม.3
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 20.56 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรม บางสานเกมส์ ครั้งที่ 3
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.30 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.26 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.21 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.16 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรม เดินรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.14 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรม กำจัดยุงลายในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.12 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 15.05 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
26
ร่วมส่ง ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์ และต้อนรับ นางยุพิน เรืองไชย
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.58 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
27
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและชาวบ้านเลี้ยงส่ง ผอ.รังสฤษฏ์ เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.53 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
28
การประชุมสัญจร ผอ.สพป.สฏ 2 พบเพื่อนครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนสุขภาวะ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.32 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.17 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 13.53 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
33
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 25 เมษายน 2561 14.20 น./อ่าน 836)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์และคณะครู ร่วมงานศพ คุณแม่เวียง วิเชียรวงศ์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 21.55 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
35
การมอบเกียรติบัตรทางวิชาการ ประจำปี 2560
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 18.57 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
36
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 18.43 น./อ่าน 2494)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต ในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 21.26 น./อ่าน 1049)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 17.23 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรม รับฟังการประชาสัมพันธ์จากสถานีควบคุมไฟป่า
(วันที่ 15 มกราคม 2561 17.15 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 22.36 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
41
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรณิการ์ ขันทอง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2560 14.42 น./อ่าน 286)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
กิจกรรม วชิรวิชาการ ปี 2560
(วันที่ 09 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 110)
43
การแข่งขันวชิรวิชาการ ปี 2560
(วันที่ 09 ธันวาคม 2560 15.29 น./อ่าน 208)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี ระลึก วันคล้ายสวรรคต รัชกาลที่ 6
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 14.06 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรม รณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 13.41 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
46
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา วัดสองพี่น้อง
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 11.40 น./อ่าน 621)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณเครือข่ายพนม 2
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.48 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
นายอำเภอพนมเลี้ยงตัวแทนนักกีฬา อ.พนม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดประจำปี 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.46 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
49
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.44 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.41 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
51
ติว O-NET
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.37 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
52
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.33 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการอบรมนักเรียนด้านสุขภาพ และ โครงการอบรมเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.29 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
54
ASEAN DAY
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.22 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ เมืองคนดี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.17 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการอบรมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.11 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.01 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
59
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 04.55 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 15.43 น./อ่าน 386)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.46 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
62
กีฬากรีฑา นักเรียนและประชาชน พนมเกมส์ 2560
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 15.03 น./อ่าน 597)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 14.54 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 14.45 น./อ่าน 784)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
กิจกรรม ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.56 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.42 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
โครงการ บ้านประสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.37 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
68
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.32 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
69
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.20 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมดี ๆ ใน คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การทำไม้กวาด”
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.17 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.07 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายสถานศึกษาพนม
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.02 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
73
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 17.03 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
74
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2559 รับประกาศนียบัตร
(วันที่ 17 เมษายน 2560 14.20 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 14.05 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 13.49 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 13.28 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
78
นักเรียนร่วมแสดงงานบุญประจำปีวัดคีรีไพรสนธ์ และ รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีความประพฤติดี
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 20.21 น./อ่าน 80)
79
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 20.03 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
80
นักเรียนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.14 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
81
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.11 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.05 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
83
วันครู ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.00 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
84
วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 16.46 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมงานวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 16.24 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมอำลาคุณครูสราวุธ จู้มณฑา เพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 23.05 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
87
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดระนอง
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 22.17 น./อ่าน 545)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
กิจกรรมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 14.27 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
89
การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ปี 2559
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 14.21 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
90
วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 13.49 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 21.27 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
92
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 19.04 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
93
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.57 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
94
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1 จ.สุราษฏร์ธานี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.53 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
95
การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปี 2559
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.42 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.30 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักกีฬาตามโครงการพัฒนาความสามารถทางกีฬาสู่ระดับที่สูงขึ้น
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.26 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
98
การอบรมแกนนำนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.18 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรม โครงการปลูกป่าในใจคน
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.25 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
100
รับทุนจากนายอำเภอพนม
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.20 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.15 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
102
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนพิการเรียนร่วม
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.13 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
103
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดประจำปี 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.11 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
104
การแข่งขันทักษะ บางสานวิชาการ
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรม Asian Way
(วันที่ 06 กันยายน 2559 19.59 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
106
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 21.05 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
107
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.53 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
108
โครงการสนทนาภาษาวัยรุ่น ประจำปี 2559
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.51 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.44 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.22 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
112
วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 13.19 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
113
โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
114
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน อ.พนม ประจำปี 2559
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.44 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
115
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.33 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
116
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพนมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.07 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
117
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมวันสุนทรภู่ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 13.49 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
119
การคัดเลือกนักฟุตบอล เพื่อเป็นตัวแทน อ.พนม
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 15.19 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleanning Day ควบคุม กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 13.58 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
121
การแข่งขันกีฬาพนมธัญญาเกมส์ครั้งที่ 11
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 13.42 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
122
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “บางสานเกมส์ ครั้งที่ 1” ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.23 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
123
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.18 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
124
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.10 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
125
บางสานสดใส ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.56 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
126
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.52 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
127
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.48 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
128
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสานร่วมรณรงค์กำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.46 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
129
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสาน รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.44 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
130
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14.13 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
131
ดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 13.59 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 – ม.3 หนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อเปิดโลกทัศน์นั
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.15 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
133
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ปี 2559
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.11 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับเครือข่ายปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.09 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
135
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.00 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 19.50 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 13.42 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
138
คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.18 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรม มอบโล่เกียรติยศ “คนดีศรีพนม”
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.16 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
140
ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.13 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
141
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 15.48 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
142
ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 22.27 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
143
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 13.17 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
144
เข้าร่วมชมนิทรรศการวันการศึกษาแห่งเอกชน ประจำปี 2559
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 14.32 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
145
คุณครูเพียงรวีและคุณครูพนิดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมสถานที่การประกวดผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด
(วันที่ 28 มกราคม 2559 21.07 น./อ่าน 85)
146
English Camp ONET for student
(วันที่ 20 มกราคม 2559 20.37 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
147
งานวันครู ประจำปี 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2559 20.27 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
148
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.48 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
149
การเตรียมตัวอยู่ค่าย
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.45 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 21.42 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
151
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เอกภาษาไทย
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20.55 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสำรอง ทองวัชระ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20.20 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
153
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.50 น./อ่าน 330)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
154
ผู้อำนายการโรงเรียนและคณะครูร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.21 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรม งานวันพ่อ 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.08 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรม รณรงค์กำจัดเหา หนึ่งในกิจกรรมในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2558 21.46 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
157
นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมการสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี-ชั้นโท
(วันที่ 03 ธันวาคม 2558 21.38 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
158
วันวชิราวุธ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.53 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
159
ประมวลภาพ "การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการประจำปี 2558"
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.22 น./อ่าน 631)
ข่าวกิจกรรม
160
โรงเรียนบ้านบางสานเข้ารับการประเมิน "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2558"
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.13 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
161
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.12 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
162
ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.05 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
163
ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.00 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
164
การอบรมแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 1002)
ข่าวกิจกรรม
165
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2558
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.18 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
166
โครงการครูแดร์ (โครงการสอนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด)
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.12 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
167
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 12.39 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
168
คุณรังสรรค์ รักษ์บำรุง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 20.09 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 19.28 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
170
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เอกนาฎศิลป์
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 21.08 น./อ่าน 485)
ข่าวกิจกรรม
171
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2558 21.24 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
172
กิจกรรมทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 15.49 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
173
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2558
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 15.40 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
174
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 28 กันยายน 2558 20.38 น./อ่าน 439)
ข่าวกิจกรรม
175
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2558 17.11 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
176
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
(วันที่ 18 กันยายน 2558 20.36 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
177
นายอำเภอพนม ให้เกียรติเป็นประธานในการเลี้ยงสังสรรค์ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.56 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรม โครงการเยี่ยมเยือนยามเย็น
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.53 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
179
โรงเรียนบ้านบางสาน เข้ารับการประเมินโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.42 น./อ่าน 1149)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกทำข้อสอบ PISA online
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 22.15 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
181
ตัวแทนบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2558
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 22.19 น./อ่าน 512)
ข่าวกิจกรรม
182
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 19.07 น./อ่าน 588)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 20.27 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
184
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 21.45 น./อ่าน 310)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโซนตะ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.04 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน"พนมเกมส์" ประจำปี 2558
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 19.38 น./อ่าน 566)
ข่าวกิจกรรม
187
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน"พนมธัญญาเกมส์ ครั้งที่ 10" ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 09.36 น./อ่าน 659)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรมในโครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 12.25 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
189
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 11.21 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
190
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 21.39 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
191
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 21.00 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
192
กิจกรรม งานเลี้ยงส่งคุณครูณิชาต์ คงแก้ว
(วันที่ 13 มิถุนายน 2558 22.14 น./อ่าน 770)
ข่าวกิจกรรม
193
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 มิถุนายน 2558 15.42 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
194
พี่ ๆ ตำรวจ อ.พนม ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง ยาเสพติด และการปฏิบัติตามกฎจราจร
(วันที่ 07 มิถุนายน 2558 13.41 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
195
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 14.55 น./อ่าน 295)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 14.54 น./อ่าน 45)
197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 16.18 น./อ่าน 575)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
โรงเรียนบ้านบางสาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 22.40 น./อ่าน 400)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
กิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษ English proficiency workshop
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.32 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
200
กิจกรรมอบรมสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.28 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.18 น./อ่าน 869)
ข่าวกิจกรรม
202
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.09 น./อ่าน 829)
ข่าวกิจกรรม
203
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 18.37 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
204
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2/2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 17.48 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
205
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 22.17 น./อ่าน 1289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
206
่คุณครูสาวิตรี หนูเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 22.52 น./อ่าน 753)
ข่าวกิจกรรม
207
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายภูวเนศ หลวงปลอด ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 64
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 22.33 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
208
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 22.08 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
209
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 21.58 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
210
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 06.11 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
211
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.41 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
212
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.37 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
213
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 มกราคม 2558 06.29 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
214
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 มกราคม 2558 06.22 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
215
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 29 มกราคม 2558 05.42 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
216
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 22 มกราคม 2558 21.59 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
217
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 22 มกราคม 2558 06.39 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
218
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 มกราคม 2558 22.27 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
219
กิจกรรม "วันเด็ก" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 11 มกราคม 2558 15.28 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ 2558"
(วันที่ 02 มกราคม 2558 15.08 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
221
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่64 โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 14.25 น./อ่าน 519)
ข่าวประชาสัมพันธ์
222
กิจกรรม " 5 ธันวา มหาราช" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 09.18 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
223
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557"
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 14.53 น./อ่าน 4619)
ข่าวกิจกรรม
224
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 09.43 น./อ่าน 434)
ข่าวกิจกรรม
225
สอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 12.28 น./อ่าน 702)
ข่าวกิจกรรม
226
งานเลี้ยงส่งคุณครูทิพย์ธัญญา บำรุงศรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.26 น./อ่าน 619)
ข่าวกิจกรรม
227
งานเลี้ยงเกษียณคุณครูประสิทธิ์ อินบุญสมและคุณครูอัมรัตน์ เซ่งล้ำ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 11.55 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
228
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 2557
(วันที่ 04 กันยายน 2557 17.43 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
229
กีฬาจังหวัด 2557
(วันที่ 25 สิงหาคม 2557 09.56 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
230
ผลศิลปหัตถกรรม57 ระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.36 น./อ่าน 419)
ข่าวประชาสัมพันธ์
231
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.พนม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.27 น./อ่าน 3499)
ข่าวกิจกรรม
232
ศิลปหัตถกรรม57 เครือข่ายพนม2
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.17 น./อ่าน 728)
ข่าวกิจกรรม
233
กิจกรรมวันแม่ 2557
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.08 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
234
ส่งครูจิ๊ก สุภาวดี แก้วประสิทธิ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.51 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม
235
บัวผุดเกมส์ 2557
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.45 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
236
ราชสดุดี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 10.20 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
237
พนมธัญญาเกมส์ 2557 (27 มิถุนายน 2557)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 10.18 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
238
พนมธัญญาเกมส์ 2557 (26 มิถุนายน 2557)
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 07.53 น./อ่าน 496)
ข่าวกิจกรรม
239
พี่ๆ ใจดี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 10.46 น./อ่าน 1936)
ข่าวกิจกรรม
240
ประชุมผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 09.30 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
241
ขอเชิญชมการการแข่งขันกีฬา "พนม-ธัญญาเกมส์" ประจำปี 2557
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.16 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่3
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.05 น./อ่าน 505)
ข่าวกิจกรรม
243
เลือกตั้งสภานักเรียน 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 11.00 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
244
ไหว้ครู 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 10.55 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
245
นักเรียนจบปีการศึกษา 2556
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2557 22.23 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
246
ประกาศวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2557 10.48 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์