ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางสาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมแสดง งานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 วัดคีรีไพรสณฑ์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.37 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16.01 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 20.25 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 22.26 น./อ่าน 800)
ข่าวกิจกรรม
5
วันภาษาไทยแห่งชาติ และ สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.57 น./อ่าน 144)
6
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.50 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.35 น./อ่าน 12)
8
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 20.29 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีเปิดอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพนม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 21.54 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อ.พนม ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 19.23 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
11
ตรวจฟัน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสาน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 20.52 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
12
ประเมินการอ่านเขียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 และ ประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ระดับ ม.1 - ม.3
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 20.56 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรม บางสานเกมส์ ครั้งที่ 3
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.30 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.26 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.21 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.16 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม เดินรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรม กำจัดยุงลายในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 17.12 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 15.05 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
21
ร่วมส่ง ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์ และต้อนรับ นางยุพิน เรืองไชย
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.58 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
22
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและชาวบ้านเลี้ยงส่ง ผอ.รังสฤษฏ์ เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.53 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
23
การประชุมสัญจร ผอ.สพป.สฏ 2 พบเพื่อนครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.52 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนสุขภาวะ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.41 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.32 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.17 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 13.53 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
28
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 25 เมษายน 2561 14.20 น./อ่าน 760)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29
ว่าที่ ร.ต.รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์และคณะครู ร่วมงานศพ คุณแม่เวียง วิเชียรวงศ์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 21.55 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
30
การมอบเกียรติบัตรทางวิชาการ ประจำปี 2560
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 18.57 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
31
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 18.43 น./อ่าน 2391)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต ในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 21.26 น./อ่าน 917)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 17.23 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรม รับฟังการประชาสัมพันธ์จากสถานีควบคุมไฟป่า
(วันที่ 15 มกราคม 2561 17.15 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 22.36 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
36
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรณิการ์ ขันทอง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2560 14.42 น./อ่าน 276)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
กิจกรรม วชิรวิชาการ ปี 2560
(วันที่ 09 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 91)
38
การแข่งขันวชิรวิชาการ ปี 2560
(วันที่ 09 ธันวาคม 2560 15.29 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี ระลึก วันคล้ายสวรรคต รัชกาลที่ 6
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 14.06 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรม รณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 13.41 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
41
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา วัดสองพี่น้อง
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 11.40 น./อ่าน 609)
ข่าวกิจกรรม
42
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณเครือข่ายพนม 2
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.48 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
นายอำเภอพนมเลี้ยงตัวแทนนักกีฬา อ.พนม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดประจำปี 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.46 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
44
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.44 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.41 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
46
ติว O-NET
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.37 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
47
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.33 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
48
โครงการอบรมนักเรียนด้านสุขภาพ และ โครงการอบรมเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.29 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
49
ASEAN DAY
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.22 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.19 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ เมืองคนดี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.17 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการอบรมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.11 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 05.01 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
54
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 04.55 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 15.43 น./อ่าน 363)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
56
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.46 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
57
กีฬากรีฑา นักเรียนและประชาชน พนมเกมส์ 2560
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 15.03 น./อ่าน 585)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 14.54 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 14.45 น./อ่าน 707)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
กิจกรรม ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.56 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.42 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
โครงการ บ้านประสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.37 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
63
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 14.32 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.20 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมดี ๆ ใน คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การทำไม้กวาด”
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.17 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.07 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายสถานศึกษาพนม
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 20.02 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
68
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 17.03 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
69
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2559 รับประกาศนียบัตร
(วันที่ 17 เมษายน 2560 14.20 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 14.05 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 13.49 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 เมษายน 2560 13.28 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
73
นักเรียนร่วมแสดงงานบุญประจำปีวัดคีรีไพรสนธ์ และ รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีความประพฤติดี
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 20.21 น./อ่าน 65)
74
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 20.03 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
75
นักเรียนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.14 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
76
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.11 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
77
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.05 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
78
วันครู ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 17.00 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
79
วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 16.46 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมงานวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 16.24 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมอำลาคุณครูสราวุธ จู้มณฑา เพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 23.05 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
82
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดระนอง
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 22.17 น./อ่าน 515)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
83
กิจกรรมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 14.27 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
84
การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ปี 2559
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 14.21 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
85
วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 13.49 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 21.27 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
87
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 19.04 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
88
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.57 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
89
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1 จ.สุราษฏร์ธานี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.53 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
90
การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปี 2559
(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 13.42 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
91
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.30 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักกีฬาตามโครงการพัฒนาความสามารถทางกีฬาสู่ระดับที่สูงขึ้น
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.26 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
93
การอบรมแกนนำนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.18 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรม โครงการปลูกป่าในใจคน
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.25 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
95
รับทุนจากนายอำเภอพนม
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.20 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.15 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
97
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนพิการเรียนร่วม
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.13 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
98
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดประจำปี 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.11 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
99
การแข่งขันทักษะ บางสานวิชาการ
(วันที่ 06 กันยายน 2559 20.07 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรม Asian Way
(วันที่ 06 กันยายน 2559 19.59 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
101
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 21.05 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
102
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.53 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการสนทนาภาษาวัยรุ่น ประจำปี 2559
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.51 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.47 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2559 21.44 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.22 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
107
วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 13.19 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
108
โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
109
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน อ.พนม ประจำปี 2559
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.44 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
110
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.33 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
111
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพนมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.07 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
112
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมวันสุนทรภู่ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 13.49 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
114
การคัดเลือกนักฟุตบอล เพื่อเป็นตัวแทน อ.พนม
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 15.19 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleanning Day ควบคุม กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 13.58 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
116
การแข่งขันกีฬาพนมธัญญาเกมส์ครั้งที่ 11
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 13.42 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
117
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “บางสานเกมส์ ครั้งที่ 1” ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.23 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
118
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.18 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
119
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 12.10 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
120
บางสานสดใส ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.56 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
121
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.52 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
122
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.48 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
123
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสานร่วมรณรงค์กำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.46 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
124
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสาน รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 20.44 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
125
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14.13 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
126
ดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 13.59 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
127
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 – ม.3 หนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อเปิดโลกทัศน์นั
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.15 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
128
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ปี 2559
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.11 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับเครือข่ายปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.09 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
130
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 20.00 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 19.50 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 13.42 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
133
คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.18 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรม มอบโล่เกียรติยศ “คนดีศรีพนม”
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.16 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
135
ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 16.13 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
136
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 15.48 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
137
ร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 22.27 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
138
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 13.17 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
139
เข้าร่วมชมนิทรรศการวันการศึกษาแห่งเอกชน ประจำปี 2559
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 14.32 น./อ่าน 463)
ข่าวกิจกรรม
140
คุณครูเพียงรวีและคุณครูพนิดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมสถานที่การประกวดผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด
(วันที่ 28 มกราคม 2559 21.07 น./อ่าน 66)
141
English Camp ONET for student
(วันที่ 20 มกราคม 2559 20.37 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
142
งานวันครู ประจำปี 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2559 20.27 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
143
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.48 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
144
การเตรียมตัวอยู่ค่าย
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.45 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 21.42 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
146
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เอกภาษาไทย
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20.55 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
147
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสำรอง ทองวัชระ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20.20 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
148
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.50 น./อ่าน 320)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
149
ผู้อำนายการโรงเรียนและคณะครูร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.21 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรม งานวันพ่อ 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.08 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรม รณรงค์กำจัดเหา หนึ่งในกิจกรรมในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2558 21.46 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
152
นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมการสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี-ชั้นโท
(วันที่ 03 ธันวาคม 2558 21.38 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
153
วันวชิราวุธ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.53 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
154
ประมวลภาพ "การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการประจำปี 2558"
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.22 น./อ่าน 615)
ข่าวกิจกรรม
155
โรงเรียนบ้านบางสานเข้ารับการประเมิน "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2558"
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 15.13 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
156
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.12 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
157
ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.05 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
158
ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.00 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
159
การอบรมแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 961)
ข่าวกิจกรรม
160
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2558
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.18 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
161
โครงการครูแดร์ (โครงการสอนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด)
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.12 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
162
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 12.39 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
163
คุณรังสรรค์ รักษ์บำรุง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 20.09 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 19.28 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
165
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เอกนาฎศิลป์
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 21.08 น./อ่าน 483)
ข่าวกิจกรรม
166
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2558 21.24 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 15.49 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
168
โครงการบ้านประสานสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2558
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 15.40 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
169
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 28 กันยายน 2558 20.38 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
170
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2558 17.11 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
171
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
(วันที่ 18 กันยายน 2558 20.36 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
172
นายอำเภอพนม ให้เกียรติเป็นประธานในการเลี้ยงสังสรรค์ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.56 น./อ่าน 499)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรม โครงการเยี่ยมเยือนยามเย็น
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.53 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
174
โรงเรียนบ้านบางสาน เข้ารับการประเมินโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 13 กันยายน 2558 09.42 น./อ่าน 1133)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกทำข้อสอบ PISA online
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 22.15 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
176
ตัวแทนบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2558
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 22.19 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม
177
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 19.07 น./อ่าน 578)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 20.27 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
179
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 21.45 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโซนตะ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.04 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
181
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน"พนมเกมส์" ประจำปี 2558
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 19.38 น./อ่าน 560)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน"พนมธัญญาเกมส์ ครั้งที่ 10" ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 09.36 น./อ่าน 647)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมในโครงการบ้านประสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 12.25 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
184
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 11.21 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 21.39 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
186
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 21.00 น./อ่าน 230)
ข่าวประชาสัมพันธ์
187
กิจกรรม งานเลี้ยงส่งคุณครูณิชาต์ คงแก้ว
(วันที่ 13 มิถุนายน 2558 22.14 น./อ่าน 756)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 มิถุนายน 2558 15.42 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
189
พี่ ๆ ตำรวจ อ.พนม ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง ยาเสพติด และการปฏิบัติตามกฎจราจร
(วันที่ 07 มิถุนายน 2558 13.41 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
190
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 14.55 น./อ่าน 286)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 14.54 น./อ่าน 33)
192
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 16.18 น./อ่าน 563)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
โรงเรียนบ้านบางสาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 22.40 น./อ่าน 385)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
กิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษ English proficiency workshop
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.32 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
195
กิจกรรมอบรมสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.28 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
196
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.18 น./อ่าน 853)
ข่าวกิจกรรม
197
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 19.09 น./อ่าน 820)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 18.37 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2/2557
(วันที่ 29 มีนาคม 2558 17.48 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
200
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 22.17 น./อ่าน 1275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
201
่คุณครูสาวิตรี หนูเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 22.52 น./อ่าน 730)
ข่าวกิจกรรม
202
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายภูวเนศ หลวงปลอด ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 64
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 22.33 น./อ่าน 362)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 22.08 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
204
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 21.58 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
205
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 06.11 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
206
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.41 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
207
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.37 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
208
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 มกราคม 2558 06.29 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
209
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 มกราคม 2558 06.22 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
210
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 29 มกราคม 2558 05.42 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
211
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 22 มกราคม 2558 21.59 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
212
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 22 มกราคม 2558 06.39 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
213
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 มกราคม 2558 22.27 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรม "วันเด็ก" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 11 มกราคม 2558 15.28 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
215
กิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ 2558"
(วันที่ 02 มกราคม 2558 15.08 น./อ่าน 431)
ข่าวกิจกรรม
216
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่64 โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 14.25 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
กิจกรรม " 5 ธันวา มหาราช" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 09.18 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
218
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557"
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 14.53 น./อ่าน 4590)
ข่าวกิจกรรม
219
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 09.43 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
220
สอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 12.28 น./อ่าน 688)
ข่าวกิจกรรม
221
งานเลี้ยงส่งคุณครูทิพย์ธัญญา บำรุงศรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.26 น./อ่าน 597)
ข่าวกิจกรรม
222
งานเลี้ยงเกษียณคุณครูประสิทธิ์ อินบุญสมและคุณครูอัมรัตน์ เซ่งล้ำ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 11.55 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
223
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 2557
(วันที่ 04 กันยายน 2557 17.43 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
224
กีฬาจังหวัด 2557
(วันที่ 25 สิงหาคม 2557 09.56 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
225
ผลศิลปหัตถกรรม57 ระดับเครือข่าย โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.36 น./อ่าน 407)
ข่าวประชาสัมพันธ์
226
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.พนม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.27 น./อ่าน 3483)
ข่าวกิจกรรม
227
ศิลปหัตถกรรม57 เครือข่ายพนม2
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.17 น./อ่าน 720)
ข่าวกิจกรรม
228
กิจกรรมวันแม่ 2557
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 10.08 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
229
ส่งครูจิ๊ก สุภาวดี แก้วประสิทธิ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.51 น./อ่าน 505)
ข่าวกิจกรรม
230
บัวผุดเกมส์ 2557
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.45 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
231
ราชสดุดี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 10.20 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
232
พนมธัญญาเกมส์ 2557 (27 มิถุนายน 2557)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 10.18 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
233
พนมธัญญาเกมส์ 2557 (26 มิถุนายน 2557)
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 07.53 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
234
พี่ๆ ใจดี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านบางสาน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 10.46 น./อ่าน 1876)
ข่าวกิจกรรม
235
ประชุมผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 09.30 น./อ่าน 482)
ข่าวกิจกรรม
236
ขอเชิญชมการการแข่งขันกีฬา "พนม-ธัญญาเกมส์" ประจำปี 2557
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.16 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
237
ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่3
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.05 น./อ่าน 503)
ข่าวกิจกรรม
238
เลือกตั้งสภานักเรียน 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 11.00 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
239
ไหว้ครู 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 10.55 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
240
นักเรียนจบปีการศึกษา 2556
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2557 22.23 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
241
ประกาศวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2557 10.48 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์