ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 456 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานเลี้ยง "ร้อยดวงใจ...สายใยพนมศึกษา"
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 21.13 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการ "ทุเรียนป่าที่ไร้ค่า ฐานราชาทุเรียนพันธุ์"
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 22.51 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
3
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 20.28 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
4
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 20.27 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
5
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางธิดารัตน์ บุษบา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบฐานข้อมูลนักเรียนยากจน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 20.24 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
6
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนร่วมโครงการอบรม "มัคคุเทศก์น้อย สู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี"
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 10.50 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
7
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลพนมออกหน่วยอนามัยโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 10.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประเมินครูผู้ช่วย คุณครูศุภกิจ รั้งแท้
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งาน "ลอยกระทง หลงรักเขาสก"
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.46 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.43 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
11
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกสนับสนุนหินคลุก
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ร่วมสบทบทุน "กองทุนกีฬา" โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.37 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานบำเพ็ญกุศลศพ นายบรรจง ชารัมย์
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 09.34 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
14
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานทอดกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำแสงทอง
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 17.11 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
15
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 17.08 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
16
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนเข้าร่วมแสดง ในพิธีฉลองสมโภชองค์กฐิน ณ วัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 17.05 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
17
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นิเทศห้องเรียน ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 17.01 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
18
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2563
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 16.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 16.52 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
20
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องจัดประชุมสภานักเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 16.50 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
วันที่ 15-20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นิเทศงานนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 16.47 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
22
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ร่วมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี Ar. บ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.48 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
23
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.46 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
24
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา ขุนเศรษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้า
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
25
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อชิต นาคพังกาญจน์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 18.57 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
26
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 18.04 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
27
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 18.01 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
28
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต้อนรับ ครูปลา คุณครูกนกวรรณ ราชราชา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.26 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
29
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณครูนงลักษณ์ สายใจบุญ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.13 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
31
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
32
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.42 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
33
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.35 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
34
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.32 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
35
25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
36
23 กันยายน 2563 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอพนม
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
37
13 กันยายน 2563 ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ลงทีมซ้อมร่วมกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาลบ้านย่
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 09.11 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
38
10 กันยายน 2563 งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจักรินทร์ อภิสมัย
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
39
9 กันยายน 2563 มอบเงินกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 08.49 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
40
3 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดทำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม กระดาษกู้โ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 08.43 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
41
27 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง เข้าร่วมอบรมตามโครงการหมอน้อยรัก
(วันที่ 04 ตุลาคม 2563 08.34 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
42
22-23 สิงหาคม 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด คลองแดน บีซ วอลเลย์บอล 2020
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.29 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
43
18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 11.09 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
44
12 สิงหาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
45
10-12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
46
7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองศก ร่วมกับอสม. หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าปล้อง ตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
47
4 สิงหาคม 2563 การประเมินการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 09.19 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
48
30 กรกฎาคม 2563 สภ.พนม ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเบื้องต้น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 19.16 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
49
29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 19.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
50
24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระพร ร.10
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 20.24 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
51
23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมลงนามถวายพระพร ร.10
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 09.20 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
52
23 กรกฎาคม 2563 รพ. สต.คลองศก มอบยาสามัญประจำบ้านให้โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 19.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
53
23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 15.13 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
54
23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.04 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
55
17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 65 ปั
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 15.43 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
56
16 กรกฎาคม 2563 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 14.30 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
57
13 กรกฎาคม 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการอาหารกลางวันกับโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 11.07 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
58
13 กรกฎาคม 2563 มอบเงินตามโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 10.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
59
6 กรกฎาคม 2563 งานศพ คุณแม่พวง นุวรณ์ และ นางวาริน นุวรณ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13.38 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
60
3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13.33 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
61
1-3 กรกฎาคม 2563 รพ.สต.คลองศก ช่วยคัดกรองนักเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13.28 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
62
1-3 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13.19 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
63
30 มิถุนายน 2563 ส่งคุณครูวนัชพร สออนกาย
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13.09 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
64
30 มิถุนายน 2563 อบจ.สุราษฎร์ธานี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.54 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
65
25 มิถุนายน 2563 พิธีอุปสมบท วัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.46 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
66
22 มิถุนายน 2563 รับมอบเวชภัณฑ์โควิด-19
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.35 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
67
22 มิถุนายน 2563 รพ.สต.คลองศก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
68
19 มิถุนายน 2563 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.15 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
69
4 มิถุนายน 2563 ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะครู
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 12.06 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
70
1 มิถุนายน 2563 มอบเงินกองทุนเพื่อเสมอถาคทางการศึกษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 11.57 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
71
18-30 พฤษภาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนทาวไกล (ช่วงทดลองเรียน)
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 11.46 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
72
16 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองศก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 10.45 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
73
14-16 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 10.35 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
74
ฉีดพ่นหมอกควัน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 11.56 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 10.34 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
งานบำเพ็ญกุศลศพ นายเสนอ รัตนชัย
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 09.20 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 13.03 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
สอบ NT นักเรียนชั้นป.3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 07.50 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
79
งานบำเพ็ญกุศลศพ นายมาโนช อนุจันทร์
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.16 น./อ่าน 303)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
เลี้ยงน้ำชาโรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 10.49 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
82
ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ศุภวรรณ พละเลิศ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 19.58 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวัดถ้ำเทียนถวายคัพ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 11.17 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
84
สอบ RT นักเรียนชั้นป.1
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.35 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
85
สอบ RT นักเรียนชั้นป.1
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.35 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
86
งานเลี้ยงแสดงความยินดี คุณครูศุภวรรณ พละเลิศ
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.08 น./อ่าน 398)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ผลการแข่งขันฟุตบอลพนมคัพ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.08 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
88
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพนมศึกษา
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 320)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
สอบโอเน็ตนักเรียนชั้นป.6
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 19.45 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
90
ให้ความรู้นักเรียนเรื่อง ไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.35 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
91
วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่3
(วันที่ 28 มกราคม 2563 10.43 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
92
งานบำเพ็ญกุศลศพ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 09.43 น./อ่าน 390)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
สนับสนุนชุดนักฟุตบอล
(วันที่ 17 มกราคม 2563 09.05 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
94
วันครู ครั้งที่ 64
(วันที่ 17 มกราคม 2563 08.40 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
งานบำเพ็ญกุศลศพ นายโสภา จันทร์ภักดี
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.47 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
กิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.คลองศก
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.09 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 10.43 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
98
ผลการแข่งขันกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
(วันที่ 13 มกราคม 2563 09.38 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
99
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69
(วันที่ 08 มกราคม 2563 12.09 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 10.39 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
101
นักเรียนเข้าค่าย Jungle life Camp
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 10.17 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกระโดดไกล
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 13.54 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
103
การแข่งขันกีฬากระโดดไกล
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 16.10 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
104
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 15.53 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
105
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 15.53 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
106
ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคคุ้มกันโรค
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 10.27 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
107
รับมอบอุปกรณ์การเกษตรและกีฬา
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 10.14 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมเทิดกระเกียรติ วันที่ 5 ธันวาคม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
109
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.09 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
110
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 10.54 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
111
การแข่งขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09.50 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
112
สอบอ่านเขียนครั้งที่ 2 /2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08.28 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
113
เลี้ยงส่งครูรัตนา ชูวิชัย
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่4-6 ณ จ.ชุมพร
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13.48 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 16.41 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
116
มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 16.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
117
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 09.13 น./อ่าน 377)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
งานศพคุณแม่กรรณิกา พลนาจร
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.45 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
งานศพคุณแม่กรรณิกา พลนาจร
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.45 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
Elephant Hills ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 13.47 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 19.03 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม
122
พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 19.03 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
123
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 17.22 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
124
เข้าร่วมประชุมเตรียมงานปักหลักเขตวิสุงคามสีมา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 20.28 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
เข้าร่วมพิธีเปิด จุด CHECK IN เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 20.16 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
126
ผลการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 20.05 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
127
ผลการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์ยอล
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 16.37 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
128
การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 19.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
129
ทาสีอาคารจากร้านไทวัสดุ สุราษฎร์ธานี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 13.54 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
130
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 07.03 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
ทัศนศึกษาอนุบาล1-ป.3 ณ อำเภอดอนสัก
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 07.25 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
132
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 09.39 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
133
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณ
(วันที่ 26 กันยายน 2562 08.29 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
เจ้าหน้าที่โรงพยายาลพนมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
(วันที่ 26 กันยายน 2562 07.53 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
135
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พรรณี รัตนชัย
(วันที่ 24 กันยายน 2562 19.23 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
วางหรีดเคารพศพ คุณแม่พรรณี รัตนชัย
(วันที่ 20 กันยายน 2562 19.47 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
แข่งทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 13 กันยายน 2562 10.51 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
138
ผลการแข่งขัน ยูโร่เค๊กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2019"
(วันที่ 10 กันยายน 2562 16.58 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
139
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.27 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
140
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.25 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
141
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.22 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
142
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
เจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.คลองศก พ่นหมอกควัน
(วันที่ 09 กันยายน 2562 16.28 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด
(วันที่ 08 กันยายน 2562 12.06 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
146
กิจกรรมเลี้ยงน้ำชา
(วันที่ 03 กันยายน 2562 20.30 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
147
แจกเอกสาร เรื่อง ไฟป่า
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.42 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
148
ผลการแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล 2562 นัดชิงชนะเลิศ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 08.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
149
ผลการแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล รอบแรกนัดที่สี่
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.21 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
150
ผลการแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล รอบแรก นัดที่3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 18.32 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
151
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.55 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
152
ผลการแข่งขันมินิวอลเลย์บอล รอบแรก นัดที่2
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
153
ผลการแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.52 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
156
อบรมสุขบัญญัติ นักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
157
วอลเลย์บอล (นัดอุ่นเครื่อง)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.15 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
158
ร่วมงานบำเพ็บกุศลศพ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 09.52 น./อ่าน 267)
ข่าวประชาสัมพันธ์
159
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 09.38 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
160
การแข่งขันกีฬาอำเภอพนม ประจำปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.01 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
161
จิตอาสาตัดผมชายฟรี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
162
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.25 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 17.28 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
165
ถวายเทียนพรรษา วัดถ้ำแสงทอง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 20.17 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
166
ตรวจสุขภาพช่องปากและย้อมสีฟัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 12.58 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
167
มอบเข็มสภานักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 19.34 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
168
พิธีทบทวนคำปฏิญาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 18.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 18.20 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
170
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา อบต.คลองศก
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 06.59 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
171
งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อจ้วน เจริญเวศ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.19 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
ทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 17.12 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
173
ทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 17.12 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
174
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.คลองศก
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 20.15 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
175
ผลการแข่งขันฟุตบอล อบต. คลองศก รอบชิงชนะเลิศ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 19.53 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
176
ผลการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองศก
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 17.31 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
177
ผลการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองศก (นัดที่สาม)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 20.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
178
การแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.คลองศก
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
179
อบรมเออีดี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.50 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
180
ผลการแข่งขันฟุตบอล
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 13.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
181
ผลการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองศก
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.46 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
182
รับเงินบริจาค จากลานเทปาล์มเขาสก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
183
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.09 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
184
รับมอบเงินบริจาค
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.59 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
การแข่งขันกีฬาสี บ้านหญ้าปล้องเกมส์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 08.35 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
186
มอบเสื้อเหลือง ข้าแผ่นดินจอมสยาม
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 20.38 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
187
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1-6
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 19.22 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
188
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 18.46 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
189
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 18.12 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
190
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 19.49 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
191
กิจกรรมปลูกต้นไม้
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 18.48 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
192
โครงการ ปลุกฝัน สร้างไฟ ให้น้อง คำบลคลองศก
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.39 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
193
พ่นหมกควันกำจัดยุง ก่อนเปิดภาคเรียนที่1/62
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 12.49 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 19.05 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
การแข่งขันวอลเลย์บอล นาทุ่งคัพ ครั้งที่6
(วันที่ 21 เมษายน 2562 08.15 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
196
งานบำเพ็ญกุศลศพนาย บรรเทิง รัตนชัย
(วันที่ 06 เมษายน 2562 15.20 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
197
ส่งคุณครู สกุณา สังข์เพ็ชร์
(วันที่ 04 เมษายน 2562 12.55 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
198
การแข่งขันฟุตบอล อสม.รุ่นอายุไม่เกิน13 ปี
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 17.07 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป6
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.12 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
200
เดินรณรงค์เลือกตั้ง ปี2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 10.02 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
201
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 09.44 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
202
ทัศนศึกษา จังหวัดกระบี่
(วันที่ 07 มีนาคม 2562 19.34 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
203
ต้อนรับ พลเอกชนาธิป บุญนาค
(วันที่ 03 มีนาคม 2562 15.50 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
204
งานวัดคีรีไพรสณฑ์
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 08.31 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 12.34 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
206
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 17.15 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
207
ปูกระเบื้อง ห้องอนุบาล
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.53 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
208
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
209
ทดสอบการอ่าน ป.1
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.07 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
210
ทัศนศึกษาอนุบาล1-ป.2 จังหวัดพังงา
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 17.18 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
211
ชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีย์ดำวัดพื้นปูพื้นกระเบื้อง
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 17.06 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
ร่วมการแสดงงานวัดสองพี่น้อง
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 07.20 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
213
งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฉอ้อน สายใจบุญ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 06.59 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
214
ตลาดนัดนักเรียน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 13.51 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
215
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นม.1
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 14.42 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
216
ร่วมงานประจำปีวัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 29 มกราคม 2562 22.44 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
217
กิจกรรมปลูกป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
(วันที่ 29 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
218
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สมบุญ กลิ่นกล่อม
(วันที่ 24 มกราคม 2562 21.15 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
219
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล พนมมินิลีก 2018
(วันที่ 24 มกราคม 2562 20.50 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
220
ทดสอบการอ่าน-เขียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 20.39 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
221
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เศรษฐกิจพอเพียง"
(วันที่ 22 มกราคม 2562 16.46 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
222
กิจกรรมวันครู ครั้งที่63 ณ โรงเรียนพนมศึกษา
(วันที่ 17 มกราคม 2562 07.30 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
223
การแข่งขันฟุตบอลพนมมินิลีก นัดที่ 6
(วันที่ 15 มกราคม 2562 16.16 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
224
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.คลองศก
(วันที่ 12 มกราคม 2562 19.25 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
225
วันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 11 มกราคม 2562 21.17 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
226
ศึกษาดูงานจังหวัดตรัง
(วันที่ 08 มกราคม 2562 18.51 น./อ่าน 327)
ข่าวประชาสัมพันธ์
227
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68
(วันที่ 08 มกราคม 2562 18.17 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
228
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสพภับ "ปาบึก"
(วันที่ 07 มกราคม 2562 15.22 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
229
ผลการแข่งขันพนมมินิลีก นัด 5
(วันที่ 03 มกราคม 2562 15.45 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
230
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2561 16.48 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
231
พนมมินิลีก นัดที่4
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 18.32 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 08.53 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
233
การแข่งขันบ้านหญ้าปล้อง บีช วอลเลย์บอล
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 17.50 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
234
ปิดค่ายแต่งเติมสีสันสานฝันเพื่อน้อง61
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 12.59 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
235
กิจกรรมรอบกองไฟ ค่ายอาสาพัฒนา ณ สนามโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 10.04 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
236
พนมมินิลีก นัดที่3
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 21.09 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
237
คณะกอ.รมน.เยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18.58 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
238
ค่ายอาสาพัฒนา จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18.33 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
239
รับมอบชุดนักฟุตบอลรุ่น 10 ปีชาย
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 18.05 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
240
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาากรสุรษาฎร์ธานี"
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 09.25 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
241
กิจกรรมโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.43 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
242
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 11.05 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
243
ตรวจนับจำนวนนักเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 19.50 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
244
สอบนักธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 18.37 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
245
พิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่6
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 17.08 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
246
รณรงค์ปราบยุงลายและตรวจสุขภาพฟันโดยเจ้าหน้าอนามัยคลองศก
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 16.45 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
247
รับชุดฟุตบอลจาก "บริษัทเอเลเฟนท์ ฮิลส์"
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 12.39 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
248
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 08.08 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
249
โครงการครู D.A.R.E
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 21.02 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
250
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 17.47 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
251
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 14.00 น./อ่าน 157)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
ทดสอบการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 14.34 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
253
เจ้าหน้าที่อนามัยฉีดพ่นกำจัดยุง
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 12.49 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
254
แข่งขันวาดภาพระบายสี กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่13
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 14.49 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
255
รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 20.08 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
256
มอบทุนการศึกษาและขนม
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 21.18 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
257
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 19.44 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
258
ทอดกฐินวัดถ้ำพันธุ์รัตน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 09.31 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
259
กรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา
(วันที่ 30 ตุลาคม 2561 18.41 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
260
สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 14.24 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
261
สรุปผลการแข่งขันผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 13.06 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
262
ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูอำเภอพนม
(วันที่ 28 กันยายน 2561 17.52 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
263
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 26 กันยายน 2561 12.41 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
แสดงควมยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน
(วันที่ 26 กันยายน 2561 09.05 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
265
ร่วมงานเกษียณคุณครูณิชุดา จันทร์อยู่
(วันที่ 26 กันยายน 2561 08.34 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
266
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 17 กันยายน 2561 11.45 น./อ่าน 157)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
267
ประชุมหมู่บ้านเดือนกันยายน
(วันที่ 06 กันยายน 2561 10.27 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
268
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ประจวบ สาริพัฒน์
(วันที่ 05 กันยายน 2561 08.12 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
269
การแข่งขันกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 03 กันยายน 2561 16.13 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
270
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 19.57 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
271
กิจกรรมปลูกต้นไม้และสนับสนุนการเรียนการสอน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2561 17.42 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
272
คณะครูนักเรียนร่วมต้อนรับองคมนตรี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 19.51 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
273
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 20.27 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
274
เจ้าภาพงานศพคุณพ่อคลาย ชูเพ็ชร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 06.27 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
275
แห่เทียนพรรษาและทอดผ้าป่าวัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 23.45 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
276
เตรียมขบวนแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 20.31 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
277
เจ้าหน้าที่อนามัยคลองศกมาพ่นยุงบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 09.45 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
278
มอบพวงหรีด
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 09.18 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
279
ส่งคุณครูดวงตา วงศ์จินดา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 08.38 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
280
เจ้าภาพงานศพผู้ใหญ่เทียมศักดิ์ พรมมาก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 07.53 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
281
การแข่งขันกีฬาพนมเกมส์61
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 11.25 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
282
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 14.16 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
283
Big Cleaning Day
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 11.53 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
284
รพ.สต.คลองศกร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลคลองศก ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 17.20 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
285
ฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับอำเภอ 61
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 09.38 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
286
รับมอบทุนการศึกษา เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาและร่มจำนวน 30 คัน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 08.24 น./อ่าน 378)
ข่าวประชาสัมพันธ์
287
การแข่งขันกีฬาอบต.ปี2561
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 15.01 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
288
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบต.คลองศก ครั้งที่ 5 นัดชิงชนะเลิศ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 18.34 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
289
กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.14 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
290
สอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 17.19 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
291
เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 17.08 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
292
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบต.คลองศก ครั้งที่ 4
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 19.44 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
293
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบต.คลองศก ครั้งที่ 3
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 20.19 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
294
นักเรียนร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย ในงาน " นารี วารี @เขาสก '
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 18.59 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
295
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบต.คลองศก ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 18.54 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
296
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบต.คลองศก ครั้งที่ 1
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 18.46 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
297
ัรับมอบชุดกีฬา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 07.16 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
298
ผู้ปกครองนักเรียนมาเลี้ยงขนมหวาน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 19.54 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
299
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2/2561
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 19.45 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
300
มอบพวงหรีดงานศพของคุณแม่จามรี กาญจนรจิต
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 19.47 น./อ่าน 487)
ข่าวประชาสัมพันธ์
301
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 21.02 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
302
รับมอบพัดลมจากพระใบฎีกาอรรถพล อตฺถพโล
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 20.55 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
303
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 20.46 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
304
กิจกรรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 19.52 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
305
ส่งมอบชุดกีฬาจากสำนักกฎหมายนิติศักดิ์ มีขวดและเพื่อน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.44 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
306
เดินรณรงค์ไข้เลือดออกกับ รพ.สต.คลองศก
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.25 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
307
เจ้าหน้าที่ อบต.คลองศกมาช่วยขุดกลบหลุมขยะและเคลื่อนย้ายต้นไม้ในโรงเรียน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 21.47 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
308
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 21.03 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
309
ร่วมปลูกป่าประชารัฐในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 19.52 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
310
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 16.36 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
311
เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลคลองศกมาฉีดพ่นยุงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 19.06 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
312
กิจกรรมคัดตัวนักกีฬากรีฑาโรงเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 18.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
313
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 20.00 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
314
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมประชุม ผอ.สพป.สฎ เขต 2 พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 21.48 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
315
คณะครูร่วมงานศพว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์ ชุมพงศ์
(วันที่ 18 เมษายน 2561 19.32 น./อ่าน 349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
316
ร่วมวิ่งเขาสกฮาล์ฟมาราธอน
(วันที่ 02 เมษายน 2561 14.52 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
317
ประชุมปิดภาคเรียนปีการศึกษา2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 21.23 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
318
ฝึกซ้อมฟุตบอลกับ อบจ.สฎ.ช่วงปิดเทอม
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 21.32 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
319
คณะครูปฐมวัยเครือข่ายพนม 2 ร่วมจัดทำหลักสูตรปฐมวัย
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 21.25 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
320
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 17.17 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
321
ร่วมมอบพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 21.55 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
322
ทัศนศึกษาชั้นป.2 - ป.ุ6ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 20.58 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
323
มอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดี
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 21.30 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
324
สอบ NT ปีการศึกษา2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 21.20 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
325
เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 12.47 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
326
ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 19.49 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
327
ร่วมงาน Khao Sok Festival 2018
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 09.52 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
328
นำนักเรียนรับทุนการศึกษาวัดคีรีไพรสณฑ์ อ.พนม
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 09.43 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
329
รองผอ.สพป.สฎ.เขต 2นางสาวญาณิศา บุญจิตร์ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.15 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
330
ร่วมแสดงงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดคีรีไพรสณฑ์ อ.พนม
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.08 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
331
โครงการคุณธรรมปฐมวัย
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 22.17 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
332
ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล1 - ป.1ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 21.54 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
333
โรงเรียนพนมศึกษามาแนะแนวการศึกษาต่อ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 19.13 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
334
ประชุมเตรียมความพรัอมทีมนันทนาการลูกเสือเครือข่ายพนม 2
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 18.33 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
335
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 67
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 20.53 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
336
ร่วมแสดงงานบุญประจำปีวัดสองพี่น้อง อ.พนม
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 10.29 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
337
ร่วมเก็บขยะกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 21.00 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
338
คณะครูศึกษาดูงาน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 21.21 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
339
แข่งจักสานไม้ไผ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 67
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 21.00 น./อ่าน 2069)
ข่าวกิจกรรม
340
คุณเยาวลักษณ์ สุวรรณคง มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 20.49 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
341
Elephant Hill มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 20.08 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
342
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ด.ช.ผดุงเดช พรมมาก
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 08.42 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
343
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 19.36 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
344
ร่วมงานประจำปีปิดทอง ณ วัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 28 มกราคม 2561 09.37 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
345
ร่วมกันทำแปลงผักของโรงเรียน
(วันที่ 27 มกราคม 2561 20.40 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
346
ช่วยงานวัดถ้ำพันธุรัตน์ อ.พนม
(วันที่ 26 มกราคม 2561 22.31 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
347
ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(วันที่ 26 มกราคม 2561 22.11 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
348
สอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มกราคม 2561 22.03 น./อ่าน 1513)
ข่าวกิจกรรม
349
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรักมาแนะแนวการศึกษา
(วันที่ 24 มกราคม 2561 22.17 น./อ่าน 1566)
ข่าวกิจกรรม
350
ติว O-NET คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
(วันที่ 24 มกราคม 2561 22.12 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
351
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านเคี่ยมเพาะ
(วันที่ 18 มกราคม 2561 21.23 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
352
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62
(วันที่ 16 มกราคม 2561 20.40 น./อ่าน 458)
ข่าวประชาสัมพันธ์
353
ร่วมงานวันเด็ก อบต.คลองศก ปี 2561
(วันที่ 13 มกราคม 2561 20.26 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
354
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.25 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
355
สอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 04 มกราคม 2561 11.25 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
356
ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 04 มกราคม 2561 11.11 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
357
กิจกรรมวันปีใหม่ 2561
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 13.40 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
358
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 22.24 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
359
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 07.42 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
360
กิจกรรมวัน Christmas
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
361
ต้อนรับคณะโค้ชชิ่ง
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 14.10 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
362
ต้อนรับคณะคุณ Thomas Cook
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.53 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
363
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 67
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.27 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
364
อบรมไฟป่าโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อ.พนม
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.12 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
365
บำเพ็ญประโยชน์วันพ่อ 2560
(วันที่ 05 ธันวาคม 2560 08.17 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
366
แข่งขันวชิรวิชาการประจำปี 2560
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 13.05 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
367
สอบอ่าน-เขียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2560
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 12.58 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
368
รับมอบทุนการศึกษาจากหอการค้านนทบุรี
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 11.25 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
369
ตลาดนัดนักเรียน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 13.02 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
370
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 12.25 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
371
กิจกรรมวันลอยกระทง 2560
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 09.29 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
372
ร่วมกันปลูกต้นเสาวรส
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 08.56 น./อ่าน 586)
ข่าวกิจกรรม
373
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 15.59 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
374
ร่วมมือร่วมใจประดับดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ
(วันที่ 25 ตุลาคม 2560 11.17 น./อ่าน 376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
375
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ บริการตัดผมฟรี
(วันที่ 25 ตุลาคม 2560 10.57 น./อ่าน 671)
ข่าวกิจกรรม
376
ร่วมทอดกฐินวัดถ้ำพันธุรัตน์ อ.พนม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 13.51 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
377
เข้าค่ายกับ. Our Jungle Camp
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 05.12 น./อ่าน 427)
ข่าวกิจกรรม
378
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณเครือข่ายพนม 2
(วันที่ 27 กันยายน 2560 12.14 น./อ่าน 337)
ข่าวประชาสัมพันธ์
379
ร่วมงานเกษียณครูอำเภอพนม ณโรงแรมดิโอวาเลย์
(วันที่ 24 กันยายน 2560 07.19 น./อ่าน 569)
ข่าวประชาสัมพันธ์
380
ติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 21 กันยายน 2560 14.22 น./อ่าน 441)
ข่าวกิจกรรม
381
ร่วมส่งตา-ยาย วันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 20 กันยายน 2560 12.27 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
382
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67
(วันที่ 15 กันยายน 2560 02.23 น./อ่าน 479)
ข่าวกิจกรรม
383
โครงการประกวดหมู่บ้าน(หน้าบ้านน่ามอง)
(วันที่ 15 กันยายน 2560 02.00 น./อ่าน 327)
ข่าวประชาสัมพันธ์
384
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 11 กันยายน 2560 02.38 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
385
รพ.สต.คลองศก ฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 08 กันยายน 2560 03.42 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
386
ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตคลองศก
(วันที่ 08 กันยายน 2560 03.22 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
387
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา"
(วันที่ 03 กันยายน 2560 08.33 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
388
เข้าค่ายรักธรรมชาติกับ Our Jungle Camp ณ อุทยาน
(วันที่ 03 กันยายน 2560 02.49 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
389
ASEAN DAY
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 13.44 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
390
แอโรบิคโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 15.40 น./อ่าน 455)
ข่าวประชาสัมพันธ์
391
ร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 15.12 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
392
ประเมินการอ่านเขียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 14.53 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
393
คณะครูอบรม Active learning
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 14.32 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
394
กิจกรรมวันแม่ 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 10.20 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
395
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 13.08 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
396
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 11.55 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
397
ร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก
(วันที่ 07 สิงหาคม 2560 10.05 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
398
แขวงการทางตะกั่วป่าช่วยปรับพื้นที่ถนนทางเข้าโรงเรียน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2560 04.21 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
399
ร่วมวิ่งเขาสกมินิมาราธอน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 13.39 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
400
ร่วมโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 03.40 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
401
ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 13.24 น./อ่าน 615)
ข่าวกิจกรรม
402
ร่วมมีอร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 05.28 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
403
เตรียมความพร้อมกองเชียร์ ขบวนพาเหรด พนมเกมส์ 2560
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 00.28 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
404
ต้อนรับเจ้าของโรงแรม The Hosspring Beach Resort & Spa และคณะ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 11.47 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
405
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสก
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 11.25 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
406
การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 12.15 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
407
เข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาอำเภอปี 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.36 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
408
ร่วมแห่เทียนพรรษาจากอุทยานเขาสกถึงวัดถ้ำพันธุรัตน์
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 11.01 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
409
การแข่งขันกีฬาคลองศกเกมส์
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 12.42 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
410
แข่งทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 11.41 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
411
ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.19 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
412
การแข่งขันกีฬาหญ้าปล้องเกมส์ 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.38 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
413
ซ้อมขบวนพาเหรดงานกีฬาสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.41 น./อ่าน 1580)
ข่าวกิจกรรม
414
ยินดีต้อนรับคณะโค้ชชิ่งและผู้บริหารใหม่ ตาขุน -พนม
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 21.09 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
415
แข่งทักษะภาษาอังกฤษ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 14.39 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
416
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 22.33 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
417
กิจกรรมพัฒนาผู้ปกครองปฐมวัย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 22.07 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
418
คณะครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 14.09 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
419
ตรวจสุขภาพประจำปีอนุบาลโดยอนามัยคลองสก
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
420
ปลูกปอเทืองปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 13.38 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
421
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 16.28 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
422
เรียนภาษากับครูต่างชาติ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 20.40 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
423
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 22.30 น./อ่าน 564)
ข่าวกิจกรรม
424
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.คลองสก
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 21.18 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
425
ต้อนรับคณะจาก Thomas Cook Airline และ Elephant hills
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 20.46 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
426
ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นและแปลงเกษตรพอเพียง
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 20.12 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
427
ยินดีต้อนรับคณะจาก Elephant hills
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 21.35 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
428
ร่วมกิจกรรมคลองศกคัพ ครั้งที่ 6
(วันที่ 06 เมษายน 2560 10.06 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
429
คณะครูช่วยงานวัดสองพี่น้องอ.พนม
(วันที่ 26 มีนาคม 2560 08.37 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
430
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2560 08.19 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
431
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 20.20 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
432
สอบ NT 2559
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 15.28 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
433
ประชุมหมู่บ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 06 มีนาคม 2560 20.20 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
434
ทัศนศึกษา จ.ภูเก็ต ของนักเรียนระดับชั้นอ.1-ป.2
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 20.51 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
435
สอบ Las ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 มีนาคม 2560 21.26 น./อ่าน 18138)
ข่าวกิจกรรม
436
สอบการอ่าน-เขียน ป..1 -ป.4
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 22.53 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
437
ประสานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 22.42 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
438
ร่วมแสดงงานบุญประจำปีวัดคีรีไพรสนธ์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 22.32 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
439
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะใหม่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 00.07 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
440
ยินดีต้อนรับคณะประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 23.54 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
441
ยินดีต้อนรับ ผอ.รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 23.44 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
442
ร่วมกิจกรรมเทศกาลชมดอกบัวผุด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.21 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
443
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 13.17 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
444
ร่วมเก็บขยะกับ อบต.คลองศก
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 13.03 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
445
ยินดีต้อนรับคณะประเมินตรวจสอบภายใน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 21.22 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
446
สอบ O - NET ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2560 21.14 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
447
ร่วมงานปิดทองประจำปีวัดถ้ำพันธุรัตน์ อ.พนม
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2560 20.56 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
448
ติวo - net วิทยาศาสตร์กับสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
(วันที่ 26 มกราคม 2560 20.26 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
449
กิจกรรมเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 22.02 น./อ่าน 472)
ข่าวกิจกรรม
450
กิจกรรมโครงงานน้องอนุบาล(ปลูกข้าวพอเพียง)
(วันที่ 23 มกราคม 2560 21.33 น./อ่าน 1430)
ข่าวกิจกรรม
451
กิจกรรมวันครู 2560
(วันที่ 22 มกราคม 2560 14.02 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
452
วันเด็ก@บ้านหญ้าปล้อง
(วันที่ 22 มกราคม 2560 13.35 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
453
มาออกกำลังกายกันเถอะ
(วันที่ 22 มกราคม 2560 12.56 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
454
ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 21 มกราคม 2560 21.56 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
455
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 มกราคม 2560 19.27 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
456
ต้อนรับ ผอ.คนใหม่
(วันที่ 19 มกราคม 2560 20.11 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม