ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 เมษายน 2563 11.55 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดยต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14.38 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 08.47 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 07.42 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.25 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านนกงาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 17 มกราคม 2563 19.06 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 มกราคม 2563 18.45 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
8
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.25 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านนกงางแจกเงินปัจจัยยากจนตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
14
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
15
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
17
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 132)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 188)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 334)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 707)
ข่าวกิจกรรม
25
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม