ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
3
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
6
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 152)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 111)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 167)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 13.12 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
11
วันมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 13.05 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
12
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 291)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 695)
ข่าวกิจกรรม
16
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
18
ประมวลภาพกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.19 น./อ่าน 465)
ข่าวกิจกรรม
19
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.07 น./อ่าน 817)
ข่าวกิจกรรม