ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศปิดสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธ
(วันที่ 03 มกราคม 2564 21.25 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
งาน"ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.18 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุทุมพร จันทร์ประวัติ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 15 ( บ้
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.57 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เข้ารับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.54 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แข่งขันทักษะวิชาการ งาน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.48 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประชุมคณะกรรมการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.43 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.40 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามินให้กับนักเรียน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.36 น./อ่าน 12)
9
เข้าร่วมพิธีเปิดวันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.32 น./อ่าน 10)
10
ส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.29 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ร่างระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.22 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
แสดงความยินดีกับผอสุธาทิพย์ จูงศิริ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.18 น./อ่าน 11)
13
โรงเรียนบ้านกงางเข้าร่วมรับธงลูกเสือและประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจหาสารเมทแอนฟตมีน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.58 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แสดงความยินดีกับ นางวาสนา เพชรสุข ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.54 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โครงการฝึกทักษะอาชีพ(พวงกุญแจดินปั้น)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.24 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 10.22 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
โครงงานอาชีพ โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 10.22 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
กิจกรรมประการเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสถาต้นแบบโรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1-2563 รอบที่ 2-3
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 10.05 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 09.40 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.51 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง รุ่นที่55 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 14.00 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นช่างจิตอาสาประจำราชกรูด
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.46 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โครงการฝึกทักษะอาชีพ(ถุงผ้า)
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 9)
25
กิจกรรมหอดกฐินสามัคดี ประจำปี2563 ณ วัดนกงาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.42 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 17.13 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
28
ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมโครงการค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต และนันทนาการสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilit
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
31
มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.48 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
32
อภิธรรมศพนางสาวณัฐกาญน์ สอนตะโก
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.47 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
พิธีถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.47 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.40 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการตัดผมฟรี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.35 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
36
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.12 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
37
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
38
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger ) รุ่นที่ 3
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
39
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 เมษายน 2563 11.55 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
40
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดยต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14.38 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 08.47 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 07.42 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านนกงาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 17 มกราคม 2563 19.06 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 มกราคม 2563 18.45 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
46
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนบ้านนกงางแจกเงินปัจจัยยากจนตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
49
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
51
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
52
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
54
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 196)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
55
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 148)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
56
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 148)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
57
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 208)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
58
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 343)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 723)
ข่าวกิจกรรม
62
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม