ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง รุ่นที่55 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 14.00 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นช่างจิตอาสาประจำราชกรูด
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.46 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โครงการฝึกทักษะอาชีพ(ถุงผ้า)
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 2)
4
กิจกรรมหอดกฐินสามัคดี ประจำปี2563 ณ วัดนกงาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.42 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 17.13 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
7
ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
9
การอบรมโครงการค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต และนันทนาการสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilit
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
10
มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.48 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
11
อภิธรรมศพนางสาวณัฐกาญน์ สอนตะโก
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.47 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พิธีถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.40 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการตัดผมฟรี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.35 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
15
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.12 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
16
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
17
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger ) รุ่นที่ 3
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 เมษายน 2563 11.55 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดยต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14.38 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 08.47 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 07.42 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.25 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านนกงาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 17 มกราคม 2563 19.06 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 มกราคม 2563 18.45 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
25
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนบ้านนกงางแจกเงินปัจจัยยากจนตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
30
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
31
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
33
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 133)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
35
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 138)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 195)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 717)
ข่าวกิจกรรม
41
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม