ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 14.35 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 14.29 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 14.24 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 14.16 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 14.11 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของนักเรียนพิเศษเรียนรวม และ ชั้นอนุบาล
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 13.53 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ผลการประกวด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยม
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 13.22 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 13.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
9
การทำความสะอาดโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 13 มิถุนายน 2564 21.32 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านนกงางได้ดำเนินการแจกค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2564 21.21 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
11
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ On hand
(วันที่ 13 มิถุนายน 2564 21.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
การมอบของอุปโภคและ บริโภค ให้กับครอบครัวนักเรียนยากจน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2564 20.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
13
รับรางวัล “สุวรรณหงส์ทองคำ ”
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.46 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
14
ทุนนร.ยากจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาบริษัท ภิสรา ไอศกรีม จำกัด สำนักงานใหญ่
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.40 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
16
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.38 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการสร้างจิตสำนึกรักชาติ และ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 10.45 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
18
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 64
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 08.33 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
19
สอบ RT
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 09.49 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
20
สนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 08.51 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
21
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคู่ขนาน
(วันที่ 12 มีนาคม 2564 10.29 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
สอบ Post Test RT
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 12.48 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
23
รางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 10.07 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
24
สอบ Pre - O Net
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 10.02 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
25
การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 13.25 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
26
OBEC LINE
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 16.03 น./อ่าน 129)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 15.48 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การประชุมสภานักเรียน
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 14.15 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
29
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และมาตรการการป้องกันโควิด
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.15 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 25 มกราคม 2564 17.40 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศปิดสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธ
(วันที่ 03 มกราคม 2564 21.25 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
งาน"ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.18 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุทุมพร จันทร์ประวัติ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 15 ( บ้
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.57 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
เข้ารับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.54 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
แข่งขันทักษะวิชาการ งาน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.48 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประชุมคณะกรรมการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.43 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.40 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามินให้กับนักเรียน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.36 น./อ่าน 38)
39
เข้าร่วมพิธีเปิดวันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.32 น./อ่าน 29)
40
ส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.29 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ร่างระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.22 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
แสดงความยินดีกับผอสุธาทิพย์ จูงศิริ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09.18 น./อ่าน 63)
43
โรงเรียนบ้านกงางเข้าร่วมรับธงลูกเสือและประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจหาสารเมทแอนฟตมีน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.58 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
แสดงความยินดีกับ นางวาสนา เพชรสุข ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.54 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โครงการฝึกทักษะอาชีพ(พวงกุญแจดินปั้น)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.24 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1-2563 รอบที่ 2-3
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 10.05 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 09.40 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.51 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
49
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง รุ่นที่55 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 14.00 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นช่างจิตอาสาประจำราชกรูด
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.46 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โครงการฝึกทักษะอาชีพ(ถุงผ้า)
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 36)
52
กิจกรรมหอดกฐินสามัคดี ประจำปี2563 ณ วัดนกงาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 13.42 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 17.13 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
55
ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
57
การอบรมโครงการค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต และนันทนาการสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilit
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
58
มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.48 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
59
อภิธรรมศพนางสาวณัฐกาญน์ สอนตะโก
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.47 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
พิธีถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการตัดผมฟรี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.35 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
63
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.12 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
64
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
65
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger ) รุ่นที่ 3
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
66
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 เมษายน 2563 11.55 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดยต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14.38 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 08.47 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 07.42 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.25 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนบ้านนกงาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 17 มกราคม 2563 19.06 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 มกราคม 2563 18.45 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
73
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนบ้านนกงางแจกเงินปัจจัยยากจนตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
76
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
78
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
79
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
81
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 234)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
82
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
83
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 182)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
84
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 248)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
85
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 747)
ข่าวกิจกรรม
89
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม