ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดยต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนกงาง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14.38 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 08.47 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 มกราคม 2563 07.42 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.25 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านนกงาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 17 มกราคม 2563 19.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 มกราคม 2563 18.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
7
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านนกงางแจกเงินปัจจัยยากจนตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.14 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนบ้านนกงางได้ร่วมงานทอดกฐิน วัดนกงาง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
13
เดินรณรงค์ต่อต้านการพนันบอล
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.01 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
14
กีฬารักบี้
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 15.08 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 06.09 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
16
ว 20
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.36 น./อ่าน 169)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ว 21
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.34 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
หนังสือ ว 22
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.29 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
โครงสร้างแผนแบบย่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 11.43 น./อ่าน 175)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.35 น./อ่าน 703)
ข่าวกิจกรรม
24
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.23 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม