ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหินวัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อพิชิตโควิด-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.57 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 15.07 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การเรียนการสอน DLTVของภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 12 เมษายน 2563 16.34 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอความร่วมมืองดใช้สถานที่โรงเรียน
(วันที่ 09 เมษายน 2563 16.33 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แจ้งปิดการเรียนการสอน
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 13.05 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผลสอบธุรการ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 08.47 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครธุรโรงเรียนบ้านหินวัว
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 12.50 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
แจ้งรายงานตัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 23 มกราคม 2563 10.18 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์