ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางเบน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 03 เมษายน 2563 16.00 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบอาคารเรียน 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 11.11 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 15.00 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
หนังสือการ์ตูนประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการฟัง และการพูด สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 00.00 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๓๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 14.52 น./อ่าน 113)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ด้วยวิธีประกวดรำคำ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 03.02 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.28 น./อ่าน 288)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 10.42 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
9
vdo
(วันที่ 01 มกราคม 2560 20.58 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
กิจกรรม Big cleaning day
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
11
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 09.45 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
12
ทบทวนการฝึกระเบียบ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.58 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
13
ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ระนองปลอดภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.55 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.41 น./อ่าน 495)
ข่าวกิจกรรม
15
วิธีใช้ Youtube บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 15.01 น./อ่าน 644)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
อบรมการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 16.06 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
17
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.24 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.17 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมการจัดการขยะ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.10 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2559
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 21.43 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.59 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.51 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมลูกเสือสำลอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.48 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการรักษ์อันาดามัน ปี 2559
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 13.06 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11.49 น./อ่าน 529)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับใบประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรี
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 13.03 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 มกราคม 2559 20.11 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมเฉลิมฉลอง ASEAN
(วันที่ 07 มกราคม 2559 22.53 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 20.09 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกวดภาพวาด กอ.รมน.
(วันที่ 27 ธันวาคม 2558 12.38 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
31
ประมวลภาพกิจกรรม กะเปอร์พัฒน์เกมส์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2558 12.31 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
32
ร้านบะหมี่เป็ด เป็ดอบบะหม่ี โชกุน ระนอง เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2558 23.40 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันพ่อ 2558
(วันที่ 07 ธันวาคม 2558 11.32 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
34
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข
(วันที่ 07 ธันวาคม 2558 11.25 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
35
ภาพกิจกรรม วิ่ง 31 ขา ปีที่ 11 ระดับภาคใต้
(วันที่ 07 กันยายน 2558 09.02 น./อ่าน 597)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
(วันที่ 29 สิงหาคม 2558 08.04 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
37
ระกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" ประเภทประชาชน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2558 13.47 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
38
ประกวดท่าเต้นประกอบเพลง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 11.25 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
39
ประกวดท่าเต้นประกอบเพลง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 11.22 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
40
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 09.37 น./อ่าน 191)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 19.28 น./อ่าน 1661)
ข่าวกิจกรรม
42
ภาพการแข่งสพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 18.40 น./อ่าน 812)
ข่าวกิจกรรม
43
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 22.26 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
44
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 19.24 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
45
ดาวน์โหลดฟรี! ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การคัดลายมือ ป.1 - ม.3
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.59 น./อ่าน 3905)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ดาวน์โหลด! เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 1-3 เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดของสถาบันภาษาไ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.44 น./อ่าน 1196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
มูลนิธิศุภนิมิต บันทึกเทปการทำก้อนเห็ด
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.38 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
48
รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.32 น./อ่าน 862)
ข่าวกิจกรรม
49
ปล่อยพันธ์ปลาดุกในบ่อเลี้ยง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.26 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
50
นักเรียนชั้นป.5 - ม.3 ทำก้อนเห็ดนางฟ้า และแปลงผักสวนครัว
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.18 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
51
สื่อการสอนสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-6
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.30 น./อ่าน 1074)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
สื่อการสอนสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.29 น./อ่าน 380)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ดาวน์โหลดฟรี! แผ่นพับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A ถึง Z
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.27 น./อ่าน 535)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 และแบบทดสอบ 1500 ข้อ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.25 น./อ่าน 2924)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ดาวน์โหลดฟรี! เพลงลูกเสือ-เนตรนารี (ไฟล์ MP3)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.24 น./อ่าน 1340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ดาวน์โหลดฟรี! (ไฟล์word) เนื้อเพลงลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 164 เพลง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.22 น./อ่าน 642)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.19 น./อ่าน 10849)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.4 จำนวน 59 แบบ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.17 น./อ่าน 29973)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.2 จำนวน 110 แบบ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.16 น./อ่าน 14013)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่าน-เขียนแจกลูกสะกดคำ วิชาภาษาไทย จำนวน 240 แผ่น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.15 น./อ่าน 18168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป. 6 จำนวน 90 แบบ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.09 น./อ่าน 12261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ภาพสร้างฐานกิจกรรม BBL
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.04 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
63
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเบน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.02 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
64
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.58 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
65
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.54 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
66
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.49 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
67
ภาพกิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.36 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม