ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.34 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.32 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 09.49 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 21.04 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.02 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.06 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16.30 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2560 15.20 น./อ่าน 195)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 13.28 น./อ่าน 141)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.42 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.39 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.35 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.29 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.16 น./อ่าน 485)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.06 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.01 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
หลักเกณฑ์วิทยะฐานะแนวใหม่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 15.07 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 14.38 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.12 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
24
26 มิ.ย.60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.36 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
25
26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 01.52 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับการประเมิน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.18 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 06.12 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
28
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 22.41 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 619)
ข่าวกิจกรรม
30
อบรมขยายผล ร.ร.คุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 20.59 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมวางมาตรการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 21.10 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 22.02 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
33
กำหนดเปิดเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 22.07 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การอบรมโครงการว่ายนํ้าเพื่อชีวิต Life Saving
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 20.34 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม