ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนวทางบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 15.04 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
2
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.34 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
3
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.32 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 09.49 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 21.04 น./อ่าน 105)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.02 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.06 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.00 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16.30 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2560 15.20 น./อ่าน 223)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 13.28 น./อ่าน 154)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.42 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.39 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.35 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.29 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.16 น./อ่าน 511)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.06 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.01 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
หลักเกณฑ์วิทยะฐานะแนวใหม่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 15.07 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 14.38 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.12 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
25
26 มิ.ย.60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.36 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
26
26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 01.52 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
รับการประเมิน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.18 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 06.12 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 22.41 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมขยายผล ร.ร.คุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 20.59 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
32
การประชุมวางมาตรการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 21.10 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 22.02 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
34
กำหนดเปิดเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 22.07 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การอบรมโครงการว่ายนํ้าเพื่อชีวิต Life Saving
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 20.34 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม