ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 14.58 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 14.55 น./อ่าน 2)
3
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนคุณภาพชุมชน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 16.34 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
ฉีดพ่นยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน 1/64
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 16.28 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 13.54 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 08.47 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
แนวทางบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 15.04 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
8
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.34 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
9
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.32 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 09.49 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 21.04 น./อ่าน 137)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.02 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.06 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 21.00 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
15
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16.30 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2560 15.20 น./อ่าน 232)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 13.28 น./อ่าน 173)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.42 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.39 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.35 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.29 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 02 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.16 น./อ่าน 532)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.06 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 16.01 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
หลักเกณฑ์วิทยะฐานะแนวใหม่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 15.07 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 14.38 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.12 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
31
26 มิ.ย.60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.36 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
32
26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 01.52 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
รับการประเมิน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.18 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 06.12 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี กศ.2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 22.41 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 661)
ข่าวกิจกรรม
37
อบรมขยายผล ร.ร.คุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 20.59 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมวางมาตรการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 21.10 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 22.02 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
40
กำหนดเปิดเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 22.07 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การอบรมโครงการว่ายนํ้าเพื่อชีวิต Life Saving
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 20.34 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม