ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางปรุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 ตุลาคม 2559 21.14 น./อ่าน 725)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 15 กันยายน 2559 14.37 น./อ่าน 741)
ข่าวกิจกรรม
3
รายการ Perspective มาถ่ายทำที่โรงเรียนบ้านบางปรุด้วย
(วันที่ 12 กันยายน 2559 13.18 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.19 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.15 น./อ่าน 643)
ข่าวกิจกรรม
6
รณรงค์ประชามติ 7 สิงหา
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.12 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยหอยสู่ธรรมชาติ
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.09 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
8
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.01 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
9
การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง (อพป.)
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.01 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.55 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการนักเรียนมือสะอาด ฉลาดสมวัย ใส่ใจคุณภาพ รณรงค์มือสะอาดสร้างสุขภาพดี
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.51 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.45 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
13
รายการอยู่อย่างไทย ตอน บันทึกรัก ณ กะเปอร์
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 12.43 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงบางปรุกงษี เขียวขจีร่มรื่น
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 11.44 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
16
ทัศนศึกษาแหล่งรู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 10.46 น./อ่าน 3791)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 10.43 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม