ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญวันครู ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 17.28 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมโครงการสร้างสุข "น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ"
(วันที่ 14 มกราคม 2564 17.25 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.22 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
4
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.16 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
5
มอบของขวัญปีใหม่ตำรวจจราจร
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.10 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.06 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
7
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักดุลยภาพบำบั
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.04 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมงานทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี สึนามิ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.01 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
9
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 15.57 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
10
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 4 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.26 น./อ่าน 198)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
เมนูกะเพราไก่คุณหนู (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
(วันที่ 06 มกราคม 2564 15.27 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 3 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.45 น./อ่าน 242)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 2 เรื่องการบวกและการคูณ ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 05 มกราคม 2564 13.26 น./อ่าน 195)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 19.34 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
นำเสนอผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.59 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
วีดีทัศน์ คศ.๒ ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.53 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2563 13.41 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
18
ดื่มน้ำชาการกุศล (โรงเรียนบ้านภูเขาทอง)
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 12.19 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
ทำบุญตักบาตร(โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ)
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 12.04 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
20
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 14.08 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการและประธานเครือข่าย (โซน ๖)
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 16.25 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
22
รับการนิเทศการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 16.19 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
23
น้อมรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๓
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 20.17 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
24
ตลาดนัดวิชาการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 18.23 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
25
รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 17.22 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
26
รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 17.13 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
27
น้อมรำลึก ๑๓ ตุลาคม
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 22.32 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมมุทิตาจิต
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 17.23 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
29
นวัตกรรมการอ่านจับใจความ
(วันที่ 26 กันยายน 2563 19.44 น./อ่าน 230)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
30
มอบเกียรติบัตรมัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
31
มัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 20.53 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
32
เมนูไข่เจียวคุณหนู ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ลูกเสือจิตอาสา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
34
รายงานการอบรม-ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์
(วันที่ 17 กันยายน 2563 23.03 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
35
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.6
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.5
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.55 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.4
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.53 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.50 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.49 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.1
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.46 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.44 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กลุ่มบริหารทั่วไป
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กลุ่มบริหารบุคคล
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
กลุ่มบริหารงบประมาณ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.16 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.09 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
รับฟังความคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.03 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 09 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
49
O9 Social Network
(วันที่ 06 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.24 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
51
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 21.20 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.31 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.27 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O17 E-Service
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.13 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.09 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.05 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.04 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.56 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.46 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.40 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O36 การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.35 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.01 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 22.56 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
85
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
87
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 21.30 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
88
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.03 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
89
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22.05 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
90
รับการตรวจสอบภายใน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 22.13 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
91
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16.07 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
93
แบบฝึกทักษะการบวก
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.42 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
94
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.31 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
95
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
96
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.16 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
99
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 245)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 254)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 225)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 387)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 414)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
นักเรียนรับความรู้ Covid-๑๙
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 11.51 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
105
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.54 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
สุขสำราญเกมส์
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
107
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 08.42 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
110
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 11.21 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
112
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 198)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
113
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 18.19 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
114
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 22.02 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการรักษ์อันดามัน 2561
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.53 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
116
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
117
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.15 น./อ่าน 312)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
121
แผนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.53 น./อ่าน 530)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
122
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.29 น./อ่าน 403)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
123
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.13 น./อ่าน 373)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
124
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 18.15 น./อ่าน 496)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.44 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
126
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 251)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
127
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร หาญสนาม
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 10.58 น./อ่าน 306)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
128
นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 14.14 น./อ่าน 16463)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
129
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 12.36 น./อ่าน 1799)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
130
ทำบุญอาคารเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 16.12 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
131
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 17.27 น./อ่าน 5264)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
132
ครอบครัวอบอุ่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.53 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
133
อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 08.54 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
134
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 22.31 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
135
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.41 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม