ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 11.24 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนรับมอบทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 11.14 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
รับมอบเกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 11.00 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ.๒-ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 09.30 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
5
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 10.12 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 22 มกราคม 2564 20.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2564 10.19 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
ทำบุญวันครู ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 17.28 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
9
ร่วมโครงการสร้างสุข "น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ"
(วันที่ 14 มกราคม 2564 17.25 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
10
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.22 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
11
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.16 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
12
มอบของขวัญปีใหม่ตำรวจจราจร
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.10 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.06 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักดุลยภาพบำบั
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.04 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมงานทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี สึนามิ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.01 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔
(วันที่ 14 มกราคม 2564 15.57 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
17
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 4 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.26 น./อ่าน 253)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
เมนูกะเพราไก่คุณหนู (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
(วันที่ 06 มกราคม 2564 15.27 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 3 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.45 น./อ่าน 283)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 2 เรื่องการบวกและการคูณ ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 05 มกราคม 2564 13.26 น./อ่าน 246)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 19.34 น./อ่าน 150)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
นำเสนอผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.59 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
วีดีทัศน์ คศ.๒ ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.53 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2563 13.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
25
ดื่มน้ำชาการกุศล (โรงเรียนบ้านภูเขาทอง)
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 12.19 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
26
ทำบุญตักบาตร(โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ)
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 12.04 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
27
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 14.08 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการและประธานเครือข่าย (โซน ๖)
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 16.25 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
29
รับการนิเทศการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 16.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
30
น้อมรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๓
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 20.17 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
31
ตลาดนัดวิชาการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 18.23 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
32
รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 17.22 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
33
รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 17.13 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
34
น้อมรำลึก ๑๓ ตุลาคม
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 22.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมมุทิตาจิต
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 17.23 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
36
นวัตกรรมการอ่านจับใจความ
(วันที่ 26 กันยายน 2563 19.44 น./อ่าน 309)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
มอบเกียรติบัตรมัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
38
มัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 20.53 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
39
เมนูไข่เจียวคุณหนู ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ลูกเสือจิตอาสา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
41
รายงานการอบรม-ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์
(วันที่ 17 กันยายน 2563 23.03 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
42
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.6
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.5
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.55 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.4
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.53 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.50 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.49 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.1
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.46 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.44 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กลุ่มบริหารทั่วไป
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
กลุ่มบริหารบุคคล
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
กลุ่มบริหารงบประมาณ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.16 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.09 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
รับฟังความคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.03 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 09 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
56
O9 Social Network
(วันที่ 06 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.24 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
58
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.31 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 107)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.27 น./อ่าน 89)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O17 E-Service
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.13 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.09 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.05 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.04 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.56 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.46 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.40 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O36 การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.35 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.01 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 22.56 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
91
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
93
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 21.30 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
94
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.03 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
95
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22.05 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
96
รับการตรวจสอบภายใน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 22.13 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
97
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16.07 น./อ่าน 130)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
99
แบบฝึกทักษะการบวก
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.42 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
100
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.31 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
101
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
102
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.16 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
105
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 263)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
107
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 231)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 393)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
109
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 431)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
110
นักเรียนรับความรู้ Covid-๑๙
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 11.51 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
111
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.54 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
สุขสำราญเกมส์
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
113
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 08.42 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.02 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
116
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 11.21 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
118
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 202)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
119
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 18.19 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
120
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 22.02 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
121
โครงการรักษ์อันดามัน 2561
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.53 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
122
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
123
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 324)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.15 น./อ่าน 342)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
127
แผนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.53 น./อ่าน 567)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
128
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.29 น./อ่าน 431)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
129
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.13 น./อ่าน 385)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
130
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 18.15 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.44 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
132
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 260)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
133
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร หาญสนาม
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 10.58 น./อ่าน 317)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
134
นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 14.14 น./อ่าน 18220)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
135
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 12.36 น./อ่าน 2065)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
136
ทำบุญอาคารเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 16.12 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
137
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 17.27 น./อ่าน 5457)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
138
ครอบครัวอบอุ่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.53 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
139
อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 08.54 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
140
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 22.31 น./อ่าน 487)
ข่าวกิจกรรม
141
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.41 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม