ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16.07 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
แบบฝึกทักษะการบวก
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.42 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.31 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.16 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 213)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 232)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 195)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 351)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
นักเรียนรับความรู้ Covid-๑๙
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 11.51 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
15
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.54 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
สุขสำราญเกมส์
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 08.42 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.02 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 11.21 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
22
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 158)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 18.19 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
24
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 22.02 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการรักษ์อันดามัน 2561
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.53 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
26
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.15 น./อ่าน 281)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
31
แผนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.53 น./อ่าน 440)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.29 น./อ่าน 338)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.13 น./อ่าน 323)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 18.15 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.44 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
36
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 214)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร หาญสนาม
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 10.58 น./อ่าน 286)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 14.14 น./อ่าน 12988)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 12.36 น./อ่าน 1321)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
ทำบุญอาคารเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 16.12 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
41
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 17.27 น./อ่าน 4555)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
ครอบครัวอบอุ่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.53 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
43
อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 08.54 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
44
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 22.31 น./อ่าน 480)
ข่าวกิจกรรม
45
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.41 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม