ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
น้อมรำลึก ๑๓ ตุลาคม
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 22.32 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมมุทิตาจิต
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 17.23 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
นวัตกรรมการอ่านจับใจความ
(วันที่ 26 กันยายน 2563 19.44 น./อ่าน 170)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
มอบเกียรติบัตรมัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
มัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 20.53 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
6
เมนูไข่เจียวคุณหนู ประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ลูกเสือจิตอาสา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
รายงานการอบรม-ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์
(วันที่ 17 กันยายน 2563 23.03 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.6
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.5
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.55 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.4
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.53 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.50 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.49 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.1
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.46 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.3
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.44 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ครูที่ปรึกษาระดับ อ.2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กลุ่มบริหารทั่วไป
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กลุ่มบริหารบุคคล
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กลุ่มบริหารงบประมาณ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.16 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 21.09 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รับฟังความคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.03 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 09 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
23
O9 Social Network
(วันที่ 06 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.24 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
25
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 21.20 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
27
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.31 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.27 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O17 E-Service
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.13 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.09 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.05 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.04 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.56 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.46 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.40 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O36 การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.35 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.01 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 22.56 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
59
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
61
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 21.30 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
62
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.03 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22.05 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
64
รับการตรวจสอบภายใน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 22.13 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16.07 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
แบบฝึกทักษะการบวก
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.42 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
68
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.31 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
69
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
70
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.16 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
73
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 227)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 245)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 208)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 376)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 403)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
นักเรียนรับความรู้ Covid-๑๙
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 11.51 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
79
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.54 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
สุขสำราญเกมส์
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
81
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 08.42 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.02 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
84
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 11.21 น./อ่าน 361)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
86
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 194)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 18.19 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
88
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 22.02 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
89
โครงการรักษ์อันดามัน 2561
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.53 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
90
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
91
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.15 น./อ่าน 293)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
95
แผนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.53 น./อ่าน 486)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
96
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.29 น./อ่าน 378)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
97
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.13 น./อ่าน 357)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
98
กิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 18.15 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.44 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
100
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 241)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
101
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร หาญสนาม
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 10.58 น./อ่าน 302)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
102
นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 14.14 น./อ่าน 15203)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
103
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 12.36 น./อ่าน 1576)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
104
ทำบุญอาคารเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 16.12 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
105
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 17.27 น./อ่าน 5039)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
106
ครอบครัวอบอุ่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.53 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
107
อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 08.54 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
108
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 22.31 น./อ่าน 481)
ข่าวกิจกรรม
109
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.41 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม