ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองปลา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 เมษายน 2564 08.59 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
Open House
(วันที่ 10 เมษายน 2564 08.55 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
(วันที่ 08 มกราคม 2564 11.23 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 11.50 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
5
บริษัท แอ็ดวานซ์ ซีดส์ จำกัด ADVANCE SEEDS และร้านสี่ใบเถาการเกษตร มอบคอมพิวเตอร์ ทีวี ข้าวสารอาหารแ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 10.22 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 14.19 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 14.51 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
8
ทัศนศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 26 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
9
รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด
(วันที่ 02 กันยายน 2563 17.17 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ศึกษาดูงานจาก จ.นครศรีธรรมราช
(วันที่ 02 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
12
กรมพัฒนาที่ดินมอบมูลสัตว์พร้อมเมล็ดพันธุ์พืชให้โรเรียนบ้านหนองปลา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ชุมชนหมู่ 7ร่วมพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
14
นายก อบต.นาขา มอบข้าวสารจำนวน 11 กระสอบ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 11.16 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
เยี่ยมโรงเรียนวิถีบวร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 14.56 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รับมอบต้นผักเหลียง
(วันที่ 17 เมษายน 2563 10.32 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมแบบเย็น
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 03.21 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
20
ครูไรวินทร์ โฆษิตอรุณลักษณ์ และครอบครัว ได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียน และมอบของขวัญ เนื่อ
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.25 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ครูไรวินทร์ โฆษิตอรุณลักษณ์และครอบครัว ได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนพร้อมมอบของขวัญ
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.20 น./อ่าน 51)
22
โรงเรียนบ้านคลองสูบได้มาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลาวันต้นแบบระดับประเทศ
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 13.22 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล3
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.59 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
24
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 21.47 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563
(วันที่ 02 มกราคม 2563 22.07 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
26
โครงการกีฬาอนุบาลสายสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
(วันที่ 30 ธันวาคม 2562 09.06 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ลากเรือพระบกสืบสานประเพณีไทย แห่งลุ่มแม่น้ำหลังสวน ประจำปี 62
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 14.22 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 13.51 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวหนองปลา(หลังสวน)
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 13.19 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
30
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแงน
(วันที่ 29 ตุลาคม 2562 16.12 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนบ้านหนองปลา เข้าร่วมการฟังผลการตัดสิน คัดเลือกนวัตกรรม “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
(วันที่ 07 กันยายน 2562 14.56 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
32
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร “มอบข้อต่อตรงเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างแท่นวางถังขยะ”
(วันที่ 07 กันยายน 2562 14.56 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย มาศึกษาดูงาน “โครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน”
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.15 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
34
คุณมงคล แย้มน้อย มอบต้นไม้หลายชนิดให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลา เพื่อสมทบในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.47 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
35
คุณวิโรจน์ – คุณสุนันทา เพชรเจริญ มอบพัดลมให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
TRASH HERO LANGSUAN มามอบเสื้อ TRASH HERO THAILAND
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.09 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
37
ผอ.สพป.ชพ.2 มานิเทศโรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
TRASH HERO LANGSUAN อบรมการจัดการขยะ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.16 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนบ้านหนองปลา เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอำเภอหลังสวน ประจำปี 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.25 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
40
วิทยากร​ให้ความรู้และสอนเกี่ยวกับการตอนกิ่ง​ การเพาะพันธุ์ต้นกล้า​ “ปลูกใบชะพลู​”
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
41
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 62
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.30 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
42
กีฬาสีสายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลา ประจำปีกรศึกษา 2562
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.50 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 14.48 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
44
บริษัท Isuzu สาขาหลังสวน มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลา ประจำปี 256
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 09.01 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
คุณประพิศ ฉิมมณีและครอบครัวมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลา
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.45 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ขอบพระคุณผู้มอบข้าวสารและอาหารสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปล
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 12.49 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การตรวจคุณภาพน้ำ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
พัฒนาโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 16.49 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.12 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง สนับสนุนโดย เทสโก้โลตัส
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 08.32 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โครงงานอาชีพ ปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 12.14 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
52
นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลนาขา ร่วมกันปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 11.02 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
53
สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวนตรวจนมโรงเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.58 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 09.48 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 13.35 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
56
โรงเรียนบ้านหนองปลา ได้มีการฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ในกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์