ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เด็กเก่งวัดเทพ ไปต่อระดับภาค
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 02.48 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
2
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ 1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ของนักเรีย
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 02.43 น./อ่าน 771)
ข่าวกิจกรรม
3
การซ้อมนักกีฬา สำหรับกิจกรรมกีฬาเครือข่ายอำเภอทุ่งตะโก
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 22.01 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
นวัตกรรมการสอน เกม Color Me ระบายสีฉันสิ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 21.26 น./อ่าน 336)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เกมบันไดงู รู้จักอาเซียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 21.21 น./อ่าน 2411)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
นักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมการเล่าเรื่อง หัวข้อพลเมือง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 21.05 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
7
นักเรียนเก่ง โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ทำคะแนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ได้100 คะแนนเต็ม
(วันที่ 20 มีนาคม 2558 13.24 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
8
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนารามได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าประกวดสื่อนวัตกรรมอาเซียนฯ ระดับประเทศ
(วันที่ 20 มีนาคม 2558 12.27 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม