ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนละแมวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 12.47 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนละแมวิทยาประสบภัยธรรมชาติและช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 13.23 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
3
ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม
(วันที่ 14 กันยายน 2559 07.02 น./อ่าน 206)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
งานมหกรรมวัฒธรรมจังหวัดชุมพร"รักบ้านเรา" ครั้งที่3
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 11.22 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
5
ห้องเรียนกีฬา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 09.58 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนละแมวิทยา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 15.43 น./อ่าน 1441)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนละแมวิทยารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 08.32 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนละแมวิทยายินดีต้อนรับ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 09.48 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนละแมวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 08.42 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
11
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 08.34 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
12
"Coaching"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของครู
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.52 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
13
ส่งเสริมรักการอ่าน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.22 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม