ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนละแมวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนละแมวิทยาประสบภัยธรรมชาติและช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 13.23 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
2
ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม
(วันที่ 14 กันยายน 2559 07.02 น./อ่าน 156)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
งานมหกรรมวัฒธรรมจังหวัดชุมพร"รักบ้านเรา" ครั้งที่3
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 11.22 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
4
ห้องเรียนกีฬา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 09.58 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนละแมวิทยา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 15.43 น./อ่าน 1403)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนละแมวิทยารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 08.32 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนละแมวิทยายินดีต้อนรับ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 09.48 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนละแมวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 08.42 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
10
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 08.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
11
"Coaching"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของครู
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.52 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
12
ส่งเสริมรักการอ่าน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.22 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม