ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านม่วง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.26 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.25 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
3
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
4
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.32 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
5
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.15 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมยามเช้าเปิดเทอมวันแรก
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 09.38 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม