ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านควนเจดีย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์-พาหุวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562
(วันที่ 08 เมษายน 2563 12.51 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 10.39 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
มหกรรมกีฬาประเพณีสี่สัมพันธ์ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.54 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
4
20-6-2562 : กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสังคมพาหุว
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 11.16 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
5
คลีนิค "เด็กไทยฟันดี" โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 19-6-62 หมอซัล (น.ส.ซัลมา การดี )และคณะ จาก รพ.เทพา ได
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 16.32 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม "ควนเจดีย์-ท้องถิ่นร่วมรักษ์โลก" 13-6-2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 07.38 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
7
8 มิ.ย. 2562 : อบรมนักเรียนชั้น ป.4-6 เรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 14.37 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อรับฟังนโยบายจาก
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.58 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 24 พ.ค. 2562 : ประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย เพื่อปรึกษา หาข้อยุติเกี่ยวกับการเรียนฟรี 15 ปี กา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.57 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 24-5-62 : จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ ปพ.5 และปพ.6 แบบอิเล็คทรอนิคส์
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.57 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
11
วันที่ 24-5-62 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรี
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.55 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
12
รับครูย้ายใหม่ : 3-4-62 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ รับครู นางชัชฎา พรมสู ย้ายมาจากโรงเรียนวัดปริก ตำบลลำไ
(วันที่ 03 เมษายน 2562 10.43 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
13
เหนื่อยนัก พักหน่อยสำหรับครอบครัวของเรา "โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3" 28-29 มีนาคม 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 22.17 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2561 ( 26 มีนาคม 2562 )
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 13.31 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม 256
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 13.30 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
16
8 มีนาคม 2562 – กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 08.21 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
17
12 มีนาคม 2562 -“ท่องไปในโลกกว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู” กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเ
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 08.18 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 14.44 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างฯ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 07.17 น./อ่าน 126)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา 3 อ.สะเดา จ.สงขลา มาศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้า 4.0
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 19.16 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมค่ายลูกเสือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 21.10 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
22
วันครู 16 มกราคม 2562 ร.ร.บ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา
(วันที่ 16 มกราคม 2562 20.02 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
23
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2562 (ปฐมวัย)
(วันที่ 09 มกราคม 2562 22.52 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
24
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562
(วันที่ 09 มกราคม 2562 22.51 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
25
ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จังหวัดตรัง 7-9 มค 2562
(วันที่ 09 มกราคม 2562 22.49 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
26
ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดตรัง 9 มค 2562
(วันที่ 09 มกราคม 2562 22.48 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-20-12-61
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 22.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมนักศึกษาlสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสงขลา-บริการตัดผมฟรี 19-12-61
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 22.00 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.50 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารก
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.48 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
มหกรรมกีฬาสี่สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.46 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง คุณครู..จาก..ครอบครัวบ้านควนเจดีย์ สงขลา 3
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.43 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การแสดงของคุณครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์ในงานวันมุฑิตา-คารวะ และการมอบความสุขด้วยการพาคุณครูที่เกษียณอายุ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
34
ผอ.ร.ร. เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.37 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
เมื่อบรรดาศิษย์เก่ามาคารวะคุณครู
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.36 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชุมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล เพื่อยกระดับ o-net ปี-2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านแม
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.33 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 22.29 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
(16/พ.ย./2561) กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.18 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง ในครอบครัวของเรา "บ้านควนเจดีย์ สงขลา 3
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.15 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ยกระดับ o-net ปี-2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านแม่ที ต.ลำไพล อ.เทพา สงขลา
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.12 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
41
ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 23-11-2561
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.11 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
42
20-11-2561 **กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการวันลอยกระทง ร.ร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.09 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรม " บ ว ร " งานทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านควนเจดีย์ 18-11-2561
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
44
อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.06 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
45
(บ-ว-ร) กิจกรรมร่วมงานชุมชน ผ้าป่าพระราชทาน วัดควนเจดีย์
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.05 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรม-มุฑิตาคารวะ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 19.04 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
47
เรื่อง : (บ-ว-ร) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาวัดและทะเลหมอกบนยอดเขาควนเจดีย์ ร่วมกับชุมชน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 18.59 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์