ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุโสะ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนอิส
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.27 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามโครงการการ
(วันที่ 15 กันยายน 2562 09.38 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามโครงการการจัดการเรียนการ
(วันที่ 06 กันยายน 2562 20.35 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมอบรมการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.03 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแข่งขันรักบี้ฟุตบอลจังหวัดชายแดนภาคใต้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.57 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
6
การคัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 19.02 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๗ (ครั้งที่ ๖๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 19.00 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ขอเชิญร่วมงานการกุศล “รวมน้ำใจสู่กรงอิตำ”
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 18.52 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 18.49 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 18.46 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนชุมชนบ้านทางงควาย ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.57 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.37 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.35 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.27 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
การติดตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมแสดงงานของดีอำเภอสะบ้าย้อย
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.17 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.13 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
18
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.08 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
19
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายจตุรพัฒน์ ปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.57 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
20
การแข่งขันกีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.54 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
รางวัลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 08.38 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
กิจกรรมการประมงเพื่ออาหารกลางวัน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 18.13 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมการทำขนมต้ม (กือตูปะ)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 09.49 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุม Video Conference กับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 20.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 20.11 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
26
วันแม่แห่งชาติ 2561
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 14.32 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
27
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “สะบ้าย้อยเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 14.12 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
28
กีฬาสีและสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 13.55 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
29
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.13 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
30
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 04.55 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม