ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ประสานงานรับนักเรียน
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.24 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.20 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม)
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.11 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอบภาษาจีน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 06.55 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 479)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม
(วันที่ 02 กันยายน 2562 14.18 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 506)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 11.09 น./อ่าน 376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ2
(วันที่ 15 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 889)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 18.33 น./อ่าน 1169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ขอเชิญร่วมโหวต และให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 13.55 น./อ่าน 1196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 08.31 น./อ่าน 377)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ปฎิทินการปฎิบัติงาน 62
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.52 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 11.59 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
17
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม )
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.23 น./อ่าน 477)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น./อ่าน 386)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.37 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 14.06 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 04 เมษายน 2561 22.08 น./อ่าน 538)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 15.47 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.52 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
25
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 938)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์"
(วันที่ 03 มกราคม 2561 11.36 น./อ่าน 693)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
(วันที่ 05 ตุลาคม 2560 04.13 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 05.22 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 06.43 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
30
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 11.20 น./อ่าน 442)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรม"ส่งเสริมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์"
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.45 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรม “วันไหว้ครู”
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.31 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
33
รับสมัครลูกจ้าง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 15.56 น./อ่าน 572)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศรับครูอัตราจ้าง
(วันที่ 04 เมษายน 2560 15.24 น./อ่าน 683)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.17 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการ"ค่ายเพิ่มรู้: OBEC Active Learning Camp"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.09 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
37
ปัจฉิมนิเทศ 6 มีนาคม 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 10.58 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
38
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 (OPEN HOUSE)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 12.28 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
39
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.03 น./อ่าน 625)
วีดีทัศน์จาก Youtube
40
กิจกรรมจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์และกิจกรรมถวายอาลัย
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.00 น./อ่าน 52)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
โครงการ "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี " ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.37 น./อ่าน 1111)
ข่าวกิจกรรม
42
น้อมถวายความอาลัย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.42 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น./อ่าน 3335)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 14.39 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
45
การแข่งขัน ฟุตซอล ญ.พ.ลีคคัพ ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.55 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
46
โครงการค่ายนักเขียนน้อย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 08.04 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
47
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 10.25 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 09.57 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 10 ตุลาคม 2559 10.12 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
50
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็
(วันที่ 20 กันยายน 2559 14.16 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.11 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
52
ติวเข้ม พิชิต ข้อสอบ GAT/PAT
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย เอดส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 11.20 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการอบรมส่งเสริมคุณค่าของตน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.19 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
55
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 18.14 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
56
อบรมนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 09.20 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
57
คุณยายไม้หอม อัครวิเนค และครอบครัวมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 14.56 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
58
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
59
ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
60
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น./อ่าน 768)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 10.36 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.25 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.18 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
65
ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 21 มกราคม 2557 14.35 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์