ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(วันที่ 02 เมษายน 2564 20.05 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 10.36 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศโรงเรียยนหาดใหญ่พิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 12.04 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 11.49 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 แบ่งตามห้องเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 19.48 น./อ่าน 2268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 15.00 น./อ่าน 656)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13.50 น./อ่าน 3089)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เลื่อนวันสอบคัดเลือนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.58 น./อ่าน 662)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 19.00 น./อ่าน 865)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.43 น./อ่าน 731)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.39 น./อ่าน 34)
12
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 06.12 น./อ่าน 901)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ผลการคักเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (โคต้า)
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 09.41 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ประสานงานรับนักเรียน
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.24 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.20 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม)
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 672)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.11 น./อ่าน 1026)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอบภาษาจีน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 06.55 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 838)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม
(วันที่ 02 กันยายน 2562 14.18 น./อ่าน 146)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 709)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 11.09 น./อ่าน 536)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ2
(วันที่ 15 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 1117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 18.33 น./อ่าน 1309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ขอเชิญร่วมโหวต และให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 13.55 น./อ่าน 1273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 08.31 น./อ่าน 503)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ปฎิทินการปฎิบัติงาน 62
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.52 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 11.59 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
30
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม )
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.23 น./อ่าน 595)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น./อ่าน 738)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.37 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 14.06 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 04 เมษายน 2561 22.08 น./อ่าน 584)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 15.47 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.52 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
38
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 1034)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์"
(วันที่ 03 มกราคม 2561 11.36 น./อ่าน 883)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
(วันที่ 05 ตุลาคม 2560 04.13 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 05.22 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 06.43 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
43
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 11.20 น./อ่าน 486)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กิจกรรม"ส่งเสริมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์"
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.45 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรม “วันไหว้ครู”
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.31 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
46
รับสมัครลูกจ้าง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 15.56 น./อ่าน 617)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประกาศรับครูอัตราจ้าง
(วันที่ 04 เมษายน 2560 15.24 น./อ่าน 752)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.17 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการ"ค่ายเพิ่มรู้: OBEC Active Learning Camp"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.09 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
50
ปัจฉิมนิเทศ 6 มีนาคม 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 10.58 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
51
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 (OPEN HOUSE)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 12.28 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
52
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.03 น./อ่าน 690)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
กิจกรรมจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์และกิจกรรมถวายอาลัย
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.00 น./อ่าน 100)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
โครงการ "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี " ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.37 น./อ่าน 1194)
ข่าวกิจกรรม
55
น้อมถวายความอาลัย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.42 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น./อ่าน 4359)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 14.39 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
58
การแข่งขัน ฟุตซอล ญ.พ.ลีคคัพ ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.55 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
59
โครงการค่ายนักเขียนน้อย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 08.04 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม
60
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 10.25 น./อ่าน 504)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 09.57 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 10 ตุลาคม 2559 10.12 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
63
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็
(วันที่ 20 กันยายน 2559 14.16 น./อ่าน 264)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
64
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.11 น./อ่าน 607)
ข่าวกิจกรรม
65
ติวเข้ม พิชิต ข้อสอบ GAT/PAT
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย เอดส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 11.20 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการอบรมส่งเสริมคุณค่าของตน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.19 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
68
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 18.14 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
69
อบรมนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 09.20 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
70
คุณยายไม้หอม อัครวิเนค และครอบครัวมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 14.56 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
72
ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
73
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น./อ่าน 850)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 10.36 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
75
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.25 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.18 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
78
ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 21 มกราคม 2557 14.35 น./อ่าน 398)
ข่าวประชาสัมพันธ์