ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม
(วันที่ 02 กันยายน 2562 14.18 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 11.09 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ2
(วันที่ 15 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 735)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 18.33 น./อ่าน 1042)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอเชิญร่วมโหวต และให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 13.55 น./อ่าน 1155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 08.31 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ปฎิทินการปฎิบัติงาน 62
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.52 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 11.59 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
11
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม )
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.23 น./อ่าน 394)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น./อ่าน 278)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.37 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 14.06 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 04 เมษายน 2561 22.08 น./อ่าน 528)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 15.47 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.52 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
19
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 892)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์"
(วันที่ 03 มกราคม 2561 11.36 น./อ่าน 609)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
(วันที่ 05 ตุลาคม 2560 04.13 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 05.22 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 06.43 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
24
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 11.20 น./อ่าน 434)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรม"ส่งเสริมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์"
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.45 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรม “วันไหว้ครู”
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.31 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
27
รับสมัครลูกจ้าง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 15.56 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศรับครูอัตราจ้าง
(วันที่ 04 เมษายน 2560 15.24 น./อ่าน 669)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.17 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
30
โครงการ"ค่ายเพิ่มรู้: OBEC Active Learning Camp"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.09 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
31
ปัจฉิมนิเทศ 6 มีนาคม 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 10.58 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
32
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 (OPEN HOUSE)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 12.28 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
33
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.03 น./อ่าน 607)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
กิจกรรมจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์และกิจกรรมถวายอาลัย
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.00 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
โครงการ "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี " ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.37 น./อ่าน 1095)
ข่าวกิจกรรม
36
น้อมถวายความอาลัย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.42 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น./อ่าน 2998)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 14.39 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
39
การแข่งขัน ฟุตซอล ญ.พ.ลีคคัพ ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.55 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการค่ายนักเขียนน้อย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 08.04 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
41
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 10.25 น./อ่าน 399)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 09.57 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 10 ตุลาคม 2559 10.12 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
44
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็
(วันที่ 20 กันยายน 2559 14.16 น./อ่าน 171)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.11 น./อ่าน 570)
ข่าวกิจกรรม
46
ติวเข้ม พิชิต ข้อสอบ GAT/PAT
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
47
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย เอดส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 11.20 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
48
โครงการอบรมส่งเสริมคุณค่าของตน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.19 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
49
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 18.14 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
50
อบรมนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 09.20 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
51
คุณยายไม้หอม อัครวิเนค และครอบครัวมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 14.56 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
53
ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
54
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น./อ่าน 743)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 10.36 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
56
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.25 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.18 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
59
ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 21 มกราคม 2557 14.35 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์