ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียยนหาดใหญ่พิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 12.04 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 11.49 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 แบ่งตามห้องเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 19.48 น./อ่าน 2146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 15.00 น./อ่าน 615)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13.50 น./อ่าน 3010)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เลื่อนวันสอบคัดเลือนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.58 น./อ่าน 627)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 19.00 น./อ่าน 827)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.43 น./อ่าน 692)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 10.39 น./อ่าน 28)
10
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 06.12 น./อ่าน 860)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ผลการคักเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (โคต้า)
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 09.41 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ประสานงานรับนักเรียน
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.24 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.20 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม)
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 621)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.11 น./อ่าน 978)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอบภาษาจีน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 06.55 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 803)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม
(วันที่ 02 กันยายน 2562 14.18 น./อ่าน 115)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 661)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 11.09 น./อ่าน 507)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ2
(วันที่ 15 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 1088)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 18.33 น./อ่าน 1281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ขอเชิญร่วมโหวต และให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 13.55 น./อ่าน 1257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 08.31 น./อ่าน 477)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ปฎิทินการปฎิบัติงาน 62
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.52 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 11.59 น./อ่าน 359)
ข่าวกิจกรรม
28
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม )
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.23 น./อ่าน 579)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น./อ่าน 666)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
30
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.37 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 14.06 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 04 เมษายน 2561 22.08 น./อ่าน 574)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 15.47 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.52 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
36
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 1009)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์"
(วันที่ 03 มกราคม 2561 11.36 น./อ่าน 861)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
(วันที่ 05 ตุลาคม 2560 04.13 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 05.22 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 06.43 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
41
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 11.20 น./อ่าน 475)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
กิจกรรม"ส่งเสริมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์"
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.45 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรม “วันไหว้ครู”
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.31 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
44
รับสมัครลูกจ้าง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2560 15.56 น./อ่าน 600)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศรับครูอัตราจ้าง
(วันที่ 04 เมษายน 2560 15.24 น./อ่าน 739)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.17 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
47
โครงการ"ค่ายเพิ่มรู้: OBEC Active Learning Camp"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.09 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
48
ปัจฉิมนิเทศ 6 มีนาคม 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 10.58 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
49
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 (OPEN HOUSE)
(วันที่ 24 มกราคม 2560 12.28 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
50
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.03 น./อ่าน 676)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
กิจกรรมจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์และกิจกรรมถวายอาลัย
(วันที่ 17 มกราคม 2560 16.00 น./อ่าน 85)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
โครงการ "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี " ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.37 น./อ่าน 1180)
ข่าวกิจกรรม
53
น้อมถวายความอาลัย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.42 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น./อ่าน 4106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 14.39 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
56
การแข่งขัน ฟุตซอล ญ.พ.ลีคคัพ ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.55 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการค่ายนักเขียนน้อย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 08.04 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
58
แปรอักษร เลข ๙ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 10.25 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 09.57 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 10 ตุลาคม 2559 10.12 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
61
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็
(วันที่ 20 กันยายน 2559 14.16 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.11 น./อ่าน 599)
ข่าวกิจกรรม
63
ติวเข้ม พิชิต ข้อสอบ GAT/PAT
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย เอดส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 11.20 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการอบรมส่งเสริมคุณค่าของตน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.19 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
66
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 18.14 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
67
อบรมนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 09.20 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
68
คุณยายไม้หอม อัครวิเนค และครอบครัวมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 14.56 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
69
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
70
ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
71
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น./อ่าน 828)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 10.36 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.25 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.18 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
76
ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 21 มกราคม 2557 14.35 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์