ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผูัผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 06.45 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา) จำวน 1 อัตรา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 16.49 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 15.31 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.52 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นศิลป์ดินสามน้ำ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมแนวทางการใช้เครื่องมือและเตรียมความพร้อมการประเมิน pisa
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ดินสามน้ำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษามหาวิทยาหาดใหญ่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.32 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมถวายพระชัยมงคลพระพันปีหลวง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.28 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมพัฒนาPLC การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาพี่เลี้ยงร่วมมือกับโรงเรียนวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมฟันสะอาด เงือกแข็งแรง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.43 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.30 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.29 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
16
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลการสอนตามเกณฑ์ กคศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.20 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.12 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด และโรคติดเชื้อไวรัส covid - ๑๙
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.06 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.03 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
22
ตรวจรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.58 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
23
รู้เท่าทันไวรัส covid – ๑๙ และการป้องกัน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.56 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน Bic Cleaning Day
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.53 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
25
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.46 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.44 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมทางการไกลผู้ดูแลระบบ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
28
คาราวานเสริมสร้างขวัญกำลังใจเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
29
การอบรมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.26 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 18.01 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.47 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.30 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
33
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
34
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.26 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
35
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.22 น./อ่าน 22)
36
แจ้งความประสงค์ให้สพม.16 จัดหาที่เรียนให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.57 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
มอบตัวนักเรียนใหม่
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.48 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
38
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.16
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.32 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
39
ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.22 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
40
แนวทางปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.24 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
42
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.20 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
43
มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.09 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
44
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.03 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ถุงปันสุข....บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สายเลือดน้ำเงินเหลือง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 14.07 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสงขลา สพม.16
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 13.56 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
47
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนเตรียมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 20.06 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
48
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 19.52 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
49
บรรยากาศการเรียน online ของนักเรียนโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.44 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
50
ประชุมนักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน online
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.16 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
51
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.35 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
52
รับเอกสารใบงานเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.34 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 09.20 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 09.55 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 16.38 น./อ่าน 13)
56
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 21 เมษายน 2563 11.36 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์