ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.42 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2564 14.41 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เอกสารหลักฐานรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 30 เมษายน 2564 14.44 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ปฎิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 เมษายน 2564 09.54 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 15.44 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศผลผูัผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 06.45 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา) จำวน 1 อัตรา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 16.49 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 15.31 น./อ่าน 93)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.52 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นศิลป์ดินสามน้ำ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมแนวทางการใช้เครื่องมือและเตรียมความพร้อมการประเมิน pisa
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ดินสามน้ำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษามหาวิทยาหาดใหญ่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.32 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมถวายพระชัยมงคลพระพันปีหลวง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.28 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมพัฒนาPLC การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาพี่เลี้ยงร่วมมือกับโรงเรียนวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมฟันสะอาด เงือกแข็งแรง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.43 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.30 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลการสอนตามเกณฑ์ กคศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.20 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด และโรคติดเชื้อไวรัส covid - ๑๙
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.08 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.06 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.03 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
28
ตรวจรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.58 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
29
รู้เท่าทันไวรัส covid – ๑๙ และการป้องกัน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.56 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน Bic Cleaning Day
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.46 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.44 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมทางการไกลผู้ดูแลระบบ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
34
คาราวานเสริมสร้างขวัญกำลังใจเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
35
การอบรมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.26 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
36
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 18.01 น./อ่าน 353)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.47 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.30 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
39
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.28 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
40
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.26 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
41
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.22 น./อ่าน 37)
42
แจ้งความประสงค์ให้สพม.16 จัดหาที่เรียนให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.57 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
มอบตัวนักเรียนใหม่
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.48 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
44
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.16
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.32 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.22 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
46
แนวทางปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.24 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
48
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.20 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
49
มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.09 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
50
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.03 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ถุงปันสุข....บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สายเลือดน้ำเงินเหลือง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 14.07 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
52
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสงขลา สพม.16
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 13.56 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
53
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนเตรียมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 20.06 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
54
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 19.52 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
55
บรรยากาศการเรียน online ของนักเรียนโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.44 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
56
ประชุมนักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน online
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.16 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
57
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.35 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
58
รับเอกสารใบงานเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.34 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 09.20 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 09.55 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 16.38 น./อ่าน 27)
62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 21 เมษายน 2563 11.36 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์