ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบ่อหิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.59 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 26 มิถุนายน 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.54 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน ฟัง และการเขียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.49 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
4
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 08.53 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
5
บ่อหินรับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
6
เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม ทำขนมรับเทศกาลฮารีรายอ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 05.45 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 07.07 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
8
สพป.สตูล นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 06.03 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
9
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning munity) ในสถานศึกษา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
กรรมการสถานศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.49 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
11
ครูบ่อหินร่วมเป็นกรรมการตัดสินมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.37 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
12
รายการ " คุยข่าวปากท้อง " ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2561 | ปากท้องต้องรู้
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 11.01 น./อ่าน 85)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
ชุมชนทั่วไทย : นักเรียนประถมทำสลัดโรลขาย (23 ส.ค. 61)
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
ครูดี ศรี สพฐ.61ครูปู นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข สพป.สตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.44 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
15
ตามดูพ่อพิมพ์ รร.บ้านบ่อหิน...ตามรอยพ่อหลวง
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.42 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice บ่อหินผักไร้ดิน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.37 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน "บ่อหินผักไร้ดิน"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.33 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
เจ๋ง! ครู จ สตูล สอนนักเรียนปลูกผักไร้ดิน ความรู้นอกตำรา แถมสร้างรายได้ โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.29 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาวให้บริการพ่น ละอองน้ำกำจัดยุงแบบ ULV
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.02 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
20
บ่อหินพร้อมเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.27 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
21
บ่อหินติวเข้มก่อนเปิดภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.26 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
22
บ่อหินต้อนรับครูใหม่อย่างอบอุ่น
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.21 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
23
ด้วยรักและผุูกพัน อำลา...สถาบันโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 06 เมษายน 2562 22.20 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนบ้านบ่อหินรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ขนาดกลาง
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.57 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
25
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.54 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
26
ดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลางมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.51 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
27
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.45 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
29
ค่ายวิชาการปฐมวัย 8-9 ตุลาคม 2561
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.41 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
30
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.15 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
31
ร.ร. บ้านบ่อหิน รับคณะศึกษาดูงาน จากสพป.พัทลุง เขต 2 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.45 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
32
บ่อหินสลัดโรล ออกบูธงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.40 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
33
บ่อหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.37 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
34
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สตูล ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู พ
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.33 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
35
บ่อหินจัดค่ายวิชาการปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.12 น./อ่าน 1023)
ข่าวกิจกรรม
36
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมนิทรรศการ เครือข่ายภูผาวารี
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.08 น./อ่าน 750)
ข่าวกิจกรรม
37
ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.01 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
38
บ่อหินจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐยิ่ง ฮิจเราะห์ศักราช 1438
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 20.17 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
39
รร.บ้านบ่อหิน จับมือ รร. บ้านดาหลำ จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 20.12 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
40
ครูและบุคลากร ร่วมเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
(วันที่ 06 เมษายน 2560 22.39 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
41
เครือข่ายภูผาวารี จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 07.50 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
42
วันครูอำเภอละงู ประจำปี 2560
(วันที่ 25 มกราคม 2560 07.42 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันเด็ก ณ ร.ร. บ้านบ่อหิน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 07.39 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านเขาใคร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 21.56 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
45
บ่อหินรับการถ่ายทอดคลังปัญญาการสานเสื่อ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.58 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
46
บ่อหินรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ด้วยความรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.53 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
47
บ่อหินรับรางวัลดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.52 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการปลูกผัก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.48 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 06 ตุลาคม 2559 23.52 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
50
เรียนรู้จังหวัดบ้านเกิดไปกับอนุบาลหนูน้อย...
(วันที่ 10 กันยายน 2559 19.52 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
51
บ่อหินจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.55 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนบ้านบ่อหินเดินรณรงค์ใช้สิทธิออกเสียง 7 สิงหา ประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.52 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
53
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 21.20 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
54
"ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างรายได้งดงามแก่บ่อหิน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2559 06.21 น./อ่าน 838)
ข่าวกิจกรรม
55
ขนส่งสตูล สาขาละงู จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 2
(วันที่ 19 มิถุนายน 2559 18.57 น./อ่าน 585)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐยิ่ง
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 07.16 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนบ้านบ่อหินและโรงเรียนในพื้นที่บริการส่งนักเรียนฝึกทักษะทางด้านกีฬากับสโมสรฟุตบอล CADENZA SAT
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 20.48 น./อ่าน 438)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษำ ๒๕๕๙
(วันที่ 28 เมษายน 2559 16.04 น./อ่าน 632)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนบ้านบ่อหินได้จัดกิจกรรมรายงานผลสู่สาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่
(วันที่ 06 เมษายน 2559 06.24 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเตรียมงาน บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมช
(วันที่ 21 มีนาคม 2559 22.34 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
62
ธนาคารออมสิน สาขาละงู มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “เงินออมเพื่อน้อง” จำนวน 2 ทุน
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 19.26 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
63
บ่อหินประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 07.00 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
64
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาด ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือปา
(วันที่ 24 มกราคม 2559 08.42 น./อ่าน 1896)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมเมาลิดนบี การให้เกียรติยกย่อง ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)ฮ.ศ. 1437
(วันที่ 07 มกราคม 2559 18.51 น./อ่าน 591)
ข่าวกิจกรรม
66
นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอละงู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาช
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 10.06 น./อ่าน 643)
ข่าวกิจกรรม
67
ค่ายสอน สาน ต่อ 2558 ชมรมสันทนาการ และวิเวศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.58 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
68
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ 15
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.53 น./อ่าน 543)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 22.37 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน 3 - 7 สิงหา สานสันพันธ์อุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 22.34 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
71
ดำเนินงานตามนโยบาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.44 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
72
ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสร็ฐยิ่ง ฮ.ศ. 1436
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.35 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.26 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
74
บ่อหิน จัดอบรมการให้ความรู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคทรอนิกส์
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.19 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.15 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
76
เยาวชนบ่อหิน ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.04 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
77
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 07.49 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม