ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านลำพิกุล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 13.45 น./อ่าน 33)
2
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 13.40 น./อ่าน 38)
3
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 13.30 น./อ่าน 23)
4
วิธีการใส่หน้ากากอนามัย
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.06 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขั้นตอนการล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
(วันที่ 07 เมษายน 2563 12.55 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19
(วันที่ 07 เมษายน 2563 12.52 น./อ่าน 22)
7
โรงเรียนบ้านลำพิกุล จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนบ้านลำพิกุุล
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 13.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
8
ตรวจวัดสายตานักเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
9
ประกาศรับสมัครครู
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 08.46 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
งานมุทิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 12 กันยายน 2562 13.09 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 12 กันยายน 2562 08.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
12
วันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.33 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม การเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและจัดนิทรรศการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 21)
15
แข่งขันกีฬานาชุมเห็ดสัมพันธ์ ล้อมรั้วครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 5
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการรณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านลำพิกุล จัดกิจกรรม วันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.00 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
19
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 10.13 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
20
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 10.01 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
21
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 06.35 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
22
วันไหว้ครู
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 12.53 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
23
สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 ปีติดต่อกัน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 12.11 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนบ้านลำพิกุลคว้ารางวัลชนะเลิศ 11 ปีติดต่อกัน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 12.08 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านลำพิกุลทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 10.00 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 14.22 น./อ่าน 161)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 14.23 น./อ่าน 167)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 10.18 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ขอแสดงความยินดี “กับนักเรียนคนเก่ง”
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 13.06 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
30
รางวัล ชนะเลิศ 9 ปีติดต่อกัน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 12.59 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
31
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพิกุล
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 12.47 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม