ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ในวันที่ 3 -4 สิงหาคม 2564 นี้ เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 14.29 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 13.49 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 10.53 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
(วันที่ 09 เมษายน 2564 16.36 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6
(วันที่ 09 เมษายน 2564 16.14 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.25 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 14.31 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
8
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
(วันที่ 08 มกราคม 2564 16.16 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.09 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 14.39 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 15.21 น./อ่าน 499)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รายงานกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.38 น./อ่าน 113)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าติดตาม และตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 12.29 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
14
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าเยี่ยมระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ชองโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 12.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
15
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 16.10 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 16.08 น./อ่าน 149)
17
ลิงค์ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคปกติ ชั้นม.1 และ ม.4
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 19.59 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ลิงค์ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคปกติ ชั้นม.1 และ ม.4
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 19.57 น./อ่าน 34)
19
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2563 09.45 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
20
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2563 09.33 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม อาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษา Online
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.53 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
22
เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
(วันที่ 17 มกราคม 2563 14.19 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
23
นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมนายร้อย ประจำปี 2562 ได้มากที่สุดในจังหวัดตรัง
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 12.14 น./อ่าน 177)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
รายงานการวิจัย การนิเทศแบบโค้ช การสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Base Learning : CBL) กิจกรรมเพิ
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 11.55 น./อ่าน 241)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
รายงานการวิจัย การศึกษาผลการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ Online
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 16.20 น./อ่าน 832)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
ทำบุญตักบาตร 2 มกราคม 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.44 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมจิตปัญญา ในเช้าของทุกวัน
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.39 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.28 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
29
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของภาคเรียนที่2/2561
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.22 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมเข้าค่ายการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมเปิดบ้าน CBL ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.07 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 13.56 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 13.31 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
34
บทเรียน Online วช.3
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 11.36 น./อ่าน 478)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
35
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 16.37 น./อ่าน 2199)
ข่าวกิจกรรม
36
จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT ตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน DODE
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 16.57 น./อ่าน 458)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 19.58 น./อ่าน 324)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 66
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 10.50 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 66
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 10.48 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 66
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 10.37 น./อ่าน 357)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2559
(วันที่ 14 ธันวาคม 2559 15.49 น./อ่าน 1222)
ข่าวกิจกรรม
42
คณะศึกษาดูงานจากบั้นพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 15.02 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม